เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 74660|ตอบกลับ: 1133

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 3203
โพสต์เมื่อ 5-5-2014 19:27:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย saosinn เมื่อ 23-9-2014 23:18 : l- m) S  O6 \5 p$ @
7 i# l5 u) N+ J" i! M

อ่านซักนิดก่อนโหลด, M. d  v2 ]/ W9 x% F2 k


# Y! S/ ?* d' _" y

1. ทุกตอน  Rip มาจาก DVD Master [DEX]

2. Upscale เป็น 720p HD และปรับแต่งภาพให้คมชัดขึ้น (ชัดกว่า DVD Master รับรอง)

3. Encode.H264 / 2 Pass / File : MKV / File Size : 375 MB* u; W' k9 ]3 N2 O  P

4. Sound : Thai / AAC-LC 48000 Khz / 2 Channels : Yes
* y: O+ c$ _/ m) i8 d8 v: o/ w

5. Sound : Japanese : No

6. Subtitles : No

7. ใส่ Recovery Record 10% (ไฟล์เสียซ่อมได้ กด Alt+R)  c, g1 m$ h( t% y& ]9 S

Credit : Saosinn) t  r/ N( o2 _( O  M& X1 x/ i( p: N
4 j' t3 f% i0 ~

##########################


; M3 w. L- D+ g+ Y! w* J  ]3 `4 Q  T. A

1st Season : Vol.1-13 [EP.001-052]


3 ]/ s5 ]( p8 `5 l& Q( ~+ C
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
8 m& A/ g; {& \: x; P

: Q" k$ n: ^: X2 k# p+ T
5 I* u' t4 i. s' r) H  H

2nd Season : Lost Island & Baroque Works Vol.14-19 [EP.053-076]

3 A6 ^- f/ [* v! ]( N( ^* ?$ u
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

$ e6 V9 k/ |) c3 j- w                  
7 k' F. Y( V% }4 g- F( J! p

3rd Season : Snow Island Vol.20-23 [EP.077-092]

; {: f8 K/ [3 e, j" m! \
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

  @/ {* U) Y$ }) i; l
" e" L5 V- l+ t: q+ x1 M3 G

4th Season : Alabasta Vol.24-33 [EP.093-132]

4 Q7 ~$ o! O# H! s' s* ~
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

2 q$ }5 o, r# u# `6 Q7 \! I/ @7 L% {6 }9 b2 V- n$ o. W

5th Season : Rainbow Arc Vol.34-36 [EP.133-144]

! E4 x2 E" L0 p; z: {
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
& O( V$ u' k" F
3 X" s9 ^9 y( g6 |) s7 K3 u/ D- {

6th Season : Skypiea Vol.37-49 [EP.145-196]

! A4 O" @: q. Z6 o6 X' h
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

4 R7 w( n, j3 U6 f. j3 S; P% y- j1 z  X1 r

7th Season : G-Eight & Davy Back Fight Vol.50-57 [EP.197-228]


& k# B) o" V3 K8 a/ ?% u  i
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

9 C" d! N/ m" G. L; }  Z1 @
# Q1 [& s& S; j0 q8 e. L

8th Season : Water Saven Vol.58-66 [EP.229-264]

' e0 @# y4 L8 H! a( \6 }
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
6 c$ u. b' A5 B* \

: |! k' o( T# X: o

9th Season : Enies Lobby Vol.67-84 [EP.265-383]

' e, p7 m' P1 y( j; h; L& m
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
$ c/ U$ j; @( K! K$ `1 h( d
                     6 r. a6 ^% i1 i

4 }" ^5 {% m; s! V* N& C+ O! R/ [

10th Season : Thriller Bark Vol.85-96 [EP.337-384]


8 C& x4 |1 l, F* t  m0 M4 x
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
: h$ v7 \4 `: T9 a- K7 a3 K$ h

2 b% S2 ^! S% k/ L3 B

11th Season : Sabaody Vol.97-101 [EP.385-404]

5 j1 h3 q* |" {/ S
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
/ I$ w+ H( D# c

' F, W* ?% ~2 P1 L; Z

12th Season : Amazon Lily Vol.102-105 [EP.405-420]


