เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 77088|ตอบกลับ: 1143

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 3260
โพสต์เมื่อ 5-5-2014 19:27:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย saosinn เมื่อ 23-9-2014 23:18 9 W, B1 I1 ]: @5 R5 f

# e6 q3 X) }# Q* F

อ่านซักนิดก่อนโหลด
. `: ?! E8 s0 K/ `9 K& T) F7 {


2 D# @) a8 k7 [2 c  l

1. ทุกตอน  Rip มาจาก DVD Master [DEX]

2. Upscale เป็น 720p HD และปรับแต่งภาพให้คมชัดขึ้น (ชัดกว่า DVD Master รับรอง)

3. Encode.H264 / 2 Pass / File : MKV / File Size : 375 MB: ^# `: x, x) T0 G

4. Sound : Thai / AAC-LC 48000 Khz / 2 Channels : Yes$ N1 i( H& g: M0 r. R3 j

5. Sound : Japanese : No

6. Subtitles : No

7. ใส่ Recovery Record 10% (ไฟล์เสียซ่อมได้ กด Alt+R)
4 h) |+ E6 m" x: H- F2 |- E; I. A

Credit : Saosinn2 X& T) K! s% d; u* m

7 v! v+ k" |6 b, r) p

##########################

, I* I1 }8 Z. }3 t. [- u

( m; Q0 J( [1 g& b3 l, ?  j

1st Season : Vol.1-13 [EP.001-052]

/ j1 J$ m8 K  Z# C- w: x
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
9 w+ K! m& V* M/ W$ ?4 g! A! u7 J3 J: Q( _

! N, J# X5 G0 R! a/ O& S
' p: D+ _. |" i

2nd Season : Lost Island & Baroque Works Vol.14-19 [EP.053-076]


" [# P, |( F$ ]* R, t) x3 e
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

& P" J: y6 {+ O0 }& o                  : d" I" C" B' \: {! e

3rd Season : Snow Island Vol.20-23 [EP.077-092]

+ f5 Z) v- e, [0 l
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

! P# v% h3 k" k. @; Y7 ^! N4 _
. w# z* F! }4 Y8 g

4th Season : Alabasta Vol.24-33 [EP.093-132]

) G# @' v* j% J$ F. f8 D" M
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
4 {( V3 y; b. m/ j
, t  N, g2 B* F* J

5th Season : Rainbow Arc Vol.34-36 [EP.133-144]


) @$ p0 C6 r& C# Q6 p) n+ o
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
" K) l# {$ K2 _+ x: X7 \: }

7 y. z: d+ e. G1 G5 H

6th Season : Skypiea Vol.37-49 [EP.145-196]


) G0 y% @( \$ A
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
6 _. ?& x- R) S2 w
1 P" d/ e+ Q7 A9 w

7th Season : G-Eight & Davy Back Fight Vol.50-57 [EP.197-228]


3 q! h% h8 L8 S6 d( |  D+ g
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

3 \0 ^7 j. Z: t' s: d3 h6 v9 P& ~0 g5 r; |* s+ D

8th Season : Water Saven Vol.58-66 [EP.229-264]

, R8 p, o% ~+ b2 u3 l+ o" Y" Z. a
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

8 Q2 t3 z! x) o$ m& V& P# ?: o
7 y3 T* I& m6 J* [+ D. y0 }

9th Season : Enies Lobby Vol.67-84 [EP.265-383]


8 Y0 [" \) d( [2 x% P( I( G- U1 c
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

) i) I  d1 W9 f$ F0 u- x1 p                     
) ]* y' n5 @: ^( B* U( C
9 u6 f9 W. u# c# F& [" d* }, D

10th Season : Thriller Bark Vol.85-96 [EP.337-384]


, j: w: t( q% }6 `5 }
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
& P+ A9 s# v! H) p
" E% b  F& O8 z- o

11th Season : Sabaody Vol.97-101 [EP.385-404]

7 G/ h4 e3 h: z8 v, O
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
4 T, J  d5 p8 ?7 c. k

' [" E# n2 X3 I- }5 ]7 [, a. @5 t

12th Season : Amazon Lily Vol.102-105 [EP.405-420]


4 t/ u/ @# L# r
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
7 F* l5 ?: E+ d3 _
8 f0 ?- {% L& \' e4 O

