เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 67539|ตอบกลับ: 1080

[Professional Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 2896
โพสต์เมื่อ 5-5-2014 19:27:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย saosinn เมื่อ 23-9-2014 23:18 , Y  b+ m9 {! ^3 U6 H- C9 Y4 }

1 p0 M8 u! {9 P& U% e& ~

อ่านซักนิดก่อนโหลด
+ R! g6 A: k- t  r" P- T

' \8 G9 r, a' Z

1. ทุกตอน  Rip มาจาก DVD Master [DEX]

2. Upscale เป็น 720p HD และปรับแต่งภาพให้คมชัดขึ้น (ชัดกว่า DVD Master รับรอง)

3. Encode.H264 / 2 Pass / File : MKV / File Size : 375 MB/ G& p, \' G: J0 |! Q$ K

4. Sound : Thai / AAC-LC 48000 Khz / 2 Channels : Yes( t! h' `9 C% J: @" s8 ]& L7 O% w

5. Sound : Japanese : No

6. Subtitles : No

7. ใส่ Recovery Record 10% (ไฟล์เสียซ่อมได้ กด Alt+R)) |( Y: L# U# G2 b+ h) u# V

Credit : Saosinn. c3 I, b1 @8 I
6 }# t* I" d, M2 F8 n

##########################


2 Q3 c2 P, h9 h9 r/ h$ b+ n; |
( L* v- ?, p7 d( I# z

1st Season : Vol.1-13 [EP.001-052]


6 ~1 k; A: `6 s' P: Y
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

1 b6 p0 g: L! g. w- v$ ]* x+ Y0 p9 z+ B& k$ ^- E
! n8 I# ~: J0 r

2nd Season : Lost Island & Baroque Works Vol.14-19 [EP.053-076]

4 E; P  g* j- W+ u* u
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% j$ [3 h3 A) t3 Q, J                    A; M- e' L) _7 m$ V

3rd Season : Snow Island Vol.20-23 [EP.077-092]


( X# }4 R6 _/ Y0 A5 G% U% r, A
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

/ ]' }, p/ F/ L+ X! ?" D8 X$ z
2 k) z4 z, w* ~' [

4th Season : Alabasta Vol.24-33 [EP.093-132]


  U' O" z7 b0 K- T6 v" Z. ]6 I
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
' }' i) J: K! m" M; ?8 P* N
- [4 @* B' j( r& J

5th Season : Rainbow Arc Vol.34-36 [EP.133-144]


- T5 Z  C: I7 M% \0 S! q  e0 p
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% K6 \9 {& U9 o# \, W5 U) z% c
& U8 J* P, I" i0 R9 u5 P

6th Season : Skypiea Vol.37-49 [EP.145-196]

% c, V+ q0 `+ n
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
0 z. y( b* K) W" A% d7 S

' [% `, B$ }- u& T3 `8 d/ {0 g

7th Season : G-Eight & Davy Back Fight Vol.50-57 [EP.197-228]


) s# N8 v' ~9 V% Z) b' C: F
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

) _) l* `2 K1 ]$ d4 r) m7 U9 k/ r2 ~

8th Season : Water Saven Vol.58-66 [EP.229-264]


$ u2 F- @5 z- o) J
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

" D$ R. [' [' O7 M! P
: L$ \- p( _# Y# t; D& K; j

9th Season : Enies Lobby Vol.67-84 [EP.265-383]


7 l( s# V5 @7 R8 \4 Y
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
* |0 V2 |4 s; A
                     + B! [* h; u: g2 E5 [2 `- ]+ [

  D4 A7 X( S7 d7 q' S6 z/ V

10th Season : Thriller Bark Vol.85-96 [EP.337-384]


, p8 Y9 ^9 C  I3 K0 E& T. k! U. H5 x
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
/ ?! k( _/ l- L: a

& Y1 z8 M& K- Y/ }" Q4 ^

11th Season : Sabaody Vol.97-101 [EP.385-404]

) b* {8 o6 P2 ^2 F! s/ l$ F$ P
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
4 k) a& o; n8 ]( T2 l4 h+ @
) y) w  X+ k8 B" E5 f8 u

12th Season : Amazon Lily Vol.102-105 [EP.405-420]