2 C( Y; |, y; y" I' E7 p6 }
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

; ?3 `* D, l9 {2 e8 K% f1 i) B1 s6 \9 e

13th Season : Impel Down Vol.106-114 [EP.421-456]


+ J. o) O$ [! p' W8 f2 J
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
) u* ]' u9 j0 c& o" K' O. G1 G
. \* @( |" V, P

14th Season : Marine Ford Vol.115 [EP.457-460]

& j. q% N/ k  `' L: C* y% |: `
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
 • ถูกใจ!

  boxcars01 พลังน้ำใจ +1

 • killerking พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  Adtaja พลังน้ำใจ +1

 • Kyosaix027 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  dreamdy16 พลังน้ำใจ +1

 • xemomo พลังน้ำใจ +1

 • jin144 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gintoji พลังน้ำใจ +1

 • napoprock พลังน้ำใจ +1

 • dsacxz พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  potterjame พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gamezkruft พลังน้ำใจ +2

 • pentakill123 พลังน้ำใจ +2

 • gametono พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  oyoi พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  biggamans พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  new2029 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nutnpor พลังน้ำใจ +2

 • bcbc พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  lxixou พลังน้ำใจ +2


[Donate Tz]


✖♦「รักในนิยายนั้นมีอยู่จริง」♦✖

HBD Tz Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Yaya Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 2619
 • Money: 7343
 • Tz: 3158
 • Posts: 922
 • Donate: 1130 THB
 • Joined: 16-10-2012
พลังน้ำใจ: 1683
   Pet:
Kongou
~คองโก เดส!~ o(>///<)o

โพสต์เมื่อ 5-5-2014 21:49:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอด ขอบคุณครับ/ค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็น

18p17083  ส่งลิงค์ ไปให้แล้วน่ะครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 22:27:32
panderrrr  ขอตอนที่ 461-516 หน่อยครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 13:31:16
╬「ลองจิ้มที่รูปดูสิ」╬ ★彡


[Expert Member]


 • โมเอะ: 64
 • Money: 104
 • Tz: 64
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 13-4-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 22-5-2014 20:46:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หามานาน ขอบคุณค่ะ

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 3203
โพสต์เมื่อ 29-5-2014 00:23:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Update ครับ5 H$ U* m0 l6 ^& |& T. V

5 y$ R/ L& @4 x1 I  XOne Piece 10th Season Thriller Bark 11 Vol.95 [EP.377-380]

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 77
 • Tz: 38
 • Posts: 2
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 10-10-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:41:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Perfect Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Sinon

 • โมเอะ: 1144
 • Money: 2830
 • Tz: 1144
 • Posts: 978
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 4
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:58:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 26
 • Money: 55
 • Tz: 26
 • Posts: 10
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-12-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 20:35:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Silver Member]


 • โมเอะ: 158
 • Money: 293
 • Tz: 158
 • Posts: 56
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-6-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 09:47:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯ

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 16-5-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 21:11:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอดเลย# h9 W) _- Z9 F& M! y- c

[Gold Member]


Yaya

 • โมเอะ: 178
 • Money: 363
 • Tz: 178
 • Posts: 87
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 20-7-2013
พลังน้ำใจ: 21
โพสต์เมื่อ 5-6-2014 21:00:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯคับ ^ ^

แสดงความคิดเห็น

ทองมา  thank you  โพสต์เมื่อ 23-3-2017 13:15:29
PBAC  เยี่ยม  โพสต์เมื่อ 18-4-2016 14:03:14
bostontk  Thank you  โพสต์เมื่อ 20-12-2015 22:30:17
inwchok1997  ดีมากครับ  โพสต์เมื่อ 15-11-2015 11:58:19
 • ถูกใจ!

  conunband พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  backie2017 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  dewdewza02 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  munzukek8 พลังน้ำใจ +2

 • kp4mnk489 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  xxix05b พลังน้ำใจ +2

 • pooh123456789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ฺBestLol พลังน้ำใจ +2

 • phasuk222 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  mnets พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gerrardth พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  basman911 พลังน้ำใจ +2ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 20-2-2019 20:39 , Processed in 0.508418 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th