เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3270|ตอบกลับ: 24

[Perfect Member]


โสด
 • โมเอะ: 226
 • Money: 1779
 • Tz: 227
 • Posts: 168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-3-2012
พลังน้ำใจ: 2920
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 20:41:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0844828095 เมื่อ 11-5-2012 20:43 & O' _! m' I4 O2 J, f- J* I
6 E% g0 B% K2 [  W; ]5 K

สาวน้อยจอมเวทย์ นาโนฮะ SS3

ss 1 http://www.thaizeed.net/bbs/thread-3418-1-1.html

ss 2 http://www.thaizeed.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3421&page=1&extra=#pid66690


  p5 g$ U! A. l3 @! K& G4 n

y.jpg


4 g9 {# b7 k. R" \6 ]; \4 N# g4 v7 k; ?0 S2 v+ w( H# G& Q

เนื้อเรื่อง; z8 `9 G! L/ L( G$ N  @$ a; c
        6 ปีผ่านไป พันโทยางามิ ฮายาเตะ ได้ก่อตั้งหน่วยแผนกปฏิบัติการที่6 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดจาก ลอสโลเกียร์ปริศนา เรลิค โดยมี นาวาอากาศเอกทาคามาจิ นาโนฮะ มาเป็นครูฝึกประจำหน่วยเพื่อฝึกให้กับเด็กใหม่ได้แก่ ซึบารุ นาคาจิมา เด็กที่นาโนฮะช่วยเคยช่วยชีวิตไว้ เทียน่า แลตเตอร์คู่หูของซึบารุ คาโร รู ลูเชีย นักอัญเชิญมังกรและเอริโอ้ มอลเดียเด็กในความดูแลของเฟท และอันตรายครั้งใหม่ได้เกิดจากฝีมือ เจลสกาลิเอสตี้ อาชญากรต่างมิติ กับ12 มนุษย์จักรกลสงคราม
  s: l0 j% ~+ C% }0 H

