เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 69767|ตอบกลับ: 1087

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 2982
โพสต์เมื่อ 5-5-2014 19:27:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย saosinn เมื่อ 23-9-2014 23:18
( {8 q3 b1 r, S  D
  {5 K* l: y/ r* A* O/ D* S+ _. b

อ่านซักนิดก่อนโหลด
; G2 G5 u0 C* C0 _. o3 d0 K4 {4 M


" S7 G' [# ~) u% {

1. ทุกตอน  Rip มาจาก DVD Master [DEX]

2. Upscale เป็น 720p HD และปรับแต่งภาพให้คมชัดขึ้น (ชัดกว่า DVD Master รับรอง)

3. Encode.H264 / 2 Pass / File : MKV / File Size : 375 MB' a* _! Y& `" Z5 C9 W% m( }* F+ N

4. Sound : Thai / AAC-LC 48000 Khz / 2 Channels : Yes
' {/ G( _3 J8 @( D

5. Sound : Japanese : No

6. Subtitles : No

7. ใส่ Recovery Record 10% (ไฟล์เสียซ่อมได้ กด Alt+R)% e2 J) t( z6 }0 \# [; a

Credit : Saosinn4 ?1 b3 a, h5 m* ]. D: n% L

% ]" v* `% g8 N9 m) H

##########################

2 v) s( M, d; u$ f

1 ^* }/ Z; S& A# A; K

1st Season : Vol.1-13 [EP.001-052]

9 o( n- v# l' m1 ?3 F7 |' C
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
9 m, b; \' k- R3 ]; g. `+ Y9 A

& o0 _! w/ k! W2 j/ c9 C) Q  J% v/ u% t

2nd Season : Lost Island & Baroque Works Vol.14-19 [EP.053-076]


; M& r" g: y! |# G
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
2 C4 o% w* W5 x( q
                  0 e8 ~. q0 @+ \2 P

3rd Season : Snow Island Vol.20-23 [EP.077-092]

: {3 R# c  t! V0 y1 g, B
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

6 n1 A9 z" Y. y# t: M, P' a( c3 N' D, W4 Q0 M

4th Season : Alabasta Vol.24-33 [EP.093-132]

$ ]  S- I; [2 ?. E
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

$ }4 y2 a8 r. E$ b/ G
; B: {3 v. g, b- [* t! R# z( Y

5th Season : Rainbow Arc Vol.34-36 [EP.133-144]

7 F1 ?1 m% Z5 Z* U8 I" h& z6 J! G5 G
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

/ I/ I; O( P2 I
( T6 A4 c; c, T3 f6 C% p

6th Season : Skypiea Vol.37-49 [EP.145-196]

& C+ q# J; P, m) z9 Y& F
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
7 M/ P* Y0 J" H) }
5 _! P) v0 K+ r

7th Season : G-Eight & Davy Back Fight Vol.50-57 [EP.197-228]


9 ?  p# \% [  @- `% _. v# R5 ?
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

: _2 e8 z9 B% u0 K. s& ~% ^* x* B  _$ D3 a5 T

8th Season : Water Saven Vol.58-66 [EP.229-264]


- x7 M' A, s; ]5 ~% [1 ~
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
/ L( b5 |1 ^6 E- S

+ l9 x4 s/ B8 H$ C

9th Season : Enies Lobby Vol.67-84 [EP.265-383]


, s& d+ @3 S0 \
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
9 v5 @& R) r4 e, ?$ [
                     
5 P6 n7 g( }% i+ M+ x1 W
3 j3 I2 P4 r& W( E- [  j

10th Season : Thriller Bark Vol.85-96 [EP.337-384]


9 w# ~3 P- S) z: z7 a) Z
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

1 ]$ s  ?* b1 q2 m8 `5 Z7 L4 H3 ^" M# c

11th Season : Sabaody Vol.97-101 [EP.385-404]


7 e/ @+ `& o# W; c' l
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

  b: r; K  n9 i) s6 ^  g7 F) j
+ S4 N8 c3 R- ]2 b: `* z9 d! Q

12th Season : Amazon Lily Vol.102-105 [EP.405-420]


