เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3348|ตอบกลับ: 24

[Perfect Member]


โสด
 • โมเอะ: 226
 • Money: 1779
 • Tz: 227
 • Posts: 168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-3-2012
พลังน้ำใจ: 2920
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 20:41:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0844828095 เมื่อ 11-5-2012 20:43 5 V  ]1 [4 V8 p8 d

  f* `/ d9 r2 U% v

สาวน้อยจอมเวทย์ นาโนฮะ SS3

ss 1 http://www.thaizeed.net/bbs/thread-3418-1-1.html

ss 2 http://www.thaizeed.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3421&page=1&extra=#pid66690


/ {; n( M+ g' T# T$ J! T

y.jpg

8 B* O4 a5 d5 B1 U- i+ A
* \% ]& J( [, q1 a: T: r3 M2 d

เนื้อเรื่อง
, d5 A+ L9 _5 ], \; k# n8 x/ \8 d        6 ปีผ่านไป พันโทยางามิ ฮายาเตะ ได้ก่อตั้งหน่วยแผนกปฏิบัติการที่6 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดจาก ลอสโลเกียร์ปริศนา เรลิค โดยมี นาวาอากาศเอกทาคามาจิ นาโนฮะ มาเป็นครูฝึกประจำหน่วยเพื่อฝึกให้กับเด็กใหม่ได้แก่ ซึบารุ นาคาจิมา เด็กที่นาโนฮะช่วยเคยช่วยชีวิตไว้ เทียน่า แลตเตอร์คู่หูของซึบารุ คาโร รู ลูเชีย นักอัญเชิญมังกรและเอริโอ้ มอลเดียเด็กในความดูแลของเฟท และอันตรายครั้งใหม่ได้เกิดจากฝีมือ เจลสกาลิเอสตี้ อาชญากรต่างมิติ กับ12 มนุษย์จักรกลสงคราม
0 F9 I! q& b4 L9 K, Z+ _+ l

