เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 77836|ตอบกลับ: 1145

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 3260
โพสต์เมื่อ 5-5-2014 19:27:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย saosinn เมื่อ 23-9-2014 23:18
& K, P" r5 k! S/ v/ s& k1 N
0 j; X" I3 M3 n2 V7 L$ F8 Z

อ่านซักนิดก่อนโหลด# P" _: E( r8 h$ {


' D2 [1 c& a- m& m) N6 b

1. ทุกตอน  Rip มาจาก DVD Master [DEX]

2. Upscale เป็น 720p HD และปรับแต่งภาพให้คมชัดขึ้น (ชัดกว่า DVD Master รับรอง)

3. Encode.H264 / 2 Pass / File : MKV / File Size : 375 MB8 {2 `# m6 {. ?! w6 Z2 s/ U3 W

4. Sound : Thai / AAC-LC 48000 Khz / 2 Channels : Yes
- X9 I! C2 }9 c9 `

5. Sound : Japanese : No

6. Subtitles : No

7. ใส่ Recovery Record 10% (ไฟล์เสียซ่อมได้ กด Alt+R)
& _: `2 Q( Y8 ?/ T" ]2 X  k, h

Credit : Saosinn8 Q  A' h5 Q) ~+ Z& q

1 J* f% u" i4 E. U: M  W8 L

##########################

3 O0 u3 B6 |3 _( }% `  i3 t3 D% J
5 H6 }6 F, V5 c! s4 ^

1st Season : Vol.1-13 [EP.001-052]

/ q) ~  q- n/ a9 G+ n5 b3 f
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% j' `; Y" y! m2 @% ^0 G/ q" l) ^. d) h& c! ^* y: F

+ v5 R$ |, Q. ?2 u* t

2nd Season : Lost Island & Baroque Works Vol.14-19 [EP.053-076]

% Q; [. f% V3 X; V0 E5 E3 n
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

$ A8 c7 E8 h2 G( r- r. G: p/ z                  
$ f4 O3 ~8 M1 e; M5 S- y/ h

3rd Season : Snow Island Vol.20-23 [EP.077-092]

/ R5 J9 [" R8 K2 [
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
/ b! I" ^& s3 V+ o5 @

# i: N3 x# P" @5 _

4th Season : Alabasta Vol.24-33 [EP.093-132]

% O7 c' l$ J/ c  X$ S$ H
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

( _$ V# l0 G, o- `2 M/ S' a" ^, \) H- S6 c

5th Season : Rainbow Arc Vol.34-36 [EP.133-144]

0 g3 i" C" ~- W, N% g" I
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
! f' |- u( S( p; S0 j
$ m. v& B3 Y, {! G. x0 _' x

6th Season : Skypiea Vol.37-49 [EP.145-196]

8 c8 H& Z2 a/ Z- o& ~+ Q# ?1 y
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
# _; d! Y) v( I$ @

) f+ @/ f- q  j' G' A& T" u

7th Season : G-Eight & Davy Back Fight Vol.50-57 [EP.197-228]


  p8 d5 n/ s! ^' y% D
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

5 g: g8 \; \! \6 |
- k+ J5 L9 u" o% q7 A+ T% H/ t) l

8th Season : Water Saven Vol.58-66 [EP.229-264]

. O+ H1 d0 c' L0 e* _, F3 O! I
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

  D+ r, `7 R( t) D8 X/ `: y
+ Q/ a2 o6 u$ |$ r& \2 ]# U

9th Season : Enies Lobby Vol.67-84 [EP.265-383]


' _$ s( b) H& e. F. Z+ W
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
- d+ e* K9 ]' ~! l5 M
                     ! ^, Y0 h2 q7 Z5 a6 R" R8 p# w: s

& X; B# Q# D) M5 F9 |

10th Season : Thriller Bark Vol.85-96 [EP.337-384]

& G! _4 F: R4 Z
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

* W6 b! p0 z& J, z* t8 v- _' s; U% ~, ^9 E- Q' c) a, v, K/ N

11th Season : Sabaody Vol.97-101 [EP.385-404]


4 b5 t- E* A0 _; |& n
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
% q8 B( N3 ~7 A+ B: l

: o% K- z5 _4 g% V( C" t, q9 e' [

12th Season : Amazon Lily Vol.102-105 [EP.405-420]

