เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 1553|ตอบกลับ: 17

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:25:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

4 S! V2 l! k! ^7 i: [! [; s$ P% Q
; I7 S% ^0 j& L- l  e4 D2 ^เรื่่องย่อ
; {, c4 l  W0 I2 q& lบอกใด้คำเดียวว่า "เ้สื่อมแท้หลา"
. R, S# ^, m5 E" Z7 `4 K. D! {) {) M5 s

0 A1 h  {0 E( j2 K/ U* jเป็นเมะสั้นๆ ตอนละ นาทีครึ่ง
1 w" e* m" P  D0 B! ]6 K4 T: L
$ U( o- j% Z2 a
. z8 @% X& G8 ]: b
ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

8 t$ b7 P$ P) M5 }* b& J  h
4 D. l6 M# D5 x3 ~3 I
) {$ B9 m& r* b

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:26:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย xuoucup เมื่อ 11-9-2012 14:36
2 X" n: X' l, {
/ O3 v4 r# W1 |* Y: u$ S" f" W3 g7 J8 S3 {
ถ้าคิดว่าเมะมันเสื่อมแล้ว มังงะมันเสื่อมยิ่งกว่า
. m; s, I3 z4 ~  Z0 H3 f& z. \, I$ P0 `7 B* i% }* y( l
เมื่่อเจ๊แกอยากเล่นเบสบอล
3 K# N8 G0 }# n8 I( V) R5 K
5 u+ i* G9 ~+ m7 L2 r3 r- r
4 B6 \% |8 Y3 ?. X% Qผล.....
( ^! @/ Q. C4 g+ \* j9 k" A
9 G3 S1 J! q% f9 u5 Mไอ้นี่บระเอกของเรื่อง- q2 [/ l( v/ i& M
+ a# \1 h5 E. w
ดู้ดู เกรียนใส่อีก
$ \% Y3 m! Y# F6 a/ z
2 m8 l( B4 Y1 C: Gบระเอกจึงต้องแปลงร่าง..... ถุ้ย
1 J6 H. O7 S- q1 u
* A4 d$ j. A" W; I2 |4 \& E% w4 Z
0 r7 h" a1 A1 B! h
เอ้อ พอเ้ห้อ
1 Q0 i% ?" w! o/ @/ x- b9 K8 j4 K( g5 R

  u8 u+ P6 A5 G# r9 B9 t0 g' u( }- R' k# ^
$ e! d% ?3 ~  h! O# {* g

% u  F  J- W/ o5 X
- W: }# ~" V# X, A5 ?. }% j" \% W8 E5 h9 h4 t1 H" M: O

% J- u8 `" T+ w+ O. }9 f3 `# K

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:26:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย xuoucup เมื่อ 11-9-2012 16:17 0 L) ^3 I7 C% W

# J0 O5 A0 q! p, j1 F
! X1 k9 r) Z0 R5 f0 ^9 b; e. }/ v1 r6 Nสเก็ตภาพวิว...
! h8 @) d/ Z( h; w$ H% T& B! m2 B: X, b3 v! ^9 T/ Y* ~
เดี๋ยวนะ นั้นสเก็ตช์ ไรวะ
' X% ~6 |. i* v6 ]2 h/ b2 D" z0 K5 D, r! J& v
อ่อนั้นไง
* F: i# s+ M2 R% \
) L- c+ v% Q1 w( b$ [. S3 l2 v  |5 t- h0 M3 k. @9 j
คำเตือน อย่าปล่อย เด็กทากร!? ไว้ตามลำพัง
7 d- U! k5 r" ]5 _& }
2 {: Y4 a9 l9 _/ Lมึงยังไม่ตายอีกนะ
% a/ v6 E0 g8 i! K& N4 g; V! g$ K2 q; H5 \
2 @2 x/ q% l6 H% d
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" \1 M4 W9 Z$ R% K( ]+ U  x, n$ ?0 |( k  y- }) e8 e5 {" r' i
ให้หาร นก0 O! Y+ U, N# t: R9 ~6 y+ j  u

; }9 u; M+ l8 Yเฮ้ยๆ มาจากใหนวะ
# g) ^% }- ]& ]
# O( y& H' j- P- i3 kเจ้าของมาด้วยท่าทางยียวนกวนส้น
) J9 m  r4 ?  \' q
9 s3 S# ]* w  O! b; Zจึงโดนเก็บก่อน
6 [9 U2 h8 E  u& l3 Y. N0 h' I- o( T" O' H# M
และก็ตามไปอีก1ศพ
" f! s6 T" T, N7 V6 Z5 o8 i9 V4 O: I
บทสรุป
* W( a; K4 F  H$ \, P, L: m; n# V' e2 o$ j+ b6 C* x: S, ^
7 v8 V  i  V- ~" v  V
3 s- J1 J! S& k# p: h& W! V: h