& W0 U6 h5 }: S! ~


3 F, }2 o/ T$ Y, m  Z# R! K* u


# r3 Q; r) V7 S2 j# x. Iตอนที่ 1
5 r  j% J7 e! M% g4 E, ahttp://www.mediafire.com/?8qlc3ve6cjl2yb8: l) l( b3 l0 h. @
http://www.mediafire.com/?4vcnkyslkcld31f
0 u  Y+ i+ X: J/ n  xตอนที่ 2. c; A* O' b: O# V
http://www.mediafire.com/?wh1hg996y22yej4
8 q4 z5 D, V% ?! m; v4 Vhttp://www.mediafire.com/?izcf1too8w9y2lq
$ }- `0 S0 h1 b$ Sตอนที่ 3
/ }: a2 V  r+ v& \8 H; _, uhttp://www.mediafire.com/?d5def9miw7o57ci) x& A& F" t9 F/ Z
http://www.mediafire.com/?o9o6ao4y6zvwy2u
6 B  l7 _+ X  }4 |; tตอนที่ 4, A/ s" s7 M5 Y
http://www.mediafire.com/?6yvd0y2s4sdyymy
$ P7 D6 v+ c. Q. ~- Chttp://www.mediafire.com/?wa7g48zb2k7bqy3
; G/ ]! p- k/ Y9 Y, e  K0 w/ bตอนที่ 51 n3 ?0 O+ m7 Q5 V, V. l
http://www.mediafire.com/?9yk02j2oy9a2rug& [# e3 ]* d0 Y1 _
http://www.mediafire.com/?ras4hkhfua91gyr
2 Q$ P. k+ A! u+ j$ k  Jตอนที่ 6! e# c. L" y, _3 T
http://www.mediafire.com/?zzl9h0vh3n03o0w
( H4 S- E. w/ {9 _! g! n- b* zhttp://www.mediafire.com/?5me9175i2syd8ji
: b/ z3 R) W3 e% Q1 a' Q! P% bตอนที่ 72 Z( r$ @* d; _6 l
http://www.mediafire.com/?xxn4kvg0el9ldb5
- \% P8 G* g  v$ V9 Qhttp://www.mediafire.com/?z6gpr1g03uo3ulj' Z8 o/ y( H& i( [
ตอนที่ 8
6 N6 I) U5 _1 `( u$ yhttp://www.mediafire.com/?zawpsb36fejqpi32 o) {; @7 m& w. W8 P3 [
http://www.mediafire.com/?efv7j3gv3e39abd0 ?8 {/ T& P* L( P# t
ตอนที่ 9& I  X6 }; U! v, G) |
http://www.mediafire.com/?1vjn1q98ns3qdda, B& }4 Y8 Q, F4 ^- ]. U. T
http://www.mediafire.com/?ca7fsv676l0m6ix
5 ]1 a& A) b# Oตอนที่ 10
) Z2 t- t: Y3 I0 vhttp://www.mediafire.com/?lupc8pmmkpmmcam! j5 c/ F1 F; T% |4 k9 n) u$ m3 G
http://www.mediafire.com/?bkh1bl7bro9crna2 n0 L0 e1 |& V3 u- w" P3 S( a
ตอนที่ 112 ?9 v8 r- y5 ?) N. d
http://www.mediafire.com/?wwnnhw5cmhos9ku2 v3 e1 O# C7 z, J+ s) Q/ h
http://www.mediafire.com/?dt2x6w65pgdja2g& o$ m( `& c/ F' E8 f3 _
ตอนที่ 12
3 F7 P. H1 }0 F/ S6 ^http://www.mediafire.com/?pp8zk1zicfr2yif
8 r- K5 P  m6 A3 [8 vhttp://www.mediafire.com/?oovomnxlqkvumy1" d2 Q4 V6 _5 Y% Z0 Q% ^9 F9 @
ตอนที่ 13; q- E: x7 E( h* ^
http://www.mediafire.com/?2ag6tbxc9w0hmps+ o, Z' z1 Z( ?  N* P
http://www.mediafire.com/?jc6deq21sk4g80a! c# d1 l3 z' t
ตอนที่ 14/ K( A& n' K* V9 P+ a" v
http://www.mediafire.com/?k9bkna7u9d1mzxh
. k/ Q- i2 |& I; J- M; ~" Rhttp://www.mediafire.com/?z8l33iuhb9t4mbr
( C% X4 v5 I& H% {$ D6 `ตอนที่ 15
" ~; D" @3 [/ K, M  Z" qhttp://www.mediafire.com/?i7k1l63hfkj09jc
: N; J; h: M+ |' K  ]4 N- ~4 b/ O: v  Vhttp://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi
- x6 T" b% \4 J5 Wตอนที่ 165 M7 C3 {( k& b6 {, ]2 ]; X
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi% U0 ?  J$ w4 }- d. |) {
http://www.mediafire.com/?navl4v5bcqzmbkx4 N* h( F8 `5 z/ ~2 k  A" G
ตอนที่ 17
( C6 U& A5 N) _6 a  _4 P  nhttp://www.mediafire.com/?9hhbtvn0x584kz5: h- s7 P- i" Q' g. Z- b
http://www.mediafire.com/?78echt8r7nk5y3d
2 p9 [. {7 f4 n1 j& z3 jตอนที่ 18' w/ F( H& }; P9 I
http://www.mediafire.com/?u48vz3vb5gl333n
2 R' s' o+ b: l6 Bhttp://www.mediafire.com/?i5j9jmb3scnzyvy
+ e: I) @1 S, P+ c4 R/ \1 Yตอนที่ 19
1 f) J  B0 i8 R( Lhttp://www.mediafire.com/?x1l51xnyil3cvxg
/ ^; J  s5 ^% T' B3 f" M; }http://www.mediafire.com/?vvqig3qmzqhz84a
% V' [' e0 C8 U8 {+ p) b4 L1 ~0 Qตอนที่ 202 @' [) p: M' b; Z' F# o
http://www.mediafire.com/?cod8k5sbkofd63q
; B2 F. `7 E" g: J' ^  phttp://www.mediafire.com/?r4264pvnta5pegt" k  R$ _4 S9 s
ตอนที่ 21
1 P9 o4 U7 d" z$ N: R% ohttp://www.mediafire.com/?w4kh3oc0m9a8a50
: ~. W5 N5 Q- z  c; b! `http://www.mediafire.com/?48op1u8h773nzl3
9 V- U2 o- z- E+ {ตอนที่ 22
% b. z% V7 U" t2 Vhttp://www.mediafire.com/?3z8ycb76z187ff8
& j) V: |' @' m* \6 Q( {, Vhttp://www.mediafire.com/?4e8e6d14be7x56e
2 h7 Q& G; H3 Z8 z7 cตอนที่ 23% ?8 s* |$ k8 h0 i: d- D
http://www.mediafire.com/?rm3w8lt8j4kl3rt
# Q1 ]  R- [! W* K1 y- u/ ahttp://www.mediafire.com/?sx82hzd8hc5up2t
" m/ `- J8 [9 S" |, W" O1 Bตอนที่ 24
: B! D) p) L$ o% j# Qhttp://www.mediafire.com/?dt4nb3c3cn28e73! a6 w' q. |$ U3 C7 W
http://www.mediafire.com/?ur5q8jns5d2f77i
3 ?- N7 S5 E5 y% Eตอนที่ 251 f' Y$ c+ Q2 B! K5 g
http://www.mediafire.com/?avqdyr9enm3tr47
6 X4 j0 U0 b4 d5 g" x9 Nhttp://www.mediafire.com/?5bop2bb2j69n0ke
8 b! o& a; W% W; Wตอนที่ 267 C; H1 W) j$ }
http://www.mediafire.com/?1hg5wumvaze39jv
. X( K( b) {* C) ~3 H3 ]http://www.mediafire.com/?pfvcf4ghpvglw69
$ c. C  o# U; {! S. k3 R8 p  D5 V

