เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 7165|ตอบกลับ: 74

[Deputy Administrator]


โสด

ThaiZeeD

 • โมเอะ: 1022
 • Money: 1864
 • Tz: 1402
 • Posts: 122
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 28-11-2011
พลังน้ำใจ: 2278
   Pet:
EucliwoodHellscythe
จะกินข้าวปั้นบู่ๆ =w=

โพสต์เมื่อ 13-3-2012 17:31:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย purelife เมื่อ 13-3-2012 17:50
+ V$ \4 L; w% b: Z& B  S1 S' U4 x- P' ?5 f
: J5 O2 }, b0 g- T; o

VCD Masked Rider Decade Vol.1


; O; y+ f+ [6 ^" a
" f; K+ W, u- [2 Z  T# F* ?: R

0 v7 z# `: b  d; W  i

: i# W0 w5 Z7 w; r2 A

[Ep.01]  สงครามไรเดอร์

' d( Y9 m+ @- |. d

7 t3 |9 _' C9 X

' z# @3 O/ U/ t. _7 z! J

Mediafire


" C# l, e% m! ?6 |" r* S/ [6 J8 P# B

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% t) t8 e4 X, w


& ]0 _0 d( g* x- K7 V+ [& K3 g7 V

* f8 t$ D2 F0 d/ g

VCD Masked Rider Decade Vol.2


7 X, @( U7 F; H3 i

( O" k. H/ Q) Z8 }( T0 B


* O* F" T! [% M" p

: o" p  |/ j' u2 b" r7 r8 N4 \; m

0 `6 A8 v0 `, N  i( M


6 S  Z+ F- f+ N1 X; E% v$ Y  I

[Ep.02]  โลกของคูกะ

. w( M% {( s8 k4 u* w0 [

[Ep.03]  แตกต่าง

; e- T3 m, ^, q& b7 o" c

Mediafire

3 C5 z- i" I8 }9 o7 n, j

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

8 X1 }! y- O& c" m0 J

/ O; t  V. T$ c) b; ]/ b" M8 A

VCD Masked Rider Decade Vol.3

4 p# z, l  L5 p6 u

2 @- b, c6 a, @6 W# V; k) C

' {; J/ \& d+ s$ \- R7 x/ o

+ }6 l& Q8 J* l. ?  A/ }& `9 z) U


4 i) ?, z( Y4 ~( Y8 L  R


8 g9 E, [+ r: ~6 g

[Ep.04]  เพลงบทที่ 2 / เจ้าชายคิบะ

; N. `$ o0 U3 c0 m" M( c' J

[Ep.05]  คุณสมบัติแห่งราชา

6 W9 _# C9 v) b9 J* Z" W: @. s

Mediafire

2 V+ P* T3 u  M- ~( Q$ Y

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


( Z$ R& M1 G) C

+ s. o$ z5 y+ N" h3 v* Z% t

) P* R9 N( f0 i" [; c" y

VCD Masked Rider Decade Vol.4

! @! x/ e( d2 d/ M/ Q

2 T1 R# |; o7 y& f& A2 O% U

. |7 \; x$ b( `6 `7 c9 r

[Ep.06]  ศึกการพิพากษา / โลกริวคิ


( n, x% _  }+ n# G: O( p) r: {9 A0 i

[Ep.07]  ลูกเล่นของคนร้ายตัวจริง


* ~; S0 x; C% d$ Z: c

Mediafire

9 `, f& w& @) Z5 m, ~( \4 @7 N

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


9 w7 t* }, O4 n4 ?5 V- U/ d" ]
# c, @  I! f8 U: t. y

VCD Masked Rider Decade Vol.5

6 K6 `0 j/ U& U- }7 O

% |2 f- T  D: s3 D0 s$ J

7 g3 F* [: z* C0 N7 Q


; T5 ^3 |+ y$ H5 \5 v

0 {$ o' N: a' Z6 F& ?1 @0 t0 f1 }: ?


