เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 6684|ตอบกลับ: 74

[Deputy Administrator]


โสด

ThaiZeeD

 • โมเอะ: 1022
 • Money: 1864
 • Tz: 1402
 • Posts: 122
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 28-11-2011
พลังน้ำใจ: 2191
   Pet:
EucliwoodHellscythe
จะกินข้าวปั้นบู่ๆ =w=

โพสต์เมื่อ 13-3-2012 17:31:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย purelife เมื่อ 13-3-2012 17:50 " ~+ H, }: W9 S
& f! Y# E: y& e, P) s% i6 p

4 P+ C; K2 ?, V3 d1 n

VCD Masked Rider Decade Vol.1


# o3 r2 M: Y* T  y
* g& V- H' v+ k' c8 I


8 t5 U7 @) a8 x) S
9 l) l* ~5 T  g" c4 E/ e, g6 V

[Ep.01]  สงครามไรเดอร์

# T3 g" B+ |9 o" Q8 {

$ j5 y9 u: p; z- O  o


7 h5 a: y) h8 f0 `' {+ t

Mediafire


& G  x5 u* w5 `% R0 Q- w& r2 `

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


& o3 `. l* {; q0 `& {0 U; \6 Z  _

; L+ v5 g% _) \" h( M


, B# F* t3 s* ?+ ~

VCD Masked Rider Decade Vol.2


! p9 W. i5 W- ~! U% q

. s2 _+ `8 p' z7 w

; f" C) Q6 j4 N  {2 _) W! g


% L$ z, E+ P1 i* e  ^; r# ?% Y


0 B1 E. t/ V' \0 @+ L

- [) T" S  s$ A# t0 H4 @

[Ep.02]  โลกของคูกะ

! {: ]' L4 m% y% Z5 i

[Ep.03]  แตกต่าง

4 I  y; r1 Y" `3 }

Mediafire


; N# |7 V1 y7 s4 M. s

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% ?5 [) [  w& r' H2 P- o
4 l4 o' ~( \7 w" e

