เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3297|ตอบกลับ: 24

[Perfect Member]


โสด
 • โมเอะ: 226
 • Money: 1779
 • Tz: 227
 • Posts: 168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-3-2012
พลังน้ำใจ: 2920
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 20:41:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0844828095 เมื่อ 11-5-2012 20:43 % t; M, f3 Y+ j6 a; l5 F" {
+ F& l$ W  B$ b: J  u

สาวน้อยจอมเวทย์ นาโนฮะ SS3

ss 1 http://www.thaizeed.net/bbs/thread-3418-1-1.html

ss 2 http://www.thaizeed.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3421&page=1&extra=#pid66690

2 H& i" m. T0 {7 C6 \

y.jpg


% P0 F9 x% ?3 {, h' }: r7 f, n4 _# G! Q" K

เนื้อเรื่อง
# W: t: u1 m" V0 U: n' k# H& Y* D9 j. ]        6 ปีผ่านไป พันโทยางามิ ฮายาเตะ ได้ก่อตั้งหน่วยแผนกปฏิบัติการที่6 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดจาก ลอสโลเกียร์ปริศนา เรลิค โดยมี นาวาอากาศเอกทาคามาจิ นาโนฮะ มาเป็นครูฝึกประจำหน่วยเพื่อฝึกให้กับเด็กใหม่ได้แก่ ซึบารุ นาคาจิมา เด็กที่นาโนฮะช่วยเคยช่วยชีวิตไว้ เทียน่า แลตเตอร์คู่หูของซึบารุ คาโร รู ลูเชีย นักอัญเชิญมังกรและเอริโอ้ มอลเดียเด็กในความดูแลของเฟท และอันตรายครั้งใหม่ได้เกิดจากฝีมือ เจลสกาลิเอสตี้ อาชญากรต่างมิติ กับ12 มนุษย์จักรกลสงคราม) b( b, `" E( R% v