13th Season : Impel Down Vol.106-114 [EP.421-456]


: @/ C3 h& Z5 a  j) ?& w% u
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
: K1 l1 `! K$ i6 U  i  r) b
" I1 M. o9 Y! u& o4 b

14th Season : Marine Ford Vol.115 [EP.457-460]

  n. O2 ~4 N" B' I- t2 O
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
 • ถูกใจ!

  kingjoger007 พลังน้ำใจ +2

 • nnightkiss พลังน้ำใจ +1

 • jade9872 พลังน้ำใจ +1

 • asdasd4651 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  BangRune พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  nichapkn พลังน้ำใจ +1

 • dellta00 พลังน้ำใจ +1

 • fangelkun พลังน้ำใจ +2

 • jodsornrent พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  boon12345 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  aek1999 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  PGRN พลังน้ำใจ +2

 • PGJM พลังน้ำใจ +2

 • tumzacafe พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  tomnan27 พลังน้ำใจ +1

 • seedaeza01 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  dueraso พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  cosmosrider พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  wxdjvo3 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  yimyam พลังน้ำใจ +2


[Donate Tz]


✖♦「รักในนิยายนั้นมีอยู่จริง」♦✖

HBD Tz Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Yaya Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 2621
 • Money: 7346
 • Tz: 3160
 • Posts: 922
 • Donate: 1130 THB
 • Joined: 16-10-2012
พลังน้ำใจ: 1692
   Pet:
Kongou
~คองโก เดส!~ o(>///<)o

โพสต์เมื่อ 5-5-2014 21:49:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอด ขอบคุณครับ/ค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็น

18p17083  ส่งลิงค์ ไปให้แล้วน่ะครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 22:27:32
panderrrr  ขอตอนที่ 461-516 หน่อยครับ  โพสต์เมื่อ 3-10-2014 13:31:16
╬「ลองจิ้มที่รูปดูสิ」╬ ★彡


[Expert Member]


 • โมเอะ: 64
 • Money: 104
 • Tz: 64
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 13-4-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 22-5-2014 20:46:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หามานาน ขอบคุณค่ะ

[Perfect Member]


 • โมเอะ: 444
 • Money: 703
 • Tz: 441
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-4-2014
พลังน้ำใจ: 3260
โพสต์เมื่อ 29-5-2014 00:23:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Update ครับ
. {$ E- h  ^. v! f' m
( K/ @' w) i7 y3 OOne Piece 10th Season Thriller Bark 11 Vol.95 [EP.377-380]

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 77
 • Tz: 38
 • Posts: 2
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 10-10-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:41:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Perfect Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Sinon

 • โมเอะ: 1144
 • Money: 2830
 • Tz: 1144
 • Posts: 978
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 4
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 19:58:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 26
 • Money: 55
 • Tz: 26
 • Posts: 10
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-12-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-6-2014 20:35:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Silver Member]


 • โมเอะ: 158
 • Money: 293
 • Tz: 158
 • Posts: 56
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-6-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 09:47:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯ

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 16-5-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 4-6-2014 21:11:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอดเลย2 m: P3 V* x* e& b

[Gold Member]


Yaya

 • โมเอะ: 178
 • Money: 363
 • Tz: 178
 • Posts: 87
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 20-7-2013
พลังน้ำใจ: 21
โพสต์เมื่อ 5-6-2014 21:00:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากฯคับ ^ ^

แสดงความคิดเห็น

vmovie  ขอบคุณ  โพสต์เมื่อ 5-3-2019 10:20:11
ทองมา  thank you  โพสต์เมื่อ 23-3-2017 13:15:29
PBAC  เยี่ยม  โพสต์เมื่อ 18-4-2016 14:03:14
bostontk  Thank you  โพสต์เมื่อ 20-12-2015 22:30:17
inwchok1997  ดีมากครับ  โพสต์เมื่อ 15-11-2015 11:58:19
 • ถูกใจ!

  conunband พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  backie2017 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  dewdewza02 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  munzukek8 พลังน้ำใจ +2

 • kp4mnk489 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  xxix05b พลังน้ำใจ +2

 • pooh123456789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ฺBestLol พลังน้ำใจ +2

 • phasuk222 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  mnets พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gerrardth พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  basman911 พลังน้ำใจ +2ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 12-11-2019 03:22 , Processed in 0.531973 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th