เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3236|ตอบกลับ: 24

[Perfect Member]


โสด
 • โมเอะ: 226
 • Money: 1779
 • Tz: 227
 • Posts: 168
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-3-2012
พลังน้ำใจ: 2920
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 20:41:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 0844828095 เมื่อ 11-5-2012 20:43
) f9 \0 f9 l! F9 a6 Z# H; R$ ]$ |0 o) J/ I7 q( z4 r1 Q( E9 P

สาวน้อยจอมเวทย์ นาโนฮะ SS3

ss 1 http://www.thaizeed.net/bbs/thread-3418-1-1.html

ss 2 http://www.thaizeed.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=3421&page=1&extra=#pid66690

! L* C3 |3 Z* U* l5 S

y.jpg


( T  s/ G, q8 b( A3 A* Z0 l/ z) {
+ G6 E7 l; z2 M) `: ]9 k0 N; r

เนื้อเรื่อง
5 Q! y4 ^+ L# F. p  p$ s+ ^  E        6 ปีผ่านไป พันโทยางามิ ฮายาเตะ ได้ก่อตั้งหน่วยแผนกปฏิบัติการที่6 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดจาก ลอสโลเกียร์ปริศนา เรลิค โดยมี นาวาอากาศเอกทาคามาจิ นาโนฮะ มาเป็นครูฝึกประจำหน่วยเพื่อฝึกให้กับเด็กใหม่ได้แก่ ซึบารุ นาคาจิมา เด็กที่นาโนฮะช่วยเคยช่วยชีวิตไว้ เทียน่า แลตเตอร์คู่หูของซึบารุ คาโร รู ลูเชีย นักอัญเชิญมังกรและเอริโอ้ มอลเดียเด็กในความดูแลของเฟท และอันตรายครั้งใหม่ได้เกิดจากฝีมือ เจลสกาลิเอสตี้ อาชญากรต่างมิติ กับ12 มนุษย์จักรกลสงคราม
$ a7 Y9 L6 G4 G6 s% N