! F9 |* z0 q4 b
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
7 [. [6 @! [. Z# A- G
; e* }; R3 h- M2 a1 N3 ?- o" p

13th Season : Impel Down Vol.106-114 [EP.421-456]

6 `+ l  p; O( G
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

# y7 Y2 v4 @. m* _' A5 b' L  c  J( x) X- S; E' D

14th Season : Marine Ford Vol.115 [EP.457-460]

/ Y  _' l: V" v; `4 e) H
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
 • ถูกใจ!

  kingjoger007 พลังน้ำใจ +2

 • nnightkiss พลังน้ำใจ +1

 • jade9872 พลังน้ำใจ +1

 • asdasd4651 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  BangRune พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  nichapkn พลังน้ำใจ +1

 • dellta00 พลังน้ำใจ +1

 • fangelkun พลังน้ำใจ +2

 • jodsornrent พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  boon12345 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  aek1999 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  PGRN พลังน้ำใจ +2

 • PGJM พลังน้ำใจ +2

 • tumzacafe พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  tomnan27 พลังน้ำใจ +1

 • seedaeza01 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  dueraso พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  cosmosrider พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  wxdjvo3 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  yimyam พลังน้ำใจ +2


[Donate Tz]


✖♦「รักในนิยายนั้นมีอยู่จริง」♦✖

HBD Tz Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Yaya Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 2621
 • Money: 7346
 • Tz: 3160
 • Posts: 922
 • Donate: 1130 THB
 • Joined: 16-10-2012
พลังน้ำใจ: 1695
   Pet:
Kongou
~คองโก เดส!~ o(>///<)o

โพสต์เมื่อ 5-5-2014 21:49:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอด ขอบคุณครับ/ค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็น

18p17083  ส่งลิงค์ ไปให้แล้วน่ะครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 22:27:32
panderrrr  ขอตอนที่ 461-516 หน่อยครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 13:31:16
╬「ลองจิ้มที่รูปดูสิ」╬ ★彡


[Expert Member]


 • โมเอะ: 64
 • Money: 104
 • Tz: 64
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 13-4-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 22-5-2014 20:46:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หามานาน ขอบคุณค่ะ

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 3260
โพสต์เมื่อ 29-5-2014 00:23:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Update ครับ0 v+ p/ Y0 ?/ ^
/ j, v( V6 R6 w5 R3 F
One Piece 10th Season Thriller Bark 11 Vol.95 [EP.377-380]

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 77
 • Tz: 38
 • Posts: 2
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 10-10-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:41:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Perfect Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Sinon

 • โมเอะ: 1144
 • Money: 2830
 • Tz: 1144
 • Posts: 978
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 4
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:58:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 26
 • Money: 55
 • Tz: 26
 • Posts: 10
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-12-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 20:35:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Silver Member]


 • โมเอะ: 158
 • Money: 293
 • Tz: 158
 • Posts: 56
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-6-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 09:47:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯ

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 16-5-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 21:11:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอดเลย8 V9 I- B) J$ y

[Gold Member]


Yaya

 • โมเอะ: 178
 • Money: 363
 • Tz: 178
 • Posts: 87
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 20-7-2013
พลังน้ำใจ: 21
โพสต์เมื่อ 5-6-2014 21:00:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯคับ ^ ^

แสดงความคิดเห็น

vmovie  ขอบคุณ  โพสต์เมื่อ 5-3-2019 10:20:11
ทองมา  thank you  โพสต์เมื่อ 23-3-2017 13:15:29
PBAC  เยี่ยม  โพสต์เมื่อ 18-4-2016 14:03:14
bostontk  Thank you  โพสต์เมื่อ 20-12-2015 22:30:17
inwchok1997  ดีมากครับ  โพสต์เมื่อ 15-11-2015 11:58:19
 • ถูกใจ!

  conunband พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  backie2017 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  dewdewza02 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  munzukek8 พลังน้ำใจ +2

 • kp4mnk489 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  xxix05b พลังน้ำใจ +2

 • pooh123456789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ฺBestLol พลังน้ำใจ +2

 • phasuk222 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  mnets พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gerrardth พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  basman911 พลังน้ำใจ +2ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 24-1-2020 18:01 , Processed in 0.503986 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th