/ @$ B7 A' b0 ^- @

[Ep.08]  ยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารเบลด


& t! R! H1 j1 Z+ Q4 h" [: f# m5 w

[Ep.09]  เบลด เบลด

# d/ Z, I9 F% a, X


3 ?+ f; p7 k6 B( }


. M" Q+ @! O9 b' x: y

Mediafire


  _: S" i- R+ {

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


1 U! @& G8 a5 q# v, I

2 Q" d& ]$ W  w& U

% Z% v8 Z$ W6 [

VCD Masked Rider Decade Vol.6

; y" W  A( P( y0 g
. T9 M7 w0 _. C. ]- i9 `


/ m. L2 h, x4 j4 J+ o( N" `% f
( c% v; f1 S# U

[Ep.10]  จอมโจรของโรงเรียนไฟซ์

7 R/ y/ l+ Q  X- ?: N

[Ep.11]  555 (ไฟซ์) โฉมหน้า / 1 สมบัติ

2 n  w1 N5 w3 W: Z

Mediafire


- E8 Z: n1 v4 j( v/ t, B: K9 m

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


% v0 @; {" w1 }  m8 l1 B4 B
0 C/ A8 M1 p. t' E- O! k& U( p

VCD Masked Rider Decade Vol.7


2 h/ c6 F$ W/ J# `( ]
* J# S' y! U5 P1 V  x

0 o4 m) M) `0 j# z


8 C; a  m; m# B: u9 G! }5 k4 R/ N" i

$ A$ b( e& [! v

[Ep.12]  โปรเจ็คอากิโตะ อีกครั้ง


" B) ^+ W% S9 `6 C

[Ep.13]  ตื่นขึ้น จิตวิญญาณทอร์นาโด


$ x& _! W$ d8 J% U) _
" j+ P4 r: b! H) N% U3 I

Mediafire


2 C: V6 B5 h& b& C0 C

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

4 W, C# `3 K8 ^# t2 a. p; ]

VCD Masked Rider Decade Vol.8

; s4 H% k0 l4 z6 l- U
* I  Y9 }( e2 q5 r- v* l

" ]7 `/ j# z/ [+ h


6 C* h+ ]; p. o4 t9 y+ {

4 [4 r4 G7 {: U. v$ R9 S+ i: w; D

[Ep.14]  จุดเริ่มต้นของซูเปอร์เดนโอ

% E' h9 r8 N8 x

[Ep.15]  ซูเปอร์โมโมทารอส...ปารกฏกาย

$ O& W2 j- Y% Q$ F8 g: c# d% o

# V. a9 {# r. |. M. G$ a$ |' m

5 u$ [# b; V5 c4 J1 X* y( \

Mediafire

4 L& Y; y! i$ f: w

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


8 W7 e+ R0 N) N) i' i  J" A


$ y0 Y: @8 A$ P" s: T0 B2 s( G" w


& V2 Y; V6 C; F

VCD Masked Rider Decade Vol.9

6 C5 u/ n& g" I" y7 }; |- v


8 t$ [8 v9 s, U
, R# M" O: n& k# D

[Ep.16]  ประกาศเตือน คาบูโตะกำลังอาละวาด


$ i2 ]* a# T8 D! J* c7 e

[Ep.17]  เส้นทางแห่งรสชาติคุณย่า


# X) C* d( K0 S5 L

Mediafire


3 ]  ~( p! T# F1 W
1 w) U! K/ r4 \0 {* H' r. K

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


+ Z' \8 f* z9 v* }% L- z0 u# @7 D$ N


1 h" f: n) Z# v$ G5 x


, [/ F% E* z0 j; f5 q7 K7 `) T

VCD Masked Rider Decade Vol.10

! B  t2 S: y% c4 L, M  ], |

3 e6 G1 Q' B4 I+ B


" R3 y0 B( f# g: b  R/ W

( G* K, Q8 z9 K7 Q; S6 w


& G( y8 c# s- g& X. d

[Ep.18]  ฮิบิกิ อู้งาน

5 O# n% C* E$ E" P

[Ep.19]  สิ้นสุดการเดินทาง


2 N: t( i1 V% y! \6 i0 l

/ z! [3 o* {& R# L6 D' i6 K

! i- V% o; s/ O8 W& Q/ J

Mediafire


, p+ g: g, J7 @1 ?