+ K( r, j" o/ Q$ p7 s7 D& r
  h% f6 I" [! V, F9 `+ j- ?  j
) z" T8 I7 `8 u$ o$ @0 F  Q# L4 c* m. O1 J+ k* [. y
( ~2 u4 D4 _. ~, ]$ V

9 H" T# b0 t+ N& ]8 [* }# A" C; w  z0 I" N
; ]& p4 D) v# L

" a% k4 \4 w2 v6 L7 W3 F$ h: v* Y0 J* r5 A8 e2 T
- O9 F1 K+ h% D; ?* q3 z* k
9 X- H* p* N4 c' M8 @9 w
. G; A' e3 t5 H2 B5 {0 M+ Y0 c
) F, W+ _0 w( w6 `0 G% b
! z* g1 O+ d8 J4 ?2 u  k% ]* D
3 z( X! o4 t6 y
4 U7 o7 M; R( O, e! p4 v; r

$ e# K1 L# a9 ]! d$ }6 a
! g/ m" `# ~; d) _5 ]3 \3 ^4 {( U, a$ ~2 M" n( v. \. f
2 o6 h# @5 m+ \+ ?
9 G, D. M( M% T$ Q& K0 E: }
5 ?# ~  S& F& q/ `# J" @" N2 `

' c# K7 o  \; O! N# e  Z" n( J! H+ L- K3 @. J$ r8 \4 h0 u/ u; @
6 X0 g; e/ l" E6 U9 t" ]2 `' P

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:27:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย xuoucup เมื่อ 11-9-2012 15:49
* B" m: o. x8 v" {* P1 O$ J3 {( `) W
6 l1 c% u( H" W: Iมาส่องหนุ่มๆเตะบอล
# m# }  d: K5 R4 L, j9 w2 \4 e7 I  V. r; J" ~
้เบอร์9 แม่งเมพชิบหาย
4 B& a! n: ~9 P
+ R- p7 D2 @3 B! Z& j5 T
3 N! J0 t0 t$ k+ \& J& Kเอิ่ม....
$ z* s' S+ C6 ~0 w5 y
2 q) Q  P1 H! e$ m+ ?มึงยังจะเผื่อแผ่นะ
: V* `: p7 f$ y' R3 c. u3 d, m% A9 J# H2 W4 o5 I

0 t" e0 O2 z) s8 ~# L* Z7 ?+ Z" {) M/ J$ _5 T" @
  ^8 m4 b) x7 B# y8 i6 [
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 |& N6 `' |2 T
; M5 v  A9 {8 a9 f( Z# [
2 I8 E5 v5 d) ~% J* ?& ]; R: n3 S" S/ g
, n) p, }# \, u$ G1 v6 h. k- g. ~. c  F6 Q1 x

$ a) ]* t% U2 l) P. m+ A, V0 S7 y6 y9 ]แสดงตั้งนาน มึงให้แค่เนี้ย
% b# ^4 \  n9 L3 h, }% C
& \. F, O, J* [โชว์เหนือ
- d$ x' G3 K. J, N! |* |
: b% R" X" d3 ^. Y! \1 G8 b0 ?9 p% L8 s& n6 y
* {; r- H( E1 e! s

1 u& f) t# |) S+ E3 yเออ พอเห้อ+ f0 m8 U6 b0 L7 y. k/ e/ r

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:27:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย xuoucup เมื่อ 11-9-2012 16:09 - D9 @* `; k" r2 \

6 L* m1 a5 l+ {: oกำลังกลับบ้าน ก็ เจอพวกตัวผู้ กำลังโดนโรงเรียนอื่นหาเรื่องอยู่พอดี3 s; c2 i2 m* _/ o4 ?+ p
# B- K7 {' w1 C
บระเอก ก็ ปรากฏตัวในบัดดล
9 X+ }: f$ \; M4 G' R: Y: ~% d- y7 \

( m* z) `0 f( r$ f" z' r! }อย่าง เท่ 3 B# X4 U( z! E( V0 h

0 _" ^  u# U5 H' U5 N' A- xเออ ขอ No Comment เลยว่ะ
1 B0 W  i: X( Q! {) {
/ R3 ?. ~& Z9 E' F
2 H4 e; W$ |% ]4 y1 }+ K0 W, |, O0 F2 S3 s; K  J

; y6 ~6 A0 H+ U# `6 {, Wหนีกันแทบไม่ทัน
. m$ B0 u: I; G# H. }
( _- c+ {1 v) Pแล้วมึงก็โดนหิ้วไปโรงพัก ฮ่าๆ6 Z0 W; x7 |8 }
8 D: D/ t; O4 ~9 M3 V( n! ]. L

2 ^4 h% R: Q! v
- P# ]8 |8 _* k& o& R4 b5 o' J: j: K

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:28:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย xuoucup เมื่อ 11-9-2012 16:18 " [( g1 ~4 E3 P  W& s+ r