- {" U! _2 i' e6 R! l) v


0 c. p' L) p2 W9 x; }


& P: [2 z0 W+ ^ตอนที่ 13 w+ ^! q) Q, j4 m
http://www.mediafire.com/?8qlc3ve6cjl2yb8
0 _7 T) U# D; T5 jhttp://www.mediafire.com/?4vcnkyslkcld31f
  B6 M; L; O7 ]0 T7 V, P; Cตอนที่ 21 [1 }. \; [! y1 r" u
http://www.mediafire.com/?wh1hg996y22yej4
% @1 V0 @: |: ^3 E; x6 chttp://www.mediafire.com/?izcf1too8w9y2lq
6 i# \. y0 ?, w! e! v: ^ตอนที่ 3
$ a& p/ T2 G( Z; h% O1 Yhttp://www.mediafire.com/?d5def9miw7o57ci3 B7 j$ g0 u' G- V. b3 ]( x
http://www.mediafire.com/?o9o6ao4y6zvwy2u
* S! A$ O2 V  c; S- M% O- Iตอนที่ 4
- l& ?( ^& P9 e8 l: Ghttp://www.mediafire.com/?6yvd0y2s4sdyymy  |8 Y6 ]# A) g( }1 o2 J. p
http://www.mediafire.com/?wa7g48zb2k7bqy3# t0 ~; v. u* X# t( Z& q% g
ตอนที่ 5
$ e5 M: l* j- A. T6 O+ Chttp://www.mediafire.com/?9yk02j2oy9a2rug
3 h2 I" Y. |; K0 R1 S9 x) O1 Fhttp://www.mediafire.com/?ras4hkhfua91gyr* s% _) V. ]4 o: r& s4 {
ตอนที่ 6$ T( t/ r& Q+ ^6 L
http://www.mediafire.com/?zzl9h0vh3n03o0w
8 F# B  Y1 K' x' Z7 F) G0 A2 khttp://www.mediafire.com/?5me9175i2syd8ji" X! a0 C1 E1 C  j. J7 Y
ตอนที่ 72 h2 d9 l5 o9 h
http://www.mediafire.com/?xxn4kvg0el9ldb5. L- |9 U; e  z4 u* k
http://www.mediafire.com/?z6gpr1g03uo3ulj& W3 i" N7 r( a% V' Q! `
ตอนที่ 80 Z5 o0 `! i0 b
http://www.mediafire.com/?zawpsb36fejqpi3
/ u2 c9 J8 K- f7 c9 yhttp://www.mediafire.com/?efv7j3gv3e39abd
9 }/ I' }# R# L! d. g$ a' Wตอนที่ 9
; |/ x  v0 Q6 i7 }4 C. dhttp://www.mediafire.com/?1vjn1q98ns3qdda* U/ R; b: G- r7 f8 e" o6 n
http://www.mediafire.com/?ca7fsv676l0m6ix
9 q1 z6 K9 a7 b  `ตอนที่ 10% e; j# j! q2 V9 B8 r* F
http://www.mediafire.com/?lupc8pmmkpmmcam( B' Q% J0 @& ]9 l
http://www.mediafire.com/?bkh1bl7bro9crna! B& B; \3 _! l3 m) |
ตอนที่ 110 }. L, \: g! `1 `7 d
http://www.mediafire.com/?wwnnhw5cmhos9ku) M" t/ p4 D/ h$ H9 M
http://www.mediafire.com/?dt2x6w65pgdja2g5 @/ h& w4 |( }6 l. v  [
ตอนที่ 12
0 X1 t9 s6 ?4 X4 F& |; Y! r' h4 Chttp://www.mediafire.com/?pp8zk1zicfr2yif0 P5 w; {4 Z' R& v. ^
http://www.mediafire.com/?oovomnxlqkvumy16 H0 b3 L2 B0 U7 [6 z
ตอนที่ 13
) Y* E" ?2 d. _! C: P% C) ?http://www.mediafire.com/?2ag6tbxc9w0hmps
& {8 v" C% N/ S" W! B8 q( mhttp://www.mediafire.com/?jc6deq21sk4g80a; V1 S: n/ t8 c( W3 |% O6 P
ตอนที่ 14# |- o/ g" ^, c/ ~( O- y
http://www.mediafire.com/?k9bkna7u9d1mzxh& X- `) B0 n. B5 f
http://www.mediafire.com/?z8l33iuhb9t4mbr: n4 t9 w* E  N) B# H
ตอนที่ 15
' E' Y5 D: F' O$ V' B. n4 N+ Y" L* B3 Dhttp://www.mediafire.com/?i7k1l63hfkj09jc/ O# [' |/ P- Q# s
http://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi7 v8 T) K% G, K8 T0 z$ ]' G) O5 _
ตอนที่ 16
# e3 r# \2 _& P2 u' h! o$ Ohttp://www.mediafire.com/?bos3ub64rkwskyi
6 J" b3 s* x, e3 L. b  q8 D8 _/ b+ Qhttp://www.mediafire.com/?navl4v5bcqzmbkx
0 U6 ?1 t/ p: U, g$ C! rตอนที่ 179 o8 p3 \  W- @+ g, G2 d. d$ O
http://www.mediafire.com/?9hhbtvn0x584kz5
/ N# `' G& Q- ?' v$ q' B7 P3 thttp://www.mediafire.com/?78echt8r7nk5y3d
' Z, t; ]# ?8 E- k" V  B( k* @8 @ตอนที่ 188 f/ M9 d, D+ U2 I
http://www.mediafire.com/?u48vz3vb5gl333n
4 G1 p0 |  E: L* |) z4 L+ Ehttp://www.mediafire.com/?i5j9jmb3scnzyvy
+ n0 w0 T0 H( }$ c$ s3 Y0 r6 Iตอนที่ 19
3 G" l2 ]* ^* m' i) l3 Ahttp://www.mediafire.com/?x1l51xnyil3cvxg
7 j: @0 ~; `( ?  S, R  |http://www.mediafire.com/?vvqig3qmzqhz84a3 q  _9 h' O& ?
ตอนที่ 20
2 S/ f5 G+ P6 `  Z6 chttp://www.mediafire.com/?cod8k5sbkofd63q8 j8 ~1 C$ I" i# D1 s/ F
http://www.mediafire.com/?r4264pvnta5pegt
1 h5 I* T3 V) K: q. Y8 {$ D5 R* oตอนที่ 21
$ E/ F6 Y% ~/ s7 ghttp://www.mediafire.com/?w4kh3oc0m9a8a50
" C+ \; w! L) b: h( \  khttp://www.mediafire.com/?48op1u8h773nzl3
* c! L7 e) o# m" _$ D& F8 U! Z: Aตอนที่ 22
# M" d8 F3 j0 N3 fhttp://www.mediafire.com/?3z8ycb76z187ff87 g$ C2 J- q! f+ n4 z, K+ t; e- e  K
http://www.mediafire.com/?4e8e6d14be7x56e
/ H) A0 @" b0 m; M- Dตอนที่ 23
* s0 X& |- o3 shttp://www.mediafire.com/?rm3w8lt8j4kl3rt
) t. w0 [$ r" d% x7 ~4 E- Bhttp://www.mediafire.com/?sx82hzd8hc5up2t
# a. q; @: O; c2 vตอนที่ 24
, A& d& p4 D6 P3 I; Q- R. k* fhttp://www.mediafire.com/?dt4nb3c3cn28e73" `' e: e2 V' V# f) I
http://www.mediafire.com/?ur5q8jns5d2f77i. o- A/ W: a7 `$ r% A) R3 b& H
ตอนที่ 256 J+ n# e9 C' Q+ Y
http://www.mediafire.com/?avqdyr9enm3tr47( I$ z- }* l3 `% j+ w! v8 k) m
http://www.mediafire.com/?5bop2bb2j69n0ke; l6 }/ ~2 V4 R' |) Y+ \
ตอนที่ 26
, J2 X7 i* A: |http://www.mediafire.com/?1hg5wumvaze39jv
' i# P) U3 q; Thttp://www.mediafire.com/?pfvcf4ghpvglw69
( o+ N! o( O: q$ _. k* i6 X# x  \; r3 }: a9 t) i* J
3 Y3 O) q$ m, b# C" }

