เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 7058|ตอบกลับ: 74

[Deputy Administrator]


โสด

ThaiZeeD

 • โมเอะ: 1022
 • Money: 1864
 • Tz: 1402
 • Posts: 122
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 28-11-2011
พลังน้ำใจ: 2274
   Pet:
EucliwoodHellscythe
จะกินข้าวปั้นบู่ๆ =w=

โพสต์เมื่อ 13-3-2012 17:31:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย purelife เมื่อ 13-3-2012 17:50 $ U1 b# n2 U, f

9 z3 g) @; d$ @( M1 l& a6 U' p$ |9 F& k- \) F1 W

VCD Masked Rider Decade Vol.1

# B& s3 Z- I( C1 A& I

! v4 m. p& ?- _


5 o  E! _8 U8 D2 A. S. [2 i0 X- n6 q( J7 o3 m4 D& M$ W9 H/ L7 Q0 J

[Ep.01]  สงครามไรเดอร์

: ~( M" h  x* w6 J) C0 l# Q5 c

: [  P( ^, H" s$ P

4 c+ K7 B4 o' z# q6 }# }

Mediafire

1 X" I! w- l6 _6 b6 A$ N' U

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

" y' A, j6 \! O8 Q

7 R" q6 d% {1 b1 B2 |


% Y6 H: g6 w, z

VCD Masked Rider Decade Vol.2

! S5 X. ^7 x. [


) q1 K) G5 u4 g( f


+ y  ^  k; x; M" L3 Z


$ ?5 K6 `5 g' h; e7 m

# F- R5 e. h0 F6 J! C5 n


$ Y$ V8 r$ b7 b2 Y$ ~

[Ep.02]  โลกของคูกะ

1 ~2 k6 r8 F7 I) l" A& [. s

[Ep.03]  แตกต่าง


1 d1 X# i& n8 w; y0 q& M! A: A6 E; }

Mediafire


6 l# {% r9 f* ]