5 J. d2 d6 q/ M

Pass

( x! ^$ D* C* [2 \2 \

v

9 o4 `$ l' @/ _# g

v


' @! `. C$ Z) O* v6 g, I: |7 Z

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


0 ?$ J$ }- N! v0 [, d% K# W' I' g+ z$ [* M* b  p
 • fuseaaa1 พลังน้ำใจ +1

 • umminw พลังน้ำใจ +2

 • anko12 พลังน้ำใจ +2

 • muang14082542 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ITooD พลังน้ำใจ +1

 • mrauck พลังน้ำใจ +2

 • KyousukeKung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  panlob1 พลังน้ำใจ +2

 • mujshaku พลังน้ำใจ +1

 • kuwamotoMSK พลังน้ำใจ +2

 • mokza00789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nonlublaw พลังน้ำใจ +2

 • san541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  woodswind พลังน้ำใจ +1

 • saqool พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  chocobo36186 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  GodCan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jameneed พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jboymaso พลังน้ำใจ +2

 • prem พลังน้ำใจ +1


[Diamond Member]


 • โมเอะ: 377
 • Money: 778
 • Tz: 375
 • Posts: 175
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-4-2012
พลังน้ำใจ: 1
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 21:10:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับผบ

[Expert Member]


 • โมเอะ: 50
 • Money: 120
 • Tz: 50
 • Posts: 48
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 07:58:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีมากครับผม

[Advance Member]


 • โมเอะ: 20
 • Money: 57
 • Tz: 20
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 16:47:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจหลายๆ เด้อ ^^

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 11
 • Tz: 4
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 17-5-2012 09:19:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ภาค 3 26ตอนเลยแฮะ

[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Yaya Mio Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Tobiichi Origami Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 490
 • Money: 2448
 • Tz: 491
 • Posts: 358
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-1-2012
พลังน้ำใจ: 2
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 20-5-2012 15:23:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 11
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-5-2012 07:45:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อะริกาโตะ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 64
 • Tz: 38
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 00:02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

4 r3 ^; g9 n0 V* j0 D6 Mอะริงาโตะ

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 08:10:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 20
 • Tz: 2
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 15:16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 7-12-2016 02:56 , Processed in 0.076020 second(s), 50 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th