Pass


6 z# |' Z. X. R' ?% |, I7 O! _

v

: S0 a, n$ K0 [' k3 o0 z; `

v

' _$ Q9 v0 p, P9 {* O- B

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

. L  z" k% V: {+ c1 v0 X( E# @
$ b0 `! L# J" ~9 K' ]6 U
 • fuseaaa1 พลังน้ำใจ +1

 • umminw พลังน้ำใจ +2

 • anko12 พลังน้ำใจ +2

 • muang14082542 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ITooD พลังน้ำใจ +1

 • mrauck พลังน้ำใจ +2

 • KyousukeKung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  panlob1 พลังน้ำใจ +2

 • mujshaku พลังน้ำใจ +1

 • kuwamotoMSK พลังน้ำใจ +2

 • mokza00789 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  nonlublaw พลังน้ำใจ +2

 • san541 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  woodswind พลังน้ำใจ +1

 • saqool พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  chocobo36186 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  GodCan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jameneed พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  jboymaso พลังน้ำใจ +2

 • prem พลังน้ำใจ +1


[Diamond Member]


 • โมเอะ: 377
 • Money: 778
 • Tz: 375
 • Posts: 175
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-4-2012
พลังน้ำใจ: 1
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 21:10:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับผบ

[Expert Member]


 • โมเอะ: 50
 • Money: 120
 • Tz: 50
 • Posts: 48
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 07:58:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีมากครับผม

[Advance Member]


 • โมเอะ: 20
 • Money: 57
 • Tz: 20
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 11-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 16:47:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจหลายๆ เด้อ ^^

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 11
 • Tz: 4
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 17-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 17-5-2012 09:19:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ภาค 3 26ตอนเลยแฮะ

[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Yaya Mio Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Tobiichi Origami Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 490
 • Money: 2448
 • Tz: 491
 • Posts: 358
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-1-2012
พลังน้ำใจ: 2
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 20-5-2012 15:23:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 11
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-5-2012 07:45:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อะริกาโตะ

[Advance Member]


 • โมเอะ: 38
 • Money: 64
 • Tz: 38
 • Posts: 4
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 00:02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
) p- N( k) e$ i: W+ N8 A
อะริงาโตะ

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 08:10:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 20
 • Tz: 2
 • Posts: 16
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 14-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 14-6-2012 15:16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 28-10-2016 01:51 , Processed in 0.098590 second(s), 50 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th