เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 6965|ตอบกลับ: 74

[Deputy Administrator]


โสด

ThaiZeeD

 • โมเอะ: 1022
 • Money: 1864
 • Tz: 1402
 • Posts: 122
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 28-11-2011
พลังน้ำใจ: 2263
   Pet:
EucliwoodHellscythe
จะกินข้าวปั้นบู่ๆ =w=

โพสต์เมื่อ 13-3-2012 17:31:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย purelife เมื่อ 13-3-2012 17:50 - D" a% h, q1 t! C

* h3 G# p% R8 w3 G9 p
+ X  n# \/ ^# |' H# E' k

VCD Masked Rider Decade Vol.1

2 `2 ^+ V! u# C0 j

7 s- [6 y. W0 T, j6 t


( o* m& E8 X6 |& z9 c2 K8 F% m$ H
) ^, u9 U2 ?3 O' i% E, ], Z1 R

[Ep.01]  สงครามไรเดอร์


+ G4 O# n1 ]8 n9 P4 w

# r0 U8 `! t' j$ z5 l, Q$ g# d" Q( z

9 Y( {2 v. t3 V2 k

Mediafire


1 b8 P. z1 M6 ]  Z( r

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


7 A) j6 r& j# l/ C& ]& k

+ r: m& G6 h% A6 E* K( Q' W


1 q8 w! _- A$ x0 O# R

VCD Masked Rider Decade Vol.2

' l: j! }4 I3 V


9 A: z. \' I5 j' v4 v% G; s5 K6 O0 \


- n' W* `. {  @' C

  o  v9 q0 Y* t" P


* X% W) @% h% e: e$ C5 p


: n. K" D+ o. y1 q: B+ a2 U$ d9 j

[Ep.02]  โลกของคูกะ


$ b; W" w' F; O+ ~0 ~6 G( C

[Ep.03]  แตกต่าง


* g: |! ~, b" S" g, j

Mediafire


: }  u! D8 |$ R) x) P6 v

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

, ~% ?7 z! ]- v/ y. {* [4 q
8 U* M: V* A4 `9 e, s0 g

VCD Masked Rider Decade Vol.3

. _/ m/ u: N: Y


) a+ `1 X$ a. T/ m9 f" V

" l4 g) t2 D: V5 E

7 R3 W7 H* n$ G  `

- U/ D2 w! a. E) B5 h, a8 Q

$ @' Z- P8 r, M" ^" z: u

[Ep.04]  เพลงบทที่ 2 / เจ้าชายคิบะ


+ _* t2 q) e2 W) e' j

[Ep.05]  คุณสมบัติแห่งราชา


% `: `1 Z1 H: i( |4 Q5 j: ]

