เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3396|ตอบกลับ: 24

[Perfect Member]


โสด
 • โมเอะ: 226
 • Money: 1779
 • Tz: 227
 • Posts: 168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-3-2012
พลังน้ำใจ: 2920
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 20:41:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0844828095 เมื่อ 11-5-2012 20:43 : n7 F% z/ [7 J* |$ k
  B/ V# b* o3 ^( X, K! l% i

สาวน้อยจอมเวทย์ นาโนฮะ SS3

ss 1 http://www.thaizeed.net/bbs/thread-3418-1-1.html

ss 2 http://www.thaizeed.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3421&page=1&extra=#pid66690


  Z' q7 E' I; [% d; O- r) U

y.jpg

$ Z! [) ?- L$ M
4 z1 j: S: T6 A9 U

เนื้อเรื่อง! v6 X  Z+ B; M! c# J7 ]+ ]
        6 ปีผ่านไป พันโทยางามิ ฮายาเตะ ได้ก่อตั้งหน่วยแผนกปฏิบัติการที่6 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดจาก ลอสโลเกียร์ปริศนา เรลิค โดยมี นาวาอากาศเอกทาคามาจิ นาโนฮะ มาเป็นครูฝึกประจำหน่วยเพื่อฝึกให้กับเด็กใหม่ได้แก่ ซึบารุ นาคาจิมา เด็กที่นาโนฮะช่วยเคยช่วยชีวิตไว้ เทียน่า แลตเตอร์คู่หูของซึบารุ คาโร รู ลูเชีย นักอัญเชิญมังกรและเอริโอ้ มอลเดียเด็กในความดูแลของเฟท และอันตรายครั้งใหม่ได้เกิดจากฝีมือ เจลสกาลิเอสตี้ อาชญากรต่างมิติ กับ12 มนุษย์จักรกลสงคราม
* F! ^% A! `. F2 [: J