0 `+ e* u# u9 e7 c( s" ?0 d

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

( m9 r/ m# p9 j: p9 Y7 e

4 D) h1 l2 f- q/ v1 C

VCD Masked Rider Decade Vol.11

4 [9 A" n! ~' B  F" c9 u' g

# U2 m- s  ~1 T( ^# r


! d' w. v* V; T5 q' M
0 a" s  ^# C: B

[Ep.20]  ดาร์คไรเดอร์แห่งโลกด้านลบ

3 c  O: B, C' b7 M

[Ep.21]  สมุดภาพรวมไรเดอร์ฉบับเดินได้

1 A' `$ x6 q5 k1 Y4 ?0 k


3 L  P0 O: f8 \8 Z( K$ z7 G, S

; _; t$ C) w7 n$ l3 i3 v( l0 c' K

Mediafire


2 B' b. X' W, c& p

) x; ^7 h, O1 X+ v- Z

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


# S* F, L/ J3 Z1 [+ Q

VCD Masked Rider Decade Vol.12


2 L7 G0 [2 p* i% y
" Q5 K5 P7 ~4 Z, }6 j  P


8 y* Y3 k( j9 @/ D

[Ep.22]  ประกาศจับดิเอนด์


7 m5 J2 \4 r6 J. z% x3 R# n; ?; p

[Ep.23]  จุดจบของดิเอนด์


& V( [* a8 l8 k9 Q" t9 ?! K( c1 \

Mediafire


% k. ~8 e$ t0 I; U0 H) y

' P3 s" F/ P4 y

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


5 G! o- c8 T9 J! k0 _- r0 u- K+ Z  L8 w3 H) p" e

VCD Masked Rider Decade Vol.13


8 q9 A% n; P/ A& j. P# \# I2 B
1 p' n4 t8 C+ r


0 Z, \4 Q$ Y4 j' g7 _& R& g, J

# @( @! {  k+ u$ m3 u

      


# I) T; k# {; h* G/ O

[Ep.24]  ขบวนการซามูไรมาแล้ว|8 h


  w1 Y7 U' v4 ^3 R! @

[Ep.25]  ไรเดอร์นอกรีตถือกำเนิด

) ?0 Q3 X$ C8 V3 ^; _$ r

' y5 E* O" v+ L$ [! p


' F9 C$ z- H3 q4 A0 e

Mediafire

& y. v: q) u+ B- w2 ?

6 _) P8 N+ r: T9 C

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% Q  Q# y+ \! _

VCD Masked Rider Decade Vol.14

9 [; N0 E# Q4 \; R0 L

, B3 k5 t- G4 ^& e  h& @

/ B; F; O) z* T8 G8 ~

[Ep.26]  RX! ไดช็อคเกอร์บุกจู่โจม

! I; O- _; E% P4 f9 X

[Ep.27]  BLACK กับ BLACK RX

% P, o# F! n; S; J) t1 K6 ]9 E

Mediafire


% }; m7 ]) ]* m, \3 b

7 j0 k% N6 ?9 K+ P4 _4 s

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


' Q2 S$ ]7 ]  a8 a) {
( b3 V7 Y+ P# g3 @% D

VCD Masked Rider Decade Vol.15


& M/ H* t1 }( m9 p


$ Q/ F) F& Z0 r' _9 }4 b' F


& \0 F6 q, D9 Z, X. b% h  ^& ]! m

      