VCD Masked Rider Decade Vol.3

* Q/ I7 u4 d$ v1 W' B5 Z7 Z

0 x- S' a+ G- ?( q8 W

! A9 w6 E$ X/ e  w# _


& m$ T+ R5 a& J5 f/ X' g  v


0 ?" F( G) H6 L4 N


: Z+ ~+ p7 D7 y

[Ep.04]  เพลงบทที่ 2 / เจ้าชายคิบะ


; r0 g; f9 r+ t

[Ep.05]  คุณสมบัติแห่งราชา


, b/ w: q& e' P& P( A% D

Mediafire

- K% g5 T+ \& N0 R2 O

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

: y: T* @. H& o, ~& a1 c

" |8 m5 k  Q% ~! W! H

. ~' L$ `2 n) B/ B& f3 _& {& H) P9 s, h

VCD Masked Rider Decade Vol.4

. `: b2 x. c* h8 O+ A* ?/ G


3 E$ v$ N7 D9 s& j9 Q3 |  S( }3 ]# j6 e. |% g( s9 G4 z+ `

[Ep.06]  ศึกการพิพากษา / โลกริวคิ

$ I' ~$ M4 X) F1 {: [( q

[Ep.07]  ลูกเล่นของคนร้ายตัวจริง


# R. b9 P6 |3 J) {

Mediafire


9 b: l! R8 u1 M' W6 J5 ?4 u. u

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

9 k7 w! a: }7 S  o9 R8 }1 D

/ s8 i- {2 \! ~  @9 t/ O

VCD Masked Rider Decade Vol.5


- v& N% j5 R3 N* w3 W5 t5 ^

$ d& b. j$ C! X- h; q7 \, S


8 b& j- ]! V9 y. i2 d


9 @& a, f3 g* n

- Z5 M( N# R+ {: `9 z$ b( G

/ T& _2 G& S! h" x' x8 o7 X

[Ep.08]  ยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารเบลด

& ^/ B# U: S4 j) z! Z+ s

[Ep.09]  เบลด เบลด

  i+ T& O" W. b/ E


( ^* g1 V7 d9 w2 H  i8 L


  v- U  O$ A2 J

Mediafire


* b6 J" b6 ?) T* X

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


; H, J+ \, L* P0 A3 _1 ]' G! q


# R8 U* S# q& t+ ~5 P


0 w5 X! O# O/ k4 t5 O3 z

VCD Masked Rider Decade Vol.6


8 o& P; S  g+ h( p" m8 ?1 m

; `, J8 M) b  t2 V  Z


/ {3 {5 g4 A9 S' D- {" K% h. L3 m0 n' M$ _' t) O: c) e1 H

[Ep.10]  จอมโจรของโรงเรียนไฟซ์


" \8 u; m  \# i$ ^) u" j8 [

[Ep.11]  555 (ไฟซ์) โฉมหน้า / 1 สมบัติ


1 [  k1 O, q3 w5 j8 k& t

Mediafire

2 J4 K! h- E* z, a2 Q

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

& W* @  v$ j3 ~8 M7 s  i: x

! W6 q/ k( N3 r* B# R1 }

VCD Masked Rider Decade Vol.7


7 M* g1 G. v( K$ h3 O7 \7 ]* X+ I
( a! m  A3 h. B4 B. o+ B) T2 P% p8 ^

( V2 a8 n: N- ^/ i

  P" I* Q, O' L/ J


6 ^( Z3 z  K% B# J+ z5 B

[Ep.12]  โปรเจ็คอากิโตะ อีกครั้ง


: W/ O  W+ h: h# D" o( [

[Ep.13]  ตื่นขึ้น จิตวิญญาณทอร์นาโด


8 _( i, l5 L7 r7 f; |9 B2 \% ~9 T" M7 b

Mediafire

7 s5 k# w+ @3 n& G! N1 w" T( _4 L6 t

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


1 m. a! w/ _8 E: ?5 ~1 c

VCD Masked Rider Decade Vol.8

# Z( B- ~* D! ^3 T& C, s; K

4 m6 F4 q9 G- n6 q/ R


3 P" `# A% z& O; y9 f

5 p& D/ o6 ~/ l, t' v# [


+ P' I, V$ x6 y  O# D/ r# C

[Ep.14]  จุดเริ่มต้นของซูเปอร์เดนโอ

! }: W8 k7 }6 I3 e  S( y6 \

[Ep.15]  ซูเปอร์โมโมทารอส...ปารกฏกาย


7 Y1 x$ n( Z% J1 N3 e) y: s


( Z- K: V. C" G9 R, M* v/ [


9 \9 b) M8 n+ r$ {. A% K) T

Mediafire

6 r4 \2 f. Z5 G" s( L

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

# b7 b* g, {3 @4 q* O, B3 i  z! R. d1 o

! R2 B' _1 o) N% C

7 |. l! z) w2 H( y

