เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3315|ตอบกลับ: 24

[Perfect Member]


โสด
 • โมเอะ: 226
 • Money: 1779
 • Tz: 227
 • Posts: 168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-3-2012
พลังน้ำใจ: 2920
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 20:41:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0844828095 เมื่อ 11-5-2012 20:43 ) |6 c( Q3 h$ ?
( v! }5 c  \  c% P& k0 S0 k& ?( m

สาวน้อยจอมเวทย์ นาโนฮะ SS3

ss 1 http://www.thaizeed.net/bbs/thread-3418-1-1.html

ss 2 http://www.thaizeed.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3421&page=1&extra=#pid66690

4 J7 c: L* T  {; U7 i

y.jpg

7 h* N. |! l- K

) [. ~7 y9 i1 m( z

เนื้อเรื่อง4 I' J" V2 R9 Y, \
        6 ปีผ่านไป พันโทยางามิ ฮายาเตะ ได้ก่อตั้งหน่วยแผนกปฏิบัติการที่6 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดจาก ลอสโลเกียร์ปริศนา เรลิค โดยมี นาวาอากาศเอกทาคามาจิ นาโนฮะ มาเป็นครูฝึกประจำหน่วยเพื่อฝึกให้กับเด็กใหม่ได้แก่ ซึบารุ นาคาจิมา เด็กที่นาโนฮะช่วยเคยช่วยชีวิตไว้ เทียน่า แลตเตอร์คู่หูของซึบารุ คาโร รู ลูเชีย นักอัญเชิญมังกรและเอริโอ้ มอลเดียเด็กในความดูแลของเฟท และอันตรายครั้งใหม่ได้เกิดจากฝีมือ เจลสกาลิเอสตี้ อาชญากรต่างมิติ กับ12 มนุษย์จักรกลสงคราม4 }( u6 t: J2 F