Mediafire

$ F4 s9 B5 _; S" Y  L6 `: \

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


, m1 E  x5 M8 O


6 K5 M% T( X1 B" P: V6 n: A" c8 f

. y! ^. s- h; k/ ~1 r6 q

VCD Masked Rider Decade Vol.4

" X$ f6 }7 D8 ]! L0 X

$ f# j8 c$ C4 z+ H* }& t
# o8 c6 t1 N) b% O1 X% B3 a$ _4 J# n

[Ep.06]  ศึกการพิพากษา / โลกริวคิ


( I3 O2 Z7 F7 m0 k& [0 V

[Ep.07]  ลูกเล่นของคนร้ายตัวจริง

8 M7 X7 |, m- F. C

Mediafire


" m, f6 T) d( a- m

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

; W3 t+ r9 h/ H( ~
' t/ h9 m" g. k9 e9 k

VCD Masked Rider Decade Vol.5

' Q4 }: Q  \! l; Q7 G2 e; h

% i& K5 h9 x3 K

$ s+ G5 A' _" M8 B6 B0 R4 i1 l


- G! |) c# m/ C4 g" a! G


" ^% }* v' w. R/ |


& k" I# W+ ]6 [

[Ep.08]  ยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารเบลด

/ m% I9 n  X2 `6 K8 g$ }

[Ep.09]  เบลด เบลด

; ?6 Z. d% g5 A& M7 m: ]% _


, b8 t; J: o5 J( ]/ B0 M


% ~  }. m& b# T, j4 _& j  s$ f

Mediafire

5 w6 [  q7 g  M0 }; h) S6 {

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


8 ~8 V7 i; c6 t0 T


( d& i; e2 S! J9 p2 R


. b$ s( x6 S! F+ _6 u2 z

VCD Masked Rider Decade Vol.6


4 s4 C; O# Z5 \; T" J

/ u4 p: S5 E6 J6 j9 d7 y4 A+ a" a


, _3 U% T& ~8 l% L$ J6 ^  y6 Z# Y% e1 b6 {, Y' S+ p

[Ep.10]  จอมโจรของโรงเรียนไฟซ์


  @4 U' s  b) K; |- k  @

[Ep.11]  555 (ไฟซ์) โฉมหน้า / 1 สมบัติ

/ X/ O$ v- B) {" P+ \

Mediafire

/ S# J( i; c/ a; Z9 g3 C

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


0 e( u: w  x4 ]" [
4 w6 D/ ?+ z' F: N# V. N" }

VCD Masked Rider Decade Vol.7

- s) h9 [9 }+ B' X# q& Q: \
- r$ H( I& t. |0 n


& ^$ I7 d1 E4 c0 I4 ~5 Y* V" ^2 ^


1 P4 W8 D2 j- E& ~0 V$ W5 p

# r5 m$ j- N- \! ^. N

[Ep.12]  โปรเจ็คอากิโตะ อีกครั้ง

) \! O) g+ R- Y

[Ep.13]  ตื่นขึ้น จิตวิญญาณทอร์นาโด


9 S# T0 g, q1 R) `) o
2 l2 c8 d. d/ G9 q% s

Mediafire

) }& }. q( Q2 Z5 }9 z; E; \+ S

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


( u6 k5 Y6 h) Y5 W# V8 U

VCD Masked Rider Decade Vol.8


0 d$ P# Q  A+ B1 `& g( U2 x' ~
6 b$ Q/ w7 a  l! P


, j7 ?3 }3 L. |8 ^$ Z/ A$ I


3 O4 G! [. Z! Q! l* k5 E' L8 _% g% c

) t; u1 T1 m( ]  s, L

[Ep.14]  จุดเริ่มต้นของซูเปอร์เดนโอ

7 }( P+ z( [/ {; y8 T

[Ep.15]  ซูเปอร์โมโมทารอส...ปารกฏกาย


, d' X8 L: O. |+ n  P! y# `! A) b


- f. p& @! Q; U1 p  j1 `* |( v

1 O1 P1 `, O2 `8 [

Mediafire


$ U9 ]' M: t, j) [( S0 ]

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

- }, Y8 q7 C( s: s


5 k: |; ~- ?% R- Q1 R, B* i


7 S: K3 B- ]/ r  {. b  C8 l7 s

VCD Masked Rider Decade Vol.9

2 h1 ~, [: Y: y) ^5 C' A/ o8 W

1 o6 e9 Z9 ~/ q! L; y6 a" c- J1 y

; V% d- X5 w6 \, `0 B7 F# k

[Ep.16]  ประกาศเตือน คาบูโตะกำลังอาละวาด

7 R4 e) M) w0 }2 {

[Ep.17]  เส้นทางแห่งรสชาติคุณย่า


; ^5 K' f$ ~; n3 c7 I; g

Mediafire

  y# }1 r/ @* A! }: a; L
' ?( ]7 s1 ?4 p' `9 c

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


% C5 A3 v( }; g

5 i' g0 ^2 v$ O


7 ?7 c+ t! c3 I' l0 [$ v

VCD Masked Rider Decade Vol.10


) H% {8 s% X5 @9 L" Z' i8 P8 U" ^

, _! Z" M  M/ q' F9 h( b$ s

; p$ h# Z* G0 A) K  T: C

5 v5 J0 V2 O+ _6 n


+ C" b. d( b) z

[Ep.18]  ฮิบิกิ อู้งาน

; Y, A+ u3 M% K

[Ep.19]  สิ้นสุดการเดินทาง


) d$ ~" ^2 u' Q


- i+ Z7 O* }! G

  r* a9 D0 O9 J* k5 z( _% V

Mediafire

7 T+ Z0 _. R9 q7 e9 h' d
1 w2 _3 V3 s# z

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

1 i6 }- m( F  a
7 E& r2 m6 \: k

VCD Masked Rider Decade Vol.11

& d, c" |# |+ c% ?+ L' c

, m4 n" ^" D5 R+ y3 @8 }2 e5 D4 c  n


9 k: @0 D  q. g# w- l+ ~: M& E7 ~6 C4 m3 e+ n

[Ep.20]  ดาร์คไรเดอร์แห่งโลกด้านลบ

; d2 q: \6 |% E* F/ E# Y

[Ep.21]  สมุดภาพรวมไรเดอร์ฉบับเดินได้


* y: s& `0 j# S; r2 D

0 H6 n3 z, e" \; K) w8 t& R


2 E4 D3 }- R: g! X1 V" Z

Mediafire

( i' Z' A% v. ]* C  E
7 y" ?! v9 g( _: X8 F

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

3 x# D0 n! x& z

VCD Masked Rider Decade Vol.12


3 R% {; f& Y- W) }& y

7 b3 J$ e% y8 @$ V. x! ]3 ^


* i1 M$ P5 K" u( l

[Ep.22]  ประกาศจับดิเอนด์

* b- R) o, W* G

[Ep.23]  จุดจบของดิเอนด์


- a* \( c+ K& T7 p" x

Mediafire


8 T, R4 X+ E8 N3 W9 G& a

3 |; n* c0 d/ t9 A$ o$ d1 U

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

5 V# @7 N$ ~! m
& Z' A; g( v) P6 F9 [% Z% K

VCD Masked Rider Decade Vol.13


( C: M: Q6 Q: d- |" G' n$ z& z

  g% R3 _% g. A2 @& f

. A; D* m; Y& n  V9 T7 f. o8 p


2 |+ f- f8 o/ s1 {

      