2 i1 X/ x8 |1 A, O/ m+ S! E7 L( f& h
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
1 u; F, I/ u/ d8 a. T2 _" Q

. u8 _; `8 Z9 s4 ?. Y0 o1 G

13th Season : Impel Down Vol.106-114 [EP.421-456]

& i+ z" J# y" K  N: ^( z
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

5 `1 t9 e1 t' m/ f% A! q
/ p) K$ p- y3 B3 ?6 L& H

14th Season : Marine Ford Vol.115 [EP.457-460]

; l% ]! Z: h6 n+ ]; d9 N
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
 • ถูกใจ!

  newtaone พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  kukkikstory พลังน้ำใจ +2

 • 08102541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  aviary พลังน้ำใจ +2

 • llozazx1 พลังน้ำใจ +1

 • 1432 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  konthaiya พลังน้ำใจ +2

 • titlezero1234 พลังน้ำใจ +1

 • bankwow13 พลังน้ำใจ +2

 • pat29307 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  tnosagi พลังน้ำใจ +1

 • perper1551 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  AlexanderN21 พลังน้ำใจ +2

 • kaisaki พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  Darckking พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  Lookkaewisrp พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  PiyapongJanchom พลังน้ำใจ +2

 • lacsoytajin พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  aasahr พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  tao-02 พลังน้ำใจ +1


[Donate Tz]


✖♦「รักในนิยายนั้นมีอยู่จริง」♦✖

HBD Tz Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Yaya Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 2619
 • Money: 7343
 • Tz: 3158
 • Posts: 922
 • Donate: 1130 THB
 • Joined: 16-10-2012
พลังน้ำใจ: 1641
   Pet:
Kongou
~คองโก เดส!~ o(>///<)o

โพสต์เมื่อ 5-5-2014 21:49:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอด ขอบคุณครับ/ค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็น

18p17083  ส่งลิงค์ ไปให้แล้วน่ะครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 22:27:32
panderrrr  ขอตอนที่ 461-516 หน่อยครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 13:31:16
╬「ลองจิ้มที่รูปดูสิ」╬ ★彡


[Expert Member]


 • โมเอะ: 64
 • Money: 104
 • Tz: 64
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 13-4-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 22-5-2014 20:46:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หามานาน ขอบคุณค่ะ

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 2982
โพสต์เมื่อ 29-5-2014 00:23:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Update ครับ7 M' D! F1 D- ~2 {9 Q. M  A
7 Y# z* U* F0 h* r, T* z4 Z, @
One Piece 10th Season Thriller Bark 11 Vol.95 [EP.377-380]

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 77
 • Tz: 38
 • Posts: 2
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 10-10-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:41:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Perfect Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Sinon

 • โมเอะ: 1142
 • Money: 2827
 • Tz: 1142
 • Posts: 978
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 4
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:58:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 26
 • Money: 55
 • Tz: 26
 • Posts: 10
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-12-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 20:35:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Silver Member]


 • โมเอะ: 158
 • Money: 293
 • Tz: 158
 • Posts: 56
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-6-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 09:47:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯ

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 16-5-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 21:11:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอดเลย
) T/ b+ l) F4 Y

[Gold Member]


Yaya

 • โมเอะ: 178
 • Money: 363
 • Tz: 178
 • Posts: 87
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 20-7-2013
พลังน้ำใจ: 17
โพสต์เมื่อ 5-6-2014 21:00:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯคับ ^ ^

แสดงความคิดเห็น

ทองมา  thank you  โพสต์เมื่อ 23-3-2017 13:15:29
PBAC  เยี่ยม  โพสต์เมื่อ 18-4-2016 14:03:14
bostontk  Thank you  โพสต์เมื่อ 20-12-2015 22:30:17
inwchok1997  ดีมากครับ  โพสต์เมื่อ 15-11-2015 11:58:19
 • ถูกใจ!

  munzukek8 พลังน้ำใจ +2

 • kp4mnk489 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  xxix05b พลังน้ำใจ +2

 • pooh123456789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ฺBestLol พลังน้ำใจ +2

 • phasuk222 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  mnets พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gerrardth พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  basman911 พลังน้ำใจ +2ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 27-4-2018 13:40 , Processed in 0.742151 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th