! q% q. Z5 I) V


# w7 q5 O2 _% F, P

" z5 g& ^0 O6 ~* V$ V, v) L
ตอนที่ 18 J/ _, @$ P. ^2 Y: G
http://www.mediafire.com/?8qlc3ve6cjl2yb8
7 e( O9 R3 n9 V6 Z$ y3 i( fhttp://www.mediafire.com/?4vcnkyslkcld31f
* t) k: Q# p5 T' z& z6 Iตอนที่ 2
: e9 ~$ d( X9 ghttp://www.mediafire.com/?wh1hg996y22yej4
6 s3 z3 v) h3 C8 ~http://www.mediafire.com/?izcf1too8w9y2lq
1 [' C0 a6 S2 J9 W4 Vตอนที่ 31 w+ t* C* C8 T( X* X
http://www.mediafire.com/?d5def9miw7o57ci
8 ]5 T+ y7 c; K! ^% Chttp://www.mediafire.com/?o9o6ao4y6zvwy2u% j' L5 c1 W7 J
ตอนที่ 4
  ^, D. O1 k7 a4 H3 X. ]: Yhttp://www.mediafire.com/?6yvd0y2s4sdyymy
$ r2 V) |7 h# f' A5 Bhttp://www.mediafire.com/?wa7g48zb2k7bqy3+ C# x) f: |# H9 O+ o, u1 f
ตอนที่ 5
8 ^/ ?9 e# J: O9 bhttp://www.mediafire.com/?9yk02j2oy9a2rug8 z5 U/ o- \5 n- K7 g7 F: j. L1 Q. i" T
http://www.mediafire.com/?ras4hkhfua91gyr$ {. l3 H0 [% q
ตอนที่ 6
! r( S1 Z0 P6 [8 h; Chttp://www.mediafire.com/?zzl9h0vh3n03o0w
3 l! a+ v% g/ L6 P# `* Lhttp://www.mediafire.com/?5me9175i2syd8ji/ m: T  p3 w. e
ตอนที่ 78 m+ q! D$ O/ O
http://www.mediafire.com/?xxn4kvg0el9ldb5
1 E$ W5 y* D/ A! F4 Shttp://www.mediafire.com/?z6gpr1g03uo3ulj
' F* ~# b) s+ L( Tตอนที่ 85 ^' h1 Z  e$ X" U6 a2 V
http://www.mediafire.com/?zawpsb36fejqpi3
% [, |% j3 X6 h5 hhttp://www.mediafire.com/?efv7j3gv3e39abd
' X7 R* M+ [' S2 ^0 E. v% K9 I1 C' iตอนที่ 9% N% ?: b5 F7 ?0 J! F' A
http://www.mediafire.com/?1vjn1q98ns3qdda
" r4 j5 T/ X& K! G8 ]5 C, }http://www.mediafire.com/?ca7fsv676l0m6ix9 _7 n& N' e  \' u6 J  y3 W* H& [
ตอนที่ 10, q: Z- Q9 D! S6 q) C- B
http://www.mediafire.com/?lupc8pmmkpmmcam+ A3 P; e3 ^/ a$ \
http://www.mediafire.com/?bkh1bl7bro9crna% ~6 J8 l  u: _5 k. d% v
ตอนที่ 11
6 D( l# `( d0 Z9 T; _$ @3 Rhttp://www.mediafire.com/?wwnnhw5cmhos9ku
: H; Q# S& K1 Z3 r; V, _/ X+ Yhttp://www.mediafire.com/?dt2x6w65pgdja2g! j3 R, s" d5 j3 d
ตอนที่ 12
) L- U, u4 m( Y: g0 w3 _8 ?' u7 lhttp://www.mediafire.com/?pp8zk1zicfr2yif
4 H1 k; C, P. Shttp://www.mediafire.com/?oovomnxlqkvumy1# @4 {* z) s5 X2 o8 c
ตอนที่ 13) h" p% b& m# K- g5 d
http://www.mediafire.com/?2ag6tbxc9w0hmps
6 y$ z& K& o( k! N" R# N% G& ^" {http://www.mediafire.com/?jc6deq21sk4g80a" f$ y! t" `, I: W7 M% G
ตอนที่ 14
, v  _# d: t2 Dhttp://www.mediafire.com/?k9bkna7u9d1mzxh3 ?1 O2 l% |$ y) |! X  [
http://www.mediafire.com/?z8l33iuhb9t4mbr! ^0 K; u$ a3 [0 f! [
ตอนที่ 15% r6 \1 K4 ]6 e' R: N, Q
http://www.mediafire.com/?i7k1l63hfkj09jc- j3 k: V& B" {# P) G6 c  ]
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi/ \! Y9 P' g' I% L- b- V- @( O
ตอนที่ 166 M' Z$ i* ~6 M$ Z8 z
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi  c- A( H7 n% z1 \/ j2 N' Y
http://www.mediafire.com/?navl4v5bcqzmbkx+ o$ y' ^* m4 J6 \0 T1 a4 b0 ~
ตอนที่ 17
' e: f0 p' l8 W0 k' uhttp://www.mediafire.com/?9hhbtvn0x584kz54 }' J& L/ _0 r6 \! G4 A# P
http://www.mediafire.com/?78echt8r7nk5y3d
1 a% E5 i5 U" @( F. g* `' Z" H" Rตอนที่ 18. b' K) T. O; e2 K) z# L
http://www.mediafire.com/?u48vz3vb5gl333n
9 x9 _' F1 m* {http://www.mediafire.com/?i5j9jmb3scnzyvy
/ V; T! e- d. y, [; Jตอนที่ 190 f0 \* t5 k6 X' F) W/ o  z4 l
http://www.mediafire.com/?x1l51xnyil3cvxg1 ~; f& \; N) J* U, P
http://www.mediafire.com/?vvqig3qmzqhz84a
' x+ }9 v5 d! P6 b* u! `6 qตอนที่ 20
: q7 s- X9 t* f3 T2 Z. ~http://www.mediafire.com/?cod8k5sbkofd63q
& n  c' ]' y7 zhttp://www.mediafire.com/?r4264pvnta5pegt
/ N1 \, u6 v$ M/ z& B  Wตอนที่ 21
% Z- j- S" R- z0 A6 a# thttp://www.mediafire.com/?w4kh3oc0m9a8a50
: e' L( ^5 k. a2 D8 k* b$ _http://www.mediafire.com/?48op1u8h773nzl3
, T2 O3 B: O3 E* |8 D( F' z* c$ Wตอนที่ 22
( q* R: j/ Y1 e$ C4 Nhttp://www.mediafire.com/?3z8ycb76z187ff8/ X$ E% o: q4 A  B* |$ ~. X3 }
http://www.mediafire.com/?4e8e6d14be7x56e
7 T" e" S, |3 a/ r2 Vตอนที่ 23
! _5 Y2 d  J4 ?http://www.mediafire.com/?rm3w8lt8j4kl3rt, |! b& `1 V/ p5 D, w4 j# U
http://www.mediafire.com/?sx82hzd8hc5up2t
, m3 o1 r! L+ Jตอนที่ 24* v% U! T' b- |' ?5 [: _; E% ]
http://www.mediafire.com/?dt4nb3c3cn28e73: L6 q4 I9 t: F% K+ V
http://www.mediafire.com/?ur5q8jns5d2f77i
' ^0 L- ]. `& I7 M0 f4 B* E. hตอนที่ 250 ?8 R$ s+ b6 o/ f3 f
http://www.mediafire.com/?avqdyr9enm3tr47
5 L, n( i9 s2 Mhttp://www.mediafire.com/?5bop2bb2j69n0ke
3 ?* M, T/ n4 X# t4 C- p! z# Y' v7 uตอนที่ 26- V& R7 t' n" @# H* J; @
http://www.mediafire.com/?1hg5wumvaze39jv
( {- m9 \$ X* L2 j1 |' X* dhttp://www.mediafire.com/?pfvcf4ghpvglw69' p% @# _! f# k$ [