! `5 U% Q. N) f% T7 y% D2 _

& q8 Q! N5 H" Q


# @' e- B5 v0 N1 q! x0 \3 ]ตอนที่ 1
& m0 F0 m, O6 f, |; ohttp://www.mediafire.com/?8qlc3ve6cjl2yb8. K( a9 S: M, U$ n* z8 L
http://www.mediafire.com/?4vcnkyslkcld31f9 Q1 p+ D1 p. v2 r& Q
ตอนที่ 2: N: a+ I/ V) i9 s; g. i8 R: p
http://www.mediafire.com/?wh1hg996y22yej43 Y& D& N) [) g- D
http://www.mediafire.com/?izcf1too8w9y2lq
0 J0 B3 W0 E5 E3 p/ z0 i4 Hตอนที่ 3
1 h$ r7 m/ f8 t6 X6 t+ chttp://www.mediafire.com/?d5def9miw7o57ci% x3 R. u2 B8 O: D
http://www.mediafire.com/?o9o6ao4y6zvwy2u
0 _+ P  `6 i) c% x( ]& \2 D% y7 aตอนที่ 44 s( X$ u% H1 Q2 W" s
http://www.mediafire.com/?6yvd0y2s4sdyymy+ D0 z7 ]& R& m8 q/ [
http://www.mediafire.com/?wa7g48zb2k7bqy39 d& I! d- q0 A
ตอนที่ 51 {+ n8 H1 b( p6 T% e
http://www.mediafire.com/?9yk02j2oy9a2rug  c5 }& s; O7 i/ j
http://www.mediafire.com/?ras4hkhfua91gyr" W4 B0 c" h0 ]- j
ตอนที่ 6
% y" r5 ?! ?/ x/ C2 c8 f! `9 vhttp://www.mediafire.com/?zzl9h0vh3n03o0w4 j# s1 p6 s. l+ n6 Y  }
http://www.mediafire.com/?5me9175i2syd8ji- o3 B; e/ u% v; _, h
ตอนที่ 7/ I" U3 d. M5 w
http://www.mediafire.com/?xxn4kvg0el9ldb5
' D3 L( {6 {3 t) `' B: V9 R% o& A5 Ehttp://www.mediafire.com/?z6gpr1g03uo3ulj. O& c0 G: Z: W* W) o- F
ตอนที่ 8
# o/ n' A( b) b7 e2 Khttp://www.mediafire.com/?zawpsb36fejqpi3
  {* w) @, l( @3 D- _http://www.mediafire.com/?efv7j3gv3e39abd( \& D7 d5 x8 B9 j# q8 Y/ t" A; Q2 M
ตอนที่ 9# m* d: v; X; X' r, W
http://www.mediafire.com/?1vjn1q98ns3qdda: u" }6 n* J& C9 h; C
http://www.mediafire.com/?ca7fsv676l0m6ix& ~" l7 W2 U! @0 ~* @
ตอนที่ 10' X" v! q2 d4 H* ?. G
http://www.mediafire.com/?lupc8pmmkpmmcam
9 ~5 z3 l: F; k6 uhttp://www.mediafire.com/?bkh1bl7bro9crna/ @( l% j6 e5 L$ u% c/ I- I: H. k+ h7 g
ตอนที่ 11! [( }6 c' ?  a' Q( S& ^- P
http://www.mediafire.com/?wwnnhw5cmhos9ku: \# a/ b$ b# a
http://www.mediafire.com/?dt2x6w65pgdja2g
7 V0 R3 E% G5 C+ x( cตอนที่ 12
9 I9 Q9 A* Z8 H7 ihttp://www.mediafire.com/?pp8zk1zicfr2yif
" N2 N: S* K( r' {& x$ P+ ehttp://www.mediafire.com/?oovomnxlqkvumy1
5 ?3 W: ^' ]( ?% I  b6 G9 n& uตอนที่ 13' b4 @9 h$ Y6 U. u; p4 V9 A7 o
http://www.mediafire.com/?2ag6tbxc9w0hmps5 s6 Z* O/ i. k
http://www.mediafire.com/?jc6deq21sk4g80a- `, a" v& w  B% C9 k8 R' \- L
ตอนที่ 14
# P% E: _! W8 o* D9 L! whttp://www.mediafire.com/?k9bkna7u9d1mzxh
' V- B9 B0 Z* w" F( F; G# F" Qhttp://www.mediafire.com/?z8l33iuhb9t4mbr, v; S2 [) [/ c( P. }1 z
ตอนที่ 15/ y/ `- e1 C8 f# e
http://www.mediafire.com/?i7k1l63hfkj09jc( L. s* Z: o% B7 T* K- t! i
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi1 V* m+ C  F! R; K/ V
ตอนที่ 164 K# P# d7 T/ _9 d9 C( j, m+ x1 w8 q
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi
& r) O/ q6 T- j' T  U6 Mhttp://www.mediafire.com/?navl4v5bcqzmbkx
' K) a- f1 S  y( Cตอนที่ 17
, k$ s& I6 m# E) `. thttp://www.mediafire.com/?9hhbtvn0x584kz5
2 I& ~* R2 b+ z* ]9 Ghttp://www.mediafire.com/?78echt8r7nk5y3d
* F( W7 |3 c8 ^- c1 Uตอนที่ 18
8 {7 S- k3 |+ u8 B* }& ohttp://www.mediafire.com/?u48vz3vb5gl333n" ~2 L) B; I1 N; z% }! N
http://www.mediafire.com/?i5j9jmb3scnzyvy
/ d/ w6 a( H: @  R9 m% A8 Z) Dตอนที่ 19
, p2 |" `0 x' O6 jhttp://www.mediafire.com/?x1l51xnyil3cvxg* E) i/ s/ W% o' m, D# |" B- f
http://www.mediafire.com/?vvqig3qmzqhz84a( O/ \7 z1 ?+ u8 x& d; x
ตอนที่ 20
1 H3 `$ a; Y7 h; V+ R! z; ihttp://www.mediafire.com/?cod8k5sbkofd63q
- b: W+ F- K* shttp://www.mediafire.com/?r4264pvnta5pegt
0 Y$ R9 a9 T% F' g% j; a9 t, ?- Iตอนที่ 21
& b; g$ N3 c. C, b2 whttp://www.mediafire.com/?w4kh3oc0m9a8a50
; \; {) G/ h5 q1 @, y: Y* phttp://www.mediafire.com/?48op1u8h773nzl3
% y* o" q1 g. \; P! V  ?ตอนที่ 22
3 U1 ]" @; j* p5 H6 bhttp://www.mediafire.com/?3z8ycb76z187ff8( I( \! F% P9 q) f9 X0 ]# `
http://www.mediafire.com/?4e8e6d14be7x56e
+ ~& T  k. B+ T$ Qตอนที่ 23, k* E7 k1 C5 z. m: S6 o
http://www.mediafire.com/?rm3w8lt8j4kl3rt3 q; A1 l; D4 i$ k6 ]$ y
http://www.mediafire.com/?sx82hzd8hc5up2t
; r8 J7 f8 }* H3 ^$ @ตอนที่ 245 e4 S1 f1 N% z: j9 |
http://www.mediafire.com/?dt4nb3c3cn28e73
) Z8 U' }9 c6 I% K! Z9 N0 Mhttp://www.mediafire.com/?ur5q8jns5d2f77i* h9 N% j6 w, Y# x$ j
ตอนที่ 25
1 ?* D" z7 _* n  {http://www.mediafire.com/?avqdyr9enm3tr471 i2 {' [' h3 i) q7 m; f
http://www.mediafire.com/?5bop2bb2j69n0ke
; ?: D6 d( l' q+ M  ^% h% iตอนที่ 26
% m5 h; a4 s! Q" F. xhttp://www.mediafire.com/?1hg5wumvaze39jv
$ c) q" K0 ~* w: g/ E1 m, |http://www.mediafire.com/?pfvcf4ghpvglw699 d/ K- Q% x$ F; _" T