4 Y( s& m/ S$ L8 i

[Ep.24]  ขบวนการซามูไรมาแล้ว|8 h

5 O6 s& }9 ?8 i6 b

[Ep.25]  ไรเดอร์นอกรีตถือกำเนิด

$ O5 G9 d# L8 G+ p


4 a- a9 G5 f* x. X( p: j


0 B- e* Y" A3 d! G

Mediafire


* u. Y& x# A) Y3 ^* V
  q: V* t  d; `7 d- R9 \

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

) b! t" M0 {+ u$ ?' {

VCD Masked Rider Decade Vol.14

1 \5 B0 V+ J& x# {- W# F


7 b4 _4 L9 }2 h1 ]% r4 U/ r" M( l5 j+ t$ q$ S" W, {( z/ N: o

[Ep.26]  RX! ไดช็อคเกอร์บุกจู่โจม

5 x3 C. B4 n: R. f* S. T5 `$ J

[Ep.27]  BLACK กับ BLACK RX

* D- d/ x  m* O3 }9 ~/ Q3 [# v0 a. `

Mediafire


! O& }% I( z; Q# A

" M4 z$ w/ g2 j* b- h' O$ O* N

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


" H/ z) O5 K" f" g% S9 o2 D4 e: ]5 D

VCD Masked Rider Decade Vol.15


2 Q5 ^) Q* n7 n- a* g  H/ g

9 e0 E1 X0 Q! i" E: r( U


9 ~; ]6 d3 s" j$ u% G1 u1 B  a

      


' G$ X1 p# d2 i1 V( m
6 p' K) r8 m! E/ H  e  C

[Ep.28]  อเมซอน...เพื่อน

+ k* s2 a8 p$ l

[Ep.29]  ผู้เข้มแข็งที่แข็งแกร่งและเปลือยเปล่า

( T. C' ?7 j" Q& w' C

Mediafire

# Q- X$ q' o1 N6 U% G2 q$ p

  H6 R8 H/ G3 u: V& ~

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

. y2 h. R/ Q8 x5 M# j- R! t


( N. i8 F) q0 b) F8 X2 E! t

. \* _/ Y, k$ H

VCD Masked Rider Decade Vol.16 [Final]

; E' R  u& B" Q# K3 V
2 A  w: G. y0 u1 |$ |1 U7 z! R6 Y

* U& W6 k8 v: F8 P6 b% ?: e( B
+ u- v. U* P% A$ M/ o7 I" v( U$ o2 u6 X

[Ep.30]  สงครามไรเดอร์ ตอนต้น

4 D) `( B% l2 E/ X

[Final Ep.]  ผู้ทำลายล้างโลก

: G9 j/ E$ ~# v

1 {. @2 ]/ m2 T; g0 u3 w9 T

Mediafire

' t1 r7 r2 n) Z  b5 ]+ ?+ w

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

' a8 O. E1 l+ t- _1 ^7 F

5 E* Y% B% x. i3 O5 @. g( y+ y6 s* q% |: s# Q* }

- C8 {# }% Z" q3 K' Y7 V+ g
1 l! Z+ x: [3 t0 F$ B  k4 b+ C

เครดิต   bronz star


3 W% z& D; A% P+ q% @# S& a  c% q7 n3 v. G

; \0 \% c7 a2 v! @! b$ s. s) m4 g, t+ l( y0 f6 ]' R& i" @" W

" @, Q6 g$ n$ z9 v( q
 • siverfox พลังน้ำใจ +1

 • yoki725 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  smoman พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  puzakub123 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  bankbk220997 พลังน้ำใจ +2

 • pop333000 พลังน้ำใจ +1

 • wuttikovn พลังน้ำใจ +1

 • emiyadino พลังน้ำใจ +2

 • wuzunan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ZXDarkzXZ พลังน้ำใจ +2

 • lordtewtiw001 พลังน้ำใจ +1

 • kapologang302 พลังน้ำใจ +1

 • make02 พลังน้ำใจ +1

 • taewandmai พลังน้ำใจ +2

 • arkapon พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  skiker พลังน้ำใจ +1

 • maejung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  hizdoriz พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  sowaria13 พลังน้ำใจ +2

 • boarders พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yukina

 • โมเอะ: 1059
 • Money: 1649
 • Tz: 1059
 • Posts: 39
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-3-2012
พลังน้ำใจ: 2
โพสต์เมื่อ 14-3-2012 21:31:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอคุณมากๆครับ
 • xxviii พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina

 • โมเอะ: 613
 • Money: 3711
 • Tz: 625
 • Posts: 303
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-1-2012
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
Misaki Mei


โพสต์เมื่อ 15-3-2012 01:20:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 10:27:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เอิ่มอะไรวะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 11:03:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สนุกมากครับ$ t  ]' f# K1 S* w. o$ o  G

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 27-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-3-2012 10:46:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 13:18:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Thank You Na kab ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 21:50:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับบบบบบบบบบบบบบบ

mit
[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 12
 • Tz: 6
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-4-2012 18:48:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
very good i like very much thank you

[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 14
 • Tz: 6
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 7-4-2012 09:00:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนคับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 28-2-2017 07:56 , Processed in 0.111060 second(s), 48 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th