& Y& v( _1 P3 J2 X  a6 m. \/ ?- ?! _' A8 a5 T# R" z
ช่วงนี้ร้อน เนอะ
7 A8 g* P* J; O. k  ]1 C! v- G( V6 f$ r8 ]) D9 ?8 z
ถ้าร้อนก็ต้องถอดทีละชิ้น...
- ^. V& G$ J% S, u/ P  u6 Q  F! _9 k/ B+ }
ทีละชิ้น....
0 y+ s/ Y3 \; o
/ _5 A2 |8 I9 T" g, ]ทีละชิ้น...8 \# v- Y5 G1 b  i& Y/ \$ A5 T4 H7 ~

/ T" s, p5 _) w- G9 u$ `ทีละชิ้น...* A) M; p% ^) y+ B5 o8 ]

; f  j. ^# W% H& F; u( i1 o2หน่อ เริ่มมองเห็นฉากจบ
) K+ \' j4 a' U4 }, m
3 G; \% K2 o# `จึงต้องทำอะไรบางอย่าง ( _# f1 P( [; s, I) Z# x
0 W4 K7 b( s, q  t$ l
บระเอกบอก กูล้อเล่น
3 E0 g, P( B0 A3 b9 _( \: a* w7 S- U) U0 s  U  m
! Y0 ]! |7 D5 }" z( L7 i8 f; ~
พอๆ 1 |3 w- E- _8 I

1 W8 T# y, j3 t2 [/ j: t+ z
! Y6 X$ k% f* c$ c( B2 s
# C9 r7 t0 n8 ]/ ]5 @% |) ]" q  V# q+ F

6 c9 j! N9 Z2 r$ V* Y- z( U# R
# y( I6 `% x- m  [' u: i! m. n
' G8 n0 p* `! D
  H. x7 r1 D$ ?: t, c, e: W# T5 f; I3 U9 y; k/ X+ h
8 T5 g8 l+ V" p8 N9 l4 `3 X

[Adminstrator]


เหงาจุง

อาสึนะ คิริโตะ HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 47930
 • Money: 5462787
 • Tz: 51633
 • Posts: 5441
 • Donate: 970 THB
 • Joined: 11-11-2011
พลังน้ำใจ: 206802
   Pet:
Rem V.1
หัวฟ้านางเอก

โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:51:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
กาตูนโหดนี้ หว่าเรื่องนี้อิอิ ขอบคุณมากนะ

แสดงความคิดเห็น

xuoucup  แอดแมว มาเอง O_o  โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:53:47[ThaiZeed Master]


ใครจะหยุดวันนี้ที่มันว่างเปล่า

อิโนริ กิจกรรม รวมตัว Azusa HBD Tz Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tobiichi Origami Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tokisaki Kurumi Yoshino Itsuka Kotori Kuriyama Mirai Yaya Mio Happy new year 2015

 • โมเอะ: 1320
 • Money: 9552
 • Tz: 1311
 • Posts: 1147
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-2-2012
พลังน้ำใจ: 6085
   Pet:
Azunyan Nyan Nyan


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 15:11:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
, i  L0 ]# [( [( p( H& r6 z* k
" D- H3 `, O8 k- Y5 M! c3 c- k( L
ไม่ปลื่ม สาวเตี้ย มีคนเดียวเอง

แสดงความคิดเห็น

paknam  คราฟผม เสพของเก่าก้อได้คราฟ  โพสต์เมื่อ 11-9-2012 16:20:30
xuoucup  ไม่ใช่แนวสินะ  โพสต์เมื่อ 11-9-2012 15:14:09

[Prince Member]


ซักอย่างแหละน่า

Rika Halloween 2013 HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio

 • โมเอะ: 1247
 • Money: 143
 • Tz: 1252
 • Posts: 2168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-4-2012
พลังน้ำใจ: 10385
   Pet:
Asakura Otome


โพสต์เมื่อ 11-9-2012 16:26:39 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย paknam เมื่อ 11-9-2012 15:11 9 Z5 x7 k$ a( _+ v0 p: O( r) J
ไม่ปลื่ม สาวเตี้ย มีคนเดียวเอง

* I5 |! C. q" X. |ไว้หาเจอเดะ บอกละกัน

แสดงความคิดเห็น

paknam  ขอบคุณมากเลยจ๋ะ หวังพิ่งอยู่นะ  โพสต์เมื่อ 12-9-2012 15:35:36

[ThaiZeed Master]


จืดจางไปวันๆ (=_=)

Ritsu ThaiZeeD Azusa HBD Tz Yui Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015

 • โมเอะ: 1350
 • Money: 2093
 • Tz: 1578
 • Posts: 2363
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 5-7-2012
พลังน้ำใจ: 7018
   Pet:
Yaya
Yaya

โพสต์เมื่อ 11-9-2012 16:56:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ชายล้วนกวนบาทา ภาค 2 รอเนี๊ย

>>> โปรไฟล์สุดรัก ◕_◕ <<< ขอเป็นเพื่อนแล้วทักได้ แต่อย่ามาเกรียนน๊ะจ๊ะ (>ω<)


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 28-5-2018 06:48 , Processed in 0.186037 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th