4 J1 f, o; {" t& H; [( \
8 J) o( R/ Q. d4 z7 ]8 Z/ _) @, t

Pass


3 L# [, k" z2 h7 O+ M: f. z+ [3 _

v


3 i6 I( k( U1 z! _- }2 M

v

" B( m! s* \' s: \

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


. ~! ]- e& k3 a. T5 ?9 X" h, R0 q/ O, `+ H7 i5 p) P& {
 • fuseaaa1 พลังน้ำใจ +1

 • umminw พลังน้ำใจ +2

 • anko12 พลังน้ำใจ +2

 • muang14082542 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ITooD พลังน้ำใจ +1

 • mrauck พลังน้ำใจ +2

 • KyousukeKung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  panlob1 พลังน้ำใจ +2

 • mujshaku พลังน้ำใจ +1

 • kuwamotoMSK พลังน้ำใจ +2

 • mokza00789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nonlublaw พลังน้ำใจ +2

 • san541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  woodswind พลังน้ำใจ +1

 • saqool พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  chocobo36186 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  GodCan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jameneed พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jboymaso พลังน้ำใจ +2

 • prem พลังน้ำใจ +1


[Diamond Member]


 • โมเอะ: 379
 • Money: 781
 • Tz: 377
 • Posts: 175
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-4-2012
พลังน้ำใจ: 1
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 21:10:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับผบ

[Expert Member]


 • โมเอะ: 52
 • Money: 123
 • Tz: 52
 • Posts: 48
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 07:58:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีมากครับผม

[Advance Member]


 • โมเอะ: 20
 • Money: 57
 • Tz: 20
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 16:47:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจหลายๆ เด้อ ^^

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 11
 • Tz: 4
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 17-5-2012 09:19:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ภาค 3 26ตอนเลยแฮะ

[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Yaya Mio Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Tobiichi Origami Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 490
 • Money: 2448
 • Tz: 491
 • Posts: 358
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-1-2012
พลังน้ำใจ: 2
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 20-5-2012 15:23:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 11
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-5-2012 07:45:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อะริกาโตะ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 64
 • Tz: 38
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 00:02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

0 ]: L3 o/ t" @! P* l  xอะริงาโตะ

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 08:10:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 20
 • Tz: 2
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 15:16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 24-5-2017 11:15 , Processed in 0.095248 second(s), 50 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th