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


) ?8 J2 F, U1 {  D5 h+ r  ?' I

VCD Masked Rider Decade Vol.3

" P3 u. n0 |6 f( v9 Z

7 A" H4 C$ p; Z

7 R, o- \) G  f" {+ [

, G/ @/ W: l9 D0 V- i. t' F

9 ^( B3 }# g( C0 C* }0 c


7 H1 Y6 D0 v( C- y& W1 F$ F

[Ep.04]  เพลงบทที่ 2 / เจ้าชายคิบะ

6 @* Q3 c2 t9 V9 ~1 }0 {* M; i! l

[Ep.05]  คุณสมบัติแห่งราชา

. H7 `0 I2 F+ M( ~: k- y6 W

Mediafire

7 d( D$ |3 p, w

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

+ N  u  I: u. i+ s+ J

/ k4 J: R9 e( ^( J% \


6 s2 Y% a9 B% N

VCD Masked Rider Decade Vol.4


9 p" v( W6 K  n2 Q


6 T$ T7 Y1 s: U- f2 R& W: ^$ w* W0 Q

[Ep.06]  ศึกการพิพากษา / โลกริวคิ


, L0 [- ?. X3 o/ X% r

[Ep.07]  ลูกเล่นของคนร้ายตัวจริง


0 y& Q/ l7 ^$ _2 b( h- x

Mediafire

9 k3 j" r1 O4 N

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


( X( S" G4 R$ _4 a9 @9 _) I& F( p9 h7 g2 n% k8 }2 O, u' t- `* z2 Z

VCD Masked Rider Decade Vol.5

) m" C5 j; p1 D4 G4 @& S

' i; i2 O7 O: @/ S


( {3 H: M" X2 t6 |7 C( c6 _

9 ]2 b- O  B% w; k4 G8 M0 B) [


# i2 L2 y. W' b3 r* r  U


2 k* s7 p/ \& E+ f" n/ A

[Ep.08]  ยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารเบลด


; D0 t" k. W% w4 Z9 e. o* Y) f

[Ep.09]  เบลด เบลด


/ `2 [5 |; r  }( H; h3 h& w


( J( U, l( v( M2 m& L+ a

2 I" Y" _- M, I. q' K" `

Mediafire

3 R6 j$ ^8 O( ^3 ]- d$ C

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

& t) m, X2 m) Y% d4 n; L" b/ o


- U* T7 D' [! v! R  @


) C/ z$ a! q( h

VCD Masked Rider Decade Vol.6

+ ]9 o( R, Z9 s( r5 c$ q# J

6 @9 Q3 y  _# A+ p* J: p


0 F6 K3 V7 x: R- k( q" X& J2 a9 M. h$ {1 C; S5 z' x

[Ep.10]  จอมโจรของโรงเรียนไฟซ์

/ y/ p% N4 v+ z- M2 I, I" E! O  H

[Ep.11]  555 (ไฟซ์) โฉมหน้า / 1 สมบัติ

5 B$ u* Y1 m, s2 m  k

Mediafire

: ]3 C: W* A& w+ \/ H+ m% R

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

- k8 {) E, A, `9 t* L$ A) u
- a4 [$ Y! K; b+ `; \* `2 \

VCD Masked Rider Decade Vol.7

" u( U$ p3 M: d% V- j

0 B. M9 g8 q2 c. O9 N( n# V


6 n& l+ V# X& h, X$ R5 Y

1 Q! {0 w- c3 z


9 i- j) e$ B! N7 y! J

[Ep.12]  โปรเจ็คอากิโตะ อีกครั้ง

" G% i- e  Q# W/ P( F" t7 t8 q# c* j

[Ep.13]  ตื่นขึ้น จิตวิญญาณทอร์นาโด

5 H: U6 u) e; r$ M: s8 p3 l. \' S

9 g& L' Q6 B/ Q5 |$ z& R0 }. _

Mediafire

; F9 d5 x# ^( @7 n" |; T7 c* T

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


9 Q; V+ m# K* c: i

VCD Masked Rider Decade Vol.8


. |1 O8 i1 Q6 B5 n; @( H9 S
9 h" C( T2 ]2 h


- `3 c3 Y4 P, j

/ w* W1 g# h& O5 g4 [+ D

# j" q# l+ W$ }1 X# v

[Ep.14]  จุดเริ่มต้นของซูเปอร์เดนโอ

% {: }1 U/ J) w( X5 Q( i

[Ep.15]  ซูเปอร์โมโมทารอส...ปารกฏกาย


0 F; |; Q4 g9 F/ r2 V( P

# h3 ?. k; {$ @$ j: w+ @


# ]4 ]4 k  G$ v# J, D- ^

Mediafire


/ I' p! E$ E2 v4 |8 [1 A