VCD Masked Rider Decade Vol.9

) k( U/ \, c/ Z  `


: ^+ I1 }- h6 X( y9 F) B1 {
0 t/ c8 h0 o  s' Y' q5 c

[Ep.16]  ประกาศเตือน คาบูโตะกำลังอาละวาด

/ T4 _8 k6 m$ A2 N. c7 b  e

[Ep.17]  เส้นทางแห่งรสชาติคุณย่า


& g* [0 G8 x" O4 T8 `

Mediafire

* o7 {% M; e. r! s& m

+ |  I8 D: A8 ^2 g7 }

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


7 Q! y; o/ C  A' P7 x+ {


3 n$ v8 b# {0 _$ Y( O3 a  z

. ~" l5 h3 Y0 d* d! [; _

VCD Masked Rider Decade Vol.10


3 n: b4 I1 A) ?. @* s
/ c# u% y) p" T% A/ S. R/ y

7 l; ], Q2 c; b


; P/ Q3 H% [$ v3 H- P( y) s

6 _3 R7 t. S: q; r, O$ m

[Ep.18]  ฮิบิกิ อู้งาน


7 C6 {7 T! i7 I6 ^. O! f

[Ep.19]  สิ้นสุดการเดินทาง


3 _6 J. F5 C; o& x/ V

7 }6 u- Q3 M" {4 W

( ]0 ^, p* j+ W: Q; a

Mediafire

- G3 U3 V1 a- l5 c3 {
5 Y2 m; z7 p) Y) c

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


) ?8 ~' t! [. W+ l6 ^1 G: m. p2 J; N& s9 K5 E* b

VCD Masked Rider Decade Vol.11


* E2 E0 x! N4 N7 l# F( i% X* b" I0 F

, ]" p& a& I1 O& Q


) X$ X$ t$ G+ h$ j2 r2 j8 a3 `9 @2 N& J+ a3 p

[Ep.20]  ดาร์คไรเดอร์แห่งโลกด้านลบ


1 i/ q2 `9 S. ~. g1 H

[Ep.21]  สมุดภาพรวมไรเดอร์ฉบับเดินได้

% D3 k, u6 H4 M! c


' N  H! g! Q' c+ M5 V+ n9 ?* Z1 d

2 u* y0 L+ E. a! h( B! @8 R0 H3 X5 x

Mediafire


* R2 v- c( d3 R  h- I2 k

  V3 y2 I" ^3 a. k

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

' f* L3 }9 d/ D0 x, W

VCD Masked Rider Decade Vol.12

9 m# y+ d0 u1 E+ u, `9 x7 U
$ m7 S5 n! W6 ]1 d1 p+ X! A# k

5 q3 D% ~  G. ^' I

[Ep.22]  ประกาศจับดิเอนด์

2 \0 P7 y& P+ x

[Ep.23]  จุดจบของดิเอนด์

8 S7 V* F8 A5 O% d, n$ X# M6 }$ \, N

Mediafire

% W5 H( T6 _; A; D" x' C5 l; `

9 b0 T1 B" o; p/ o  w0 H

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


5 `9 ~# R3 ]  S0 a" q( q# p" P
$ B( V8 u1 G" Z0 v! b* ?: d

VCD Masked Rider Decade Vol.13

; |, ^" \- m( C' q

7 x. T2 K" P# h% A

8 G1 K5 e  f; U  F3 J( I; b

& ?% a& Z  Y! h* m6 y

      

; T8 [% I& v+ Y$ ^! B/ ^% p* b

[Ep.24]  ขบวนการซามูไรมาแล้ว|8 h

3 W. E/ Q3 {7 B6 J

[Ep.25]  ไรเดอร์นอกรีตถือกำเนิด


. @: ?5 _, ^( [& Q& ?& u0 e5 d


: f2 v- O+ g7 E

) R; n$ u  k4 v

Mediafire

9 j' I7 S4 g, t" X" \% p: I

; W" t# R- k! i

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


' C8 ]1 R5 D" g9 P4 @4 T

VCD Masked Rider Decade Vol.14

' Q/ ~9 j0 i" r) L0 l( o4 l* q1 V


# u% Y3 q. x1 V. t* W. Q. j( [( |
2 @# F* P2 R( w& I! @2 z

[Ep.26]  RX! ไดช็อคเกอร์บุกจู่โจม

# P( v) Z& H9 q- d. Z

[Ep.27]  BLACK กับ BLACK RX

* k+ Z8 c3 D4 m6 T( G! q# W/ C

Mediafire


% a) H  J5 i" b0 E1 i7 U% X

/ `: e! m1 a5 c" y* t- b' M0 b5 H

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


( w* @) F. G+ Y. P. n
" W3 }. y3 N/ g, N5 N0 W! ^

VCD Masked Rider Decade Vol.15

3 V, @- U6 p# b8 f4 g


3 j/ N  X8 f# r( M) N5 d9 |


7 P5 G) W. R' m

      