" z  n; e5 ~9 |, H. M  C+ ]/ h


* P  U2 c, V, p) x4 d4 w) ~; Z


/ z" U4 [5 F3 P% m' ^1 d/ _  ~  uตอนที่ 1
* t! ^6 u4 k9 ^: ^8 bhttp://www.mediafire.com/?8qlc3ve6cjl2yb8
! Z/ R# u! o& U; s/ }http://www.mediafire.com/?4vcnkyslkcld31f
( O5 p; z; J4 |- b- X, O' oตอนที่ 2* S6 G' R4 C7 v8 s0 q9 P/ R( @
http://www.mediafire.com/?wh1hg996y22yej45 K  `  l& K% A; F) x) v4 h/ o5 y
http://www.mediafire.com/?izcf1too8w9y2lq
, T; ~( X; N0 H% tตอนที่ 3* g* @" B! ^+ |7 s& C9 C& v( y+ p
http://www.mediafire.com/?d5def9miw7o57ci( F7 E/ T  |4 ^
http://www.mediafire.com/?o9o6ao4y6zvwy2u+ _( ], g4 @, K/ `
ตอนที่ 4% ?5 j3 c' e# Z) S8 B+ V  A2 z
http://www.mediafire.com/?6yvd0y2s4sdyymy
/ J& G/ M( y# A! w' Whttp://www.mediafire.com/?wa7g48zb2k7bqy39 e9 Y. d$ B' `6 ^# h: e) O$ z
ตอนที่ 5
' B* P/ G% M7 I' ?' uhttp://www.mediafire.com/?9yk02j2oy9a2rug
; K# N9 y& T5 Mhttp://www.mediafire.com/?ras4hkhfua91gyr
' n/ R  D* P* z% o0 \3 D, Wตอนที่ 69 a7 B  b- b6 n( m( z/ x6 _& R8 b( O
http://www.mediafire.com/?zzl9h0vh3n03o0w5 o* E, z% m9 \* Y+ l! s$ \! }
http://www.mediafire.com/?5me9175i2syd8ji( o( A! ^. x. b) ^  \  `6 \
ตอนที่ 7
0 \0 a% ?) ]+ hhttp://www.mediafire.com/?xxn4kvg0el9ldb5
) T( |: f$ l' E3 Ihttp://www.mediafire.com/?z6gpr1g03uo3ulj
. y+ ]  M3 J6 T0 v" t! Eตอนที่ 8
/ X, \1 q4 k# Y) y# b8 X, U5 zhttp://www.mediafire.com/?zawpsb36fejqpi3
8 O  o+ C; y; C% C% ghttp://www.mediafire.com/?efv7j3gv3e39abd
1 e/ W' c/ a2 D5 w  U- r  Wตอนที่ 9
3 {: L+ U# J/ }# C8 Dhttp://www.mediafire.com/?1vjn1q98ns3qdda( x# K7 X6 T6 k; p: e4 W
http://www.mediafire.com/?ca7fsv676l0m6ix" @& z. a! l& E" P: k) |' J' [& p
ตอนที่ 10
' O" I; t! l) N2 ]9 Uhttp://www.mediafire.com/?lupc8pmmkpmmcam
6 b% }6 Z6 C, |7 Qhttp://www.mediafire.com/?bkh1bl7bro9crna. p1 d9 \* @- @7 k4 a1 O
ตอนที่ 11
6 j8 A2 Z7 ?" xhttp://www.mediafire.com/?wwnnhw5cmhos9ku8 X; J- I! k2 D. ~! A  q
http://www.mediafire.com/?dt2x6w65pgdja2g
5 |. n  d! G- a! S% }ตอนที่ 122 e* ^- i) d# ?  c
http://www.mediafire.com/?pp8zk1zicfr2yif! `$ |1 i* h5 B, f
http://www.mediafire.com/?oovomnxlqkvumy15 L& x4 @) Z3 a  @& S
ตอนที่ 137 W' \  c6 m9 N1 B8 {; R! l
http://www.mediafire.com/?2ag6tbxc9w0hmps
# n9 A1 s9 V( y3 e6 ]http://www.mediafire.com/?jc6deq21sk4g80a( O; p7 }8 I; x, N1 \
ตอนที่ 14' D5 b7 `: t+ }) T
http://www.mediafire.com/?k9bkna7u9d1mzxh
( g5 f: ^2 S8 S& O- J7 _/ P: Yhttp://www.mediafire.com/?z8l33iuhb9t4mbr+ G! U2 I9 a  O# ]/ R
ตอนที่ 151 _  l- C8 i* e7 z7 ?% }
http://www.mediafire.com/?i7k1l63hfkj09jc# z- z- B  o& B" t! g+ F
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi4 Q$ k; @* ^3 }, G% t6 @
ตอนที่ 16
  }' T8 h+ A! v% c; D2 m* q# Lhttp://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi7 [7 K  L& ]: r6 W: m9 g8 H$ t
http://www.mediafire.com/?navl4v5bcqzmbkx. p. n1 S6 S  S; h* U
ตอนที่ 17" u5 \7 M2 u" A% w* O. O
http://www.mediafire.com/?9hhbtvn0x584kz5" g' |0 t7 x/ M. p# O! w- Y
http://www.mediafire.com/?78echt8r7nk5y3d
3 ^$ |2 K6 n' \4 {* kตอนที่ 18. s' S2 ~# y, p- v5 D# W6 N  O1 k
http://www.mediafire.com/?u48vz3vb5gl333n
6 N' h$ A3 l& i( e5 E8 `; dhttp://www.mediafire.com/?i5j9jmb3scnzyvy
& a4 Y7 G# h* vตอนที่ 19
6 j# d' L. Q; Xhttp://www.mediafire.com/?x1l51xnyil3cvxg2 x  v* o" a5 D: V4 k2 h/ V" b
http://www.mediafire.com/?vvqig3qmzqhz84a+ r& d+ i+ ^: z2 T
ตอนที่ 20# K( \, A) e2 p: B8 j  j' F
http://www.mediafire.com/?cod8k5sbkofd63q
- P+ M  f$ p0 jhttp://www.mediafire.com/?r4264pvnta5pegt* a( T) D4 {1 W7 n* T0 J! v6 I
ตอนที่ 214 p4 |0 B( z( q. `
http://www.mediafire.com/?w4kh3oc0m9a8a50
$ G) F. F+ [# e8 Ahttp://www.mediafire.com/?48op1u8h773nzl3
9 i" z8 Y$ f$ P! q4 Aตอนที่ 227 D1 J# ]7 Z3 v4 o5 g, r# N
http://www.mediafire.com/?3z8ycb76z187ff8, ~7 L5 z  H; N+ ~/ ]5 T1 a
http://www.mediafire.com/?4e8e6d14be7x56e0 x% q' g* {" v6 {' }
ตอนที่ 238 c& F; V, ~  a, C+ v
http://www.mediafire.com/?rm3w8lt8j4kl3rt8 Y# f& ?4 K, p- h
http://www.mediafire.com/?sx82hzd8hc5up2t
  C; o1 o: i7 k0 U; z( w* wตอนที่ 24
& M8 g3 h3 L1 |' Ihttp://www.mediafire.com/?dt4nb3c3cn28e73/ G, g, b8 f+ ~' A$ t
http://www.mediafire.com/?ur5q8jns5d2f77i
" I; b& }9 f( o! t7 Jตอนที่ 25
: a2 N0 m2 O* o0 S* @+ r! \* q) chttp://www.mediafire.com/?avqdyr9enm3tr470 a' k/ y& ]7 R
http://www.mediafire.com/?5bop2bb2j69n0ke/ b3 d$ ^, }% B9 I- |
ตอนที่ 261 b. x  }$ B9 k8 f& B* D+ t
http://www.mediafire.com/?1hg5wumvaze39jv( N+ s7 w% A. H+ u0 l
http://www.mediafire.com/?pfvcf4ghpvglw69
# C3 K' c3 e) C! P- b
$ c1 D  I8 H! R3 V$ q- M$ Y$ [7 ?5 Q: [# O! e( _