, j3 d: j# d8 [# P+ B3 a
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
; K5 K1 z' p+ C. Q+ r. Z
: G% u& V% r: ~) p

13th Season : Impel Down Vol.106-114 [EP.421-456]


$ U8 e/ x' X3 R( S
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
  v- L3 S1 G; k

! L6 ~( R5 G* Q! _5 c. ]( D

14th Season : Marine Ford Vol.115 [EP.457-460]

3 w& W6 u7 d, k0 Z! W4 ^
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
 • <font style="vertical-align: inh

  hdpc2015 พลังน้ำใจ +2

 • reborn2035 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  GameingSpeeds พลังน้ำใจ +1

 • poseidon9g พลังน้ำใจ +1

 • เป็นการขู่!

  Zero88 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  esekai พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nuzalove6 พลังน้ำใจ +2

 • Dondevil พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  alliedsauce พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  wern พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  pair_lp พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  saraat2527 พลังน้ำใจ +2

 • lollol5555 พลังน้ำใจ +2

 • ขอบคุณมาก หาดูมานาน.

  safenakub พลังน้ำใจ +2

 • koshimaeZ พลังน้ำใจ +2

 • Bornzaa พลังน้ำใจ +1

 • cazaauw พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  aqwr12478 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  winwave พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  pronpun2507 พลังน้ำใจ +2


[Donate Tz]


✖♦「รักในนิยายนั้นมีอยู่จริง」♦✖

HBD Tz Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Yaya Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 2567
 • Money: 7255
 • Tz: 3106
 • Posts: 923
 • Donate: 1130 THB
 • Joined: 16-10-2012
พลังน้ำใจ: 1624
   Pet:
Kongou
~คองโก เดส!~ o(>///<)o

โพสต์เมื่อ 5-5-2014 21:49:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอด ขอบคุณครับ/ค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็น

18p17083  ส่งลิงค์ ไปให้แล้วน่ะครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 22:27:32
panderrrr  ขอตอนที่ 461-516 หน่อยครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 13:31:16
╬「ลองจิ้มที่รูปดูสิ」╬ ★彡


[Expert Member]


 • โมเอะ: 64
 • Money: 104
 • Tz: 64
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 13-4-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 22-5-2014 20:46:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หามานาน ขอบคุณค่ะ

[Professional Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 2896
โพสต์เมื่อ 29-5-2014 00:23:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Update ครับ- W7 U6 U. E# ?: W! g
' H5 b& d, F+ r4 d( Y' V
One Piece 10th Season Thriller Bark 11 Vol.95 [EP.377-380]

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 77
 • Tz: 38
 • Posts: 2
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 10-10-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:41:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Perfect Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Sinon

 • โมเอะ: 1142
 • Money: 2827
 • Tz: 1142
 • Posts: 978
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 4
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:58:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 26
 • Money: 55
 • Tz: 26
 • Posts: 10
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-12-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 20:35:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Silver Member]


 • โมเอะ: 158
 • Money: 293
 • Tz: 158
 • Posts: 56
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-6-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 09:47:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯ

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 16-5-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 21:11:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอดเลย3 E% L. t' H/ `5 A- E

[Gold Member]


Yaya

 • โมเอะ: 178
 • Money: 363
 • Tz: 178
 • Posts: 88
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 20-7-2013
พลังน้ำใจ: 17
โพสต์เมื่อ 5-6-2014 21:00:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯคับ ^ ^

แสดงความคิดเห็น

ทองมา  thank you  โพสต์เมื่อ 23-3-2017 13:15:29
PBAC  เยี่ยม  โพสต์เมื่อ 18-4-2016 14:03:14
bostontk  Thank you  โพสต์เมื่อ 20-12-2015 22:30:17
inwchok1997  ดีมากครับ  โพสต์เมื่อ 15-11-2015 11:58:19
 • ถูกใจ!

  munzukek8 พลังน้ำใจ +2

 • kp4mnk489 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  xxix05b พลังน้ำใจ +2

 • pooh123456789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ฺBestLol พลังน้ำใจ +2

 • phasuk222 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  mnets พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gerrardth พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  basman911 พลังน้ำใจ +2ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 23-1-2018 18:56 , Processed in 0.432133 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th