- ?2 }4 ]6 Y1 n2 K7 W/ S& v. C8 a


9 N+ d) U7 n& Y: d2 o1 ]9 @


7 x5 w2 w3 R3 Y! c' Qตอนที่ 1
3 W/ N& Y; C3 u/ s* fhttp://www.mediafire.com/?8qlc3ve6cjl2yb8  |" ], ^- V- f$ A
http://www.mediafire.com/?4vcnkyslkcld31f! @, y+ P1 L2 M# m
ตอนที่ 2( ]9 E& m. ~* D2 D
http://www.mediafire.com/?wh1hg996y22yej4
! R/ ~- t6 E! {http://www.mediafire.com/?izcf1too8w9y2lq" B- i+ r& F4 u/ f& k- M1 \: k2 n
ตอนที่ 37 o' d) k5 I3 T6 `5 L
http://www.mediafire.com/?d5def9miw7o57ci
9 _, S+ Y( `+ e! Ehttp://www.mediafire.com/?o9o6ao4y6zvwy2u6 n2 G8 U* k( o$ @3 M; }0 n
ตอนที่ 4
5 u- Z; W* N' Z- }* Uhttp://www.mediafire.com/?6yvd0y2s4sdyymy6 h) c! ^7 e% k9 S7 i
http://www.mediafire.com/?wa7g48zb2k7bqy3
. x% G! x: V6 R; V( x( Sตอนที่ 5; O( d' x; n$ ^# j/ |" N
http://www.mediafire.com/?9yk02j2oy9a2rug
/ @; T8 I2 U1 K. m& D) q+ K& Phttp://www.mediafire.com/?ras4hkhfua91gyr
6 ?* c' k9 R9 {+ y( Z* r0 |% Eตอนที่ 6
, R" ]6 q& V( Khttp://www.mediafire.com/?zzl9h0vh3n03o0w
2 o% K, Z2 l8 o2 R1 lhttp://www.mediafire.com/?5me9175i2syd8ji
; y% j, e# D8 m5 V) v9 _ตอนที่ 7' Y4 b: C/ s$ C+ t3 A8 `% j  @# \
http://www.mediafire.com/?xxn4kvg0el9ldb5: ?7 M4 S9 ^/ _4 Z  B0 ^
http://www.mediafire.com/?z6gpr1g03uo3ulj
: z8 K: a" V) G7 e6 j& K% \% sตอนที่ 8
4 C7 m  O0 k( t& d% zhttp://www.mediafire.com/?zawpsb36fejqpi3
4 R6 n. d/ p2 v+ s; r# Lhttp://www.mediafire.com/?efv7j3gv3e39abd
- L4 |1 D8 U4 bตอนที่ 9
* x9 ]$ T" I# h* ~* L2 W( i4 f0 z) B- uhttp://www.mediafire.com/?1vjn1q98ns3qdda
) W5 D+ |! L8 ~+ S1 F; Jhttp://www.mediafire.com/?ca7fsv676l0m6ix
& Z  |: S" I+ f$ U' b" Fตอนที่ 108 E9 G, k  ^% a- s6 d- G
http://www.mediafire.com/?lupc8pmmkpmmcam  j1 A3 n8 Q7 w
http://www.mediafire.com/?bkh1bl7bro9crna- J9 U; d( \: F
ตอนที่ 11
2 t. z2 t. s$ Y) Z4 q3 dhttp://www.mediafire.com/?wwnnhw5cmhos9ku9 y8 g' @' X+ @2 d7 L
http://www.mediafire.com/?dt2x6w65pgdja2g2 b. j- F7 c8 }5 P
ตอนที่ 12' @& H$ r, W, L0 x6 B
http://www.mediafire.com/?pp8zk1zicfr2yif" O% \( |' _+ z5 |
http://www.mediafire.com/?oovomnxlqkvumy1$ X1 u0 Y% D; }; ]' _" y
ตอนที่ 13
  z  d2 T0 J; O& Zhttp://www.mediafire.com/?2ag6tbxc9w0hmps
' B" n0 m; u  ]( L1 Ghttp://www.mediafire.com/?jc6deq21sk4g80a: @0 @  X$ x7 {  j) e! l$ I) {, Q
ตอนที่ 144 E+ g. q- H# E1 ^1 g# z" y* o1 m
http://www.mediafire.com/?k9bkna7u9d1mzxh- ~4 a/ _5 j' b9 x
http://www.mediafire.com/?z8l33iuhb9t4mbr
0 f$ j4 p9 J* I4 g% O, Yตอนที่ 15) z& ?# M, ~' ^2 y
http://www.mediafire.com/?i7k1l63hfkj09jc
$ }9 f, n3 v6 B; Ehttp://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi
7 ~  ]3 u2 q4 Cตอนที่ 16
3 ]! t6 Y& Y0 i& Y! Xhttp://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi$ ^; c% [  W$ e$ @8 C, u
http://www.mediafire.com/?navl4v5bcqzmbkx& D7 D9 H6 K7 _1 e( M7 n
ตอนที่ 17
) {, _9 D* D/ f( g& S7 g) Q" D+ Mhttp://www.mediafire.com/?9hhbtvn0x584kz52 }# o, o7 J' J% \1 L
http://www.mediafire.com/?78echt8r7nk5y3d
7 g& B. W2 \/ F* ?ตอนที่ 18
: ~, }0 P; z3 n* v1 C& c9 @7 Phttp://www.mediafire.com/?u48vz3vb5gl333n3 ?8 M! _. Q2 D. O/ j# X# E
http://www.mediafire.com/?i5j9jmb3scnzyvy
0 ?* s2 ~5 p- f6 Y4 e  @( Q$ H# W  jตอนที่ 199 @; A2 ~0 T  V$ w" ~5 t
http://www.mediafire.com/?x1l51xnyil3cvxg
5 y' c7 X  B6 K: whttp://www.mediafire.com/?vvqig3qmzqhz84a3 x$ S! H+ L% Q4 d* L; J: f' z
ตอนที่ 20
' _; O$ @$ Y/ A3 N! B% a$ fhttp://www.mediafire.com/?cod8k5sbkofd63q/ j; e7 {7 L% @. W" h5 k
http://www.mediafire.com/?r4264pvnta5pegt
& }& r* u$ s4 K+ p2 P, L6 Nตอนที่ 210 H& r; e6 X' B8 ~! X* l1 c
http://www.mediafire.com/?w4kh3oc0m9a8a50
1 w- Z; I1 E4 q$ [% x" Chttp://www.mediafire.com/?48op1u8h773nzl3
/ A+ x7 L+ N) }6 Vตอนที่ 225 b6 R' v: r, F$ i4 O
http://www.mediafire.com/?3z8ycb76z187ff8
- X& N+ O8 z# H: S( chttp://www.mediafire.com/?4e8e6d14be7x56e. G8 W5 e9 Z& [2 M6 M  x
ตอนที่ 23+ L  W6 m* U  ]* ?9 E  e8 x+ I
http://www.mediafire.com/?rm3w8lt8j4kl3rt
/ z" e5 D- T% P2 f# K8 j0 @8 t0 C& Uhttp://www.mediafire.com/?sx82hzd8hc5up2t
( S; A. g- L9 H, Iตอนที่ 24% x$ C; O, g' `+ s
http://www.mediafire.com/?dt4nb3c3cn28e739 U" q+ h: |/ D
http://www.mediafire.com/?ur5q8jns5d2f77i) [4 F7 k; s9 m
ตอนที่ 25; _2 ]1 j0 i' e( }8 Z3 M0 a
http://www.mediafire.com/?avqdyr9enm3tr47
8 p$ c. A! K) Q: Z- Y) bhttp://www.mediafire.com/?5bop2bb2j69n0ke4 `' ?+ H; T: l  Y9 @( E' e. Y; J
ตอนที่ 26( w  A7 O5 H" d
http://www.mediafire.com/?1hg5wumvaze39jv
- [5 v- q5 ]5 m" d" ^8 S* Yhttp://www.mediafire.com/?pfvcf4ghpvglw69
; e( ^8 T* W* J% ^7 S. l4 {+ P6 T# F( Z) |& j6 m
# h& x. k  w' o7 S& L