$ f$ Y  A8 _) v+ m" H0 T, g2 r
* C) }7 u9 L6 d& ^! T  E0 T+ k

[Ep.28]  อเมซอน...เพื่อน


" Z5 j' x- q( v; Q. x- d

[Ep.29]  ผู้เข้มแข็งที่แข็งแกร่งและเปลือยเปล่า


" o4 Y. h9 t# ~4 h

Mediafire


' e6 \8 H( C" R' ?% K+ Z8 y" U

* Y& S' W, q  g

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


" [4 B- D. J! w


. e2 b/ K- {4 A6 m' t

0 c( }& f1 i& W( \2 }

VCD Masked Rider Decade Vol.16 [Final]

; J: l+ A. L; Q. X! Y1 @4 a6 T% b

, m: u# A+ @$ R' K& E6 Q. k


7 D/ s: S) w6 @- F* H$ Y

2 ]3 j4 L# J3 D1 O/ E

[Ep.30]  สงครามไรเดอร์ ตอนต้น


& d6 t) K8 z9 B

[Final Ep.]  ผู้ทำลายล้างโลก


$ R' O3 I$ M' C; C# X  T5 g; H+ C, X* U0 Z: s

Mediafire

; l6 a* F/ i/ J( _6 v8 C

ผู้เยี่ยมชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องกดให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

, L) ~! ]8 O9 j* I

' Z3 d" [  e/ k, V5 o' H, n3 `2 P: F6 @
6 z2 A* Q3 O- \9 d1 w
/ k- A' _( o+ T. Z' J  y! a0 X

เครดิต   bronz star

% R8 W1 [% y) d' ~& U; L5 Z/ P/ X' ]
! }* u# l& ?+ V( d3 h2 S8 l1 w! c

' a/ o, v- ]" s
* O0 c- N5 D) N2 s5 y& W6 ^' g" g
- |$ e5 W' ^1 M( C
 • siverfox พลังน้ำใจ +1

 • yoki725 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  smoman พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  puzakub123 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  bankbk220997 พลังน้ำใจ +2

 • pop333000 พลังน้ำใจ +1

 • wuttikovn พลังน้ำใจ +1

 • emiyadino พลังน้ำใจ +2

 • wuzunan พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  ZXDarkzXZ พลังน้ำใจ +2

 • lordtewtiw001 พลังน้ำใจ +1

 • kapologang302 พลังน้ำใจ +1

 • make02 พลังน้ำใจ +1

 • taewandmai พลังน้ำใจ +2

 • arkapon พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  skiker พลังน้ำใจ +1

 • maejung พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  hizdoriz พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  sowaria13 พลังน้ำใจ +2

 • boarders พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yukina

 • โมเอะ: 1057
 • Money: 1646
 • Tz: 1057
 • Posts: 39
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-3-2012
พลังน้ำใจ: 2
โพสต์เมื่อ 14-3-2012 21:31:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอคุณมากๆครับ
 • xxviii พลังน้ำใจ +2


[Perfect Member]


HBD Tz Azusa Yui Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina

 • โมเอะ: 613
 • Money: 3711
 • Tz: 625
 • Posts: 303
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-1-2012
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
Misaki Mei


โพสต์เมื่อ 15-3-2012 01:20:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 10:27:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เอิ่มอะไรวะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 25-3-2012 11:03:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สนุกมากครับ
2 e$ r7 y$ N& _6 C  |

[Junior Member]


 • โมเอะ: 8
 • Money: 15
 • Tz: 8
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 27-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-3-2012 10:46:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 13:18:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Thank You Na kab ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

[Beginner]


 • โมเอะ: 4
 • Money: 9
 • Tz: 4
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 29-3-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 29-3-2012 21:50:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากมายครับบบบบบบบบบบบบบบ

mit
[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 12
 • Tz: 6
 • Posts: 1
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-4-2012 18:48:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
very good i like very much thank you

[Junior Member]


 • โมเอะ: 6
 • Money: 14
 • Tz: 6
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 7-4-2012 09:00:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนคับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 3-12-2016 05:18 , Processed in 0.178056 second(s), 48 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th