Pass

( Z0 s8 l- T$ E- p; s

v

' `% W5 y' N% h- h0 V/ N( S

v

: `$ r- q# c  I9 d5 X5 s

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

* K8 {: U6 X! |: ~3 K! @" [

- |9 V* S$ k; E
 • fuseaaa1 พลังน้ำใจ +1

 • umminw พลังน้ำใจ +2

 • anko12 พลังน้ำใจ +2

 • muang14082542 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ITooD พลังน้ำใจ +1

 • mrauck พลังน้ำใจ +2

 • KyousukeKung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  panlob1 พลังน้ำใจ +2

 • mujshaku พลังน้ำใจ +1

 • kuwamotoMSK พลังน้ำใจ +2

 • mokza00789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nonlublaw พลังน้ำใจ +2

 • san541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  woodswind พลังน้ำใจ +1

 • saqool พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  chocobo36186 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  GodCan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jameneed พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jboymaso พลังน้ำใจ +2

 • prem พลังน้ำใจ +1


[Diamond Member]


 • โมเอะ: 379
 • Money: 781
 • Tz: 377
 • Posts: 175
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-4-2012
พลังน้ำใจ: 1
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 21:10:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับผบ

[Expert Member]


 • โมเอะ: 50
 • Money: 120
 • Tz: 50
 • Posts: 48
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 07:58:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีมากครับผม

[Advance Member]


 • โมเอะ: 20
 • Money: 57
 • Tz: 20
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 16:47:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจหลายๆ เด้อ ^^

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 11
 • Tz: 4
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 17-5-2012 09:19:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ภาค 3 26ตอนเลยแฮะ

[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Yaya Mio Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Tobiichi Origami Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 490
 • Money: 2448
 • Tz: 491
 • Posts: 358
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-1-2012
พลังน้ำใจ: 2
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 20-5-2012 15:23:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 11
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-5-2012 07:45:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อะริกาโตะ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 64
 • Tz: 38
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 00:02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
- P  \. b1 I, m; b# Q! p  k
อะริงาโตะ

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 08:10:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 20
 • Tz: 2
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 15:16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 17-1-2017 16:04 , Processed in 0.157110 second(s), 50 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th