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


2 `& i% b/ P" g0 t

7 `" B! O6 n1 w* J

2 m7 _2 I* e" d

VCD Masked Rider Decade Vol.9


6 W- |7 P! V, l& c1 g

. `2 H/ x& L/ h5 x. D
7 q3 o; ?* F" L% n9 P

[Ep.16]  ประกาศเตือน คาบูโตะกำลังอาละวาด


$ v. ?' D/ V& B

[Ep.17]  เส้นทางแห่งรสชาติคุณย่า

* |" s% K5 y: u" `5 K& @( [. @5 T

Mediafire

# Z: U; v9 N0 p( b/ ?
  t' G" s$ s" x" k9 P3 L

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


) f+ N$ y3 Z# U

& y% q- Y6 x/ I! |

1 u0 A/ M+ D; E. B

VCD Masked Rider Decade Vol.10

- U) u3 Z. n' A( g) d" `" n; n; q

, o0 M3 p( v: D


* A% L( e' E8 n5 `9 L, q' v+ }


8 ~4 T5 J4 o" ]6 l+ A; T" D  G1 B

5 U6 K1 r% I* D+ _0 e0 m6 D1 x+ c

[Ep.18]  ฮิบิกิ อู้งาน


+ r  n4 s, e1 k- m$ t

[Ep.19]  สิ้นสุดการเดินทาง


6 }  ^  w% T5 T. s6 p2 C- d

0 P5 O' ~* q! S6 P4 `1 s. K  T4 B

% H6 C  T( ?# q& R4 J

Mediafire

3 x1 i8 ^8 M( j' o
, L9 p2 W" G) ]* ?* \, l

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

6 P7 ?& |0 D8 i7 t
' _! b! I9 B/ g3 m9 g

VCD Masked Rider Decade Vol.11

; _7 s6 I8 |3 y7 v
% ^, d- H: s3 c0 H


$ |4 K5 K6 o& ?! U4 D4 j- V( m8 a, h+ D% m

[Ep.20]  ดาร์คไรเดอร์แห่งโลกด้านลบ

" N/ f/ H' Q! L0 e9 O8 N, S

[Ep.21]  สมุดภาพรวมไรเดอร์ฉบับเดินได้

, l( h9 q& o' {

4 h5 w% _8 h& q1 g$ [


8 f. A0 v5 d6 ?1 l: l' X& b1 ]5 C) c! p

Mediafire

& Z9 h, D! n$ P, Y; q

5 S0 \3 C- @8 K

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


3 J5 ?" n5 A) s

VCD Masked Rider Decade Vol.12


, K/ _2 h$ k9 N, P7 s# r

3 F, J- I& q; F7 q


( l& M5 x6 h) _

[Ep.22]  ประกาศจับดิเอนด์


6 i. s, p" s( I+ U

[Ep.23]  จุดจบของดิเอนด์


5 \" m) d# ~# F

Mediafire

3 D( T7 x2 s- U  Q
( W" q; O3 ^, B- T

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

# }  I0 ^4 `7 K: [. K: H

) z7 P, O1 I, X3 |8 M

VCD Masked Rider Decade Vol.13

7 e7 Y4 I. p& n% X# c
, ]  ~& H) D( _" ?& R


; R6 m" N5 H& k$ x% A$ N; [, R


8 N! `' ?/ N+ r! T! J+ ~' }- s

      


; }# x9 Z' j9 d& O

[Ep.24]  ขบวนการซามูไรมาแล้ว|8 h


  `& ~, w# i, ~. b- T/ D

[Ep.25]  ไรเดอร์นอกรีตถือกำเนิด


) m% Q4 Y. X! X0 o


( V$ o. Z: B0 {- t1 o4 O


* ], k2 e2 J. T. e9 B

Mediafire

6 e% K% j% Z4 f4 O7 U
  Z0 j1 n" V: ?5 _+ a: f+ z9 y

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

1 a7 n- t! h: ^) `( j

VCD Masked Rider Decade Vol.14


1 ^8 Z6 V; |. j# h

7 Y: v, Z8 W$ w8 Y0 P* c8 Y
$ _! q2 D- Y3 Y0 c

[Ep.26]  RX! ไดช็อคเกอร์บุกจู่โจม

5 v: {6 W" b7 N$ V

[Ep.27]  BLACK กับ BLACK RX

7 p! X) i$ z+ `: {! I+ e

Mediafire


3 [* h9 R& p; l$ c7 ]% b

; ]: ]" n5 u# a2 O; K

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


/ I) g  Z  E! C* w) e
# e" {! C* f$ ~

VCD Masked Rider Decade Vol.15

% [% q( j3 I1 l( A

7 c4 B. k  B. x* O0 G2 M


* r* D8 W- ?, k2 F+ c

      