8 D, C1 C( n9 D& Q
8 ^  ?0 @. e/ H/ S) c1 D9 c

[Ep.28]  อเมซอน...เพื่อน

* s/ c7 X1 A5 {$ U; s

[Ep.29]  ผู้เข้มแข็งที่แข็งแกร่งและเปลือยเปล่า

( l5 C" v% o9 S7 I" a2 g' d

Mediafire


0 D* s0 D3 d2 r* L& i" n8 |
8 Y6 c  F5 Y. t& a9 W

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

8 D4 o. A" d" T2 R' d9 ~+ D7 {

3 i) S, r) [4 C5 _3 a' h

3 O' A- e0 |0 a; \& E1 p# _

VCD Masked Rider Decade Vol.16 [Final]


8 a1 g( O, [' z
) r' k  T( n8 l$ J" K4 r

: U1 A, {. G4 C9 S
) U9 O# Z' Q: }% D

[Ep.30]  สงครามไรเดอร์ ตอนต้น


5 ]  N: {! g3 I: e- k: f: m

[Final Ep.]  ผู้ทำลายล้างโลก


( w# a4 i8 b" E. U4 I
6 E3 W+ f) @( f" g: R& R

Mediafire


3 z$ U% e  P! M+ G, g$ `

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


3 `* |; F& L; @: i9 x+ ^
3 Y5 M, ~. v8 l0 q2 c. L, h# L& Z9 [/ J

3 Q. E& ?- S  z4 Z) D4 H: x- H8 O, I5 \
2 g9 S8 ~+ z  [2 C- M$ `! g

เครดิต   bronz star


, Y- p& s  s3 W
) s9 u9 T5 Z1 C+ ?- F) C8 x4 g. K6 W8 S" _5 u+ {8 ^
* z- ?0 ~8 ^' ~$ [  s" m: W9 t8 g( v
: Z) ^: ?8 ]/ `
 • kidnaper1412 พลังน้ำใจ +2

 • siverfox พลังน้ำใจ +1

 • yoki725 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  smoman พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  puzakub123 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  bankbk220997 พลังน้ำใจ +2

 • pop333000 พลังน้ำใจ +1

 • wuttikovn พลังน้ำใจ +1

 • emiyadino พลังน้ำใจ +2

 • wuzunan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ZXDarkzXZ พลังน้ำใจ +2

 • lordtewtiw001 พลังน้ำใจ +1

 • kapologang302 พลังน้ำใจ +1

 • make02 พลังน้ำใจ +1

 • taewandmai พลังน้ำใจ +2

 • arkapon พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  skiker พลังน้ำใจ +1

 • maejung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  hizdoriz พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  sowaria13 พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yukina

 • โมเอะ: 1059
 • Money: 1649
 • Tz: 1059
 • Posts: 39
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-3-2012
พลังน้ำใจ: 2
โพสต์เมื่อ 14-3-2012 21:31:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอคุณมากๆครับ
 • xxviii พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina

 • โมเอะ: 613
 • Money: 3711
 • Tz: 625
 • Posts: 303
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-1-2012
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
Misaki Mei


โพสต์เมื่อ 15-3-2012 01:20:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 10:27:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เอิ่มอะไรวะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 11:03:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สนุกมากครับ
* j6 l1 x% f( Z- E6 X

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 27-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-3-2012 10:46:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 13:18:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Thank You Na kab ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 21:50:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับบบบบบบบบบบบบบบ

mit
[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 12
 • Tz: 6
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-4-2012 18:48:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
very good i like very much thank you

[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 14
 • Tz: 6
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 7-4-2012 09:00:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนคับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|การ์ตูน |อนิเมะ |Anime |ดูการ์ตูน |ดูอนิเมะ |ดูการ์ตูนออนไลน์ |อนิเมะพากย์ไทย |อนิเมะซับไทย

GMT+7, 28-4-2017 05:50 , Processed in 0.137355 second(s), 48 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th