7 [! ?" O, A# R6 {7 D$ j
: k$ C. Z  v) p' N) q* \

Pass

' D. t$ Q. ~! t& q9 u0 S- w( A

v


9 `# z' y. m  R1 {! ^1 A* q9 S

v


7 {4 G6 A* P- ^8 j* V- A) b. B

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


: R4 G) }5 i! b* i% x5 C- c1 ^: ^$ ^0 a/ R: V8 E0 ~! E
 • fuseaaa1 พลังน้ำใจ +1

 • umminw พลังน้ำใจ +2

 • anko12 พลังน้ำใจ +2

 • muang14082542 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ITooD พลังน้ำใจ +1

 • mrauck พลังน้ำใจ +2

 • KyousukeKung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  panlob1 พลังน้ำใจ +2

 • mujshaku พลังน้ำใจ +1

 • kuwamotoMSK พลังน้ำใจ +2

 • mokza00789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nonlublaw พลังน้ำใจ +2

 • san541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  woodswind พลังน้ำใจ +1

 • saqool พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  chocobo36186 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  GodCan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jameneed พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jboymaso พลังน้ำใจ +2

 • prem พลังน้ำใจ +1


[Diamond Member]


 • โมเอะ: 379
 • Money: 781
 • Tz: 377
 • Posts: 175
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-4-2012
พลังน้ำใจ: 1
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 21:10:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับผบ

[Expert Member]


 • โมเอะ: 52
 • Money: 123
 • Tz: 52
 • Posts: 48
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 07:58:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีมากครับผม

[Advance Member]


 • โมเอะ: 20
 • Money: 57
 • Tz: 20
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 16:47:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจหลายๆ เด้อ ^^

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 11
 • Tz: 4
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 17-5-2012 09:19:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ภาค 3 26ตอนเลยแฮะ

[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Yaya Mio Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Tobiichi Origami Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 490
 • Money: 2448
 • Tz: 491
 • Posts: 358
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-1-2012
พลังน้ำใจ: 2
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 20-5-2012 15:23:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 11
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-5-2012 07:45:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อะริกาโตะ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 64
 • Tz: 38
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 00:02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

8 D. i) W( F% S0 e1 G1 }4 Zอะริงาโตะ

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 08:10:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 20
 • Tz: 2
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 15:16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 25-2-2017 07:41 , Processed in 0.077819 second(s), 50 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th