' L( A2 t5 E: ?4 T/ c5 k. ]0 n  L# ^' `. K( A

[Ep.28]  อเมซอน...เพื่อน


$ a: O, Y# e- Q3 e

[Ep.29]  ผู้เข้มแข็งที่แข็งแกร่งและเปลือยเปล่า

1 e. I+ ^/ e+ k/ G$ ~# K% w5 l

Mediafire


/ j& ]" p. h; v# q' a& g
2 v' W" I- Y) _+ G9 U0 K" a

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

  F% I  ^6 I. h) i; J( Q


; s( u5 T0 E0 X6 m8 T$ Z/ i


* U" V" E: v1 B  l' k

VCD Masked Rider Decade Vol.16 [Final]

( s4 I7 B. S- k1 n0 |' g

- i: J# a$ b% v$ A$ S/ W' o2 s' z

/ l5 |) F% S$ S- s  m$ E7 X6 t/ C
8 o2 J9 t4 ~, ?9 G! c

[Ep.30]  สงครามไรเดอร์ ตอนต้น

- W2 R# O0 E9 d! P# J3 B$ k

[Final Ep.]  ผู้ทำลายล้างโลก


3 r9 B  U- C/ B* k- d* t' K! A
/ q: u1 G9 }7 g3 Y- W  y' z: Z1 N

Mediafire


! T0 {9 U& a' z2 u& d, g) n; w$ i

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


# ~8 j% x1 n( _

6 j5 c- e  \8 ^" w1 m" C7 C1 V- [- X  W; t- p2 p
: A" c2 c1 K  j1 y6 P9 b
* u0 V6 E8 ~% o; h# w% \

เครดิต   bronz star

" |9 ^" M3 d+ Y, W3 m

% Q" Y+ `( v. A& O. e. J1 @
+ v4 N" g+ n$ F3 d( @9 D: b. L% z+ Q$ w( `* t6 l* v

3 J' @0 m0 I7 S- h; `/ g9 E
 • kidnaper1412 พลังน้ำใจ +2

 • siverfox พลังน้ำใจ +1

 • yoki725 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  smoman พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  puzakub123 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  bankbk220997 พลังน้ำใจ +2

 • pop333000 พลังน้ำใจ +1

 • wuttikovn พลังน้ำใจ +1

 • emiyadino พลังน้ำใจ +2

 • wuzunan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ZXDarkzXZ พลังน้ำใจ +2

 • lordtewtiw001 พลังน้ำใจ +1

 • kapologang302 พลังน้ำใจ +1

 • make02 พลังน้ำใจ +1

 • taewandmai พลังน้ำใจ +2

 • arkapon พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  skiker พลังน้ำใจ +1

 • maejung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  hizdoriz พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  sowaria13 พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yukina

 • โมเอะ: 1059
 • Money: 1649
 • Tz: 1059
 • Posts: 39
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-3-2012
พลังน้ำใจ: 2
โพสต์เมื่อ 14-3-2012 21:31:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอคุณมากๆครับ
 • xxviii พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina

 • โมเอะ: 613
 • Money: 3711
 • Tz: 625
 • Posts: 303
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-1-2012
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
Misaki Mei


โพสต์เมื่อ 15-3-2012 01:20:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 10:27:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เอิ่มอะไรวะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 11:03:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สนุกมากครับ
& N( o+ q" u' u) \5 o7 I; ^

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 27-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-3-2012 10:46:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 13:18:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Thank You Na kab ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 21:50:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับบบบบบบบบบบบบบบ

mit
[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 12
 • Tz: 6
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-4-2012 18:48:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
very good i like very much thank you

[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 14
 • Tz: 6
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 7-4-2012 09:00:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนคับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|การ์ตูน |อนิเมะ |Anime |ดูการ์ตูน |ดูอนิเมะ |ดูการ์ตูนออนไลน์ |อนิเมะพากย์ไทย |อนิเมะซับไทย

GMT+7, 24-3-2017 01:34 , Processed in 0.196562 second(s), 48 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th