Pass

9 S' O( }. H9 r2 x( i( Q

v

0 _8 r$ Q" i" [5 v

v


* M5 u/ c+ C) K6 U; u$ d

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


9 A: [4 t+ Q2 Q" m6 {- J. }
: e9 Z+ B- L6 s: F# F' C$ G: i
 • fuseaaa1 พลังน้ำใจ +1

 • umminw พลังน้ำใจ +2

 • anko12 พลังน้ำใจ +2

 • muang14082542 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ITooD พลังน้ำใจ +1

 • mrauck พลังน้ำใจ +2

 • KyousukeKung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  panlob1 พลังน้ำใจ +2

 • mujshaku พลังน้ำใจ +1

 • kuwamotoMSK พลังน้ำใจ +2

 • mokza00789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nonlublaw พลังน้ำใจ +2

 • san541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  woodswind พลังน้ำใจ +1

 • saqool พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  chocobo36186 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  GodCan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jameneed พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jboymaso พลังน้ำใจ +2

 • prem พลังน้ำใจ +1


[Diamond Member]


 • โมเอะ: 379
 • Money: 781
 • Tz: 377
 • Posts: 175
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-4-2012
พลังน้ำใจ: 1
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 21:10:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับผบ

[Expert Member]


 • โมเอะ: 52
 • Money: 123
 • Tz: 52
 • Posts: 48
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 07:58:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีมากครับผม

[Advance Member]


 • โมเอะ: 20
 • Money: 57
 • Tz: 20
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 16:47:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจหลายๆ เด้อ ^^

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 11
 • Tz: 4
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 17-5-2012 09:19:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ภาค 3 26ตอนเลยแฮะ

[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Yaya Mio Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Tobiichi Origami Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 490
 • Money: 2448
 • Tz: 491
 • Posts: 358
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-1-2012
พลังน้ำใจ: 2
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 20-5-2012 15:23:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 11
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-5-2012 07:45:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อะริกาโตะ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 64
 • Tz: 38
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 00:02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
% U- e+ Y8 \# S# U
อะริงาโตะ

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 08:10:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 20
 • Tz: 2
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 15:16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|การ์ตูน |อนิเมะ |Anime |ดูการ์ตูน |ดูอนิเมะ |ดูการ์ตูนออนไลน์ |อนิเมะพากย์ไทย |อนิเมะซับไทย

GMT+7, 24-3-2017 21:14 , Processed in 0.077292 second(s), 50 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th