เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 7254|ตอบกลับ: 31

[Adminstrator]


เหงาจุง

อาสึนะ คิริโตะ HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 47521
 • Money: 5462126
 • Tz: 51238
 • Posts: 5429
 • Donate: 970 THB
 • Joined: 11-11-2011
พลังน้ำใจ: 196352
   Pet:
Rem V.1
หัวฟ้านางเอก

โพสต์เมื่อ 12-1-2014 13:13:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
OpYtvm.jpg

, ~! f$ Z% G3 _3 K0 |5 d( M: ]' ?5 k
1 Y9 ~  k, r! C
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.01 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
+ M! T# W7 i( [0 b9 b( `
Spoiler: show
; z5 M2 h: F5 l" ~' Y; \( l) X
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)" p2 ?/ W) J4 M( K3 d3 T4 b0 m
http://dl-4.one2up.com/onetwo/content/2014/1/12/7ab771932ba94b23b979677206abf8f7.rar
4 Z8 ]7 l% L% R; j# uhttp://dl-5.one2up.com/onetwo/content/2014/1/12/7ab771932ba94b23b979677206abf8f7.rar
' v! K& v% Y3 |: x% n" T1 [  Ehttp://dl-6.one2up.com/onetwo/content/2014/1/12/7ab771932ba94b23b979677206abf8f7.rar* |- A' V9 ^$ P/ j

# @! P7 ~% {. h) m; a' o
5 _% ~. Q; a- U) r% z
8 g$ W# r+ T# o# i% E
" t  _! C& P4 K8 v- D
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.02 [TH][ซับไทย][ไปคิง]8 [# @- e; B( e' i9 q
Spoiler: show
4 }/ G; d! J2 K0 c1 [

" P* I/ k) V, E4 P9 Lดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
, [  ~! J5 j/ Chttp://dl-10.one2up.com/onetwo/c ... 5c37ac227c29c7d.rar+ x. E, j% @5 Z* h4 a. ~2 S! _
http://dl-11.one2up.com/onetwo/c ... 5c37ac227c29c7d.rar- Y' O8 }$ u( f0 a# R/ f  q
http://dl-12.one2up.com/onetwo/c ... 5c37ac227c29c7d.rar2 r1 B7 B) J- W; ]: d& V
http://dl-13.one2up.com/onetwo/c ... 5c37ac227c29c7d.rar0 |$ A  r6 y% H% M
http://dl-14.one2up.com/onetwo/c ... 5c37ac227c29c7d.rar" |; y# m2 Z  V7 K0 I& e/ X( `0 E6 m
http://dl-15.one2up.com/onetwo/c ... 5c37ac227c29c7d.rar
% z4 n( X6 d/ }* ]. s# ?5 w" s9 @/ @; d4 P; f3 _+ K
ดูบนเว็บ
/ t  c1 z+ p% W4 [, Q+ shttp://www.dailymotion.com/video/k6WV66EOm19Bh45dC1L?start=0
3 w) g5 s& ]4 W* G2 A4 v0 ?; k/ q+ K  D2 P' N4 E, @# q4 J

+ z0 R" J0 Q" B3 E1 C

9 H- u$ n) t9 A; b( X9 D2 o3 c[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.03 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
" D( b6 m0 i) u4 a* \
Spoiler: show

) U) \  k2 ~/ C9 B6 d4 N  N
3 `( K3 y) E/ t3 Z; A0 |- S) m3 Uดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)! b+ u8 N: r, N4 q! n
http://dl-14.one2up.com/onetwo/c ... a5d8c0d8769f2ed.rar! h7 g+ ?/ H& [9 a) E+ i& S! U0 P7 D( z
http://dl-12.one2up.com/onetwo/c ... a5d8c0d8769f2ed.rar
  k' b" `$ r1 L' U; C0 y- _, T& y5 Jhttp://dl-11.one2up.com/onetwo/c ... a5d8c0d8769f2ed.rar- N. j+ @5 l& P" _
& ^, S3 q" j) ?9 f" r- g
ดูบนเว็บ
; d& Z+ t0 G+ F! R2 Ghttp://www.dailymotion.com/video/k5CcO00OUSpvZL5guNW?start=1' j2 T+ {4 b/ J0 n; W; ]+ g

3 w3 J0 `* k1 o/ E+ v0 q

0 {8 H* r: F! B/ J6 x* n- f/ v! |[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.04 [TH][ซับไทย][ไปคิง]. d: [$ T0 D1 |8 G- t8 m) \
Spoiler: show

/ S4 z) j6 \0 P! e! d0 `- g4 @! T- [$ {9 M
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
0 g  P. ^! ?2 R$ I$ khttp://dl-13.one2up.com/onetwo/c ... bf90d9386e4e4f3.rar* o5 }$ B! S; ?: R! U3 v$ s, Z+ S3 U
http://dl-12.one2up.com/onetwo/c ... bf90d9386e4e4f3.rar2 C( Z8 X$ L" R8 g( u7 F
http://dl-11.one2up.com/onetwo/c ... bf90d9386e4e4f3.rar
8 i! U3 [% O- X6 j# R) `0 {! t/ f3 }; Whttps://mega.co.nz/#!JZpRSRbB!KK ... 2TA_wrZd0wfGZsc5khI
3 n% p% b+ Q( G0 u) C  a) J3 y) {% M
+ N1 w9 ]0 P  Q; w6 z9 }ดูบนเว็บ
5 B* ~0 \+ L' w, P4 Ehttp://videobam.com/UvCmz5 ~: J5 [& a( {; B4 Z- H" e
http://videobam.com/rNVaN
7 R: ?, T  W& ^% ]. r) `4 L
3 \  K) Y" J& ~+ d6 u( {' u8 y
# @1 g. T- P3 L& w/ N7 l
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.05 [TH][ซับไทย][ไปคิง]. B5 e( u$ W" L
Spoiler: show

: E4 T3 ~( m' C' A  D" N1 m8 U  H9 T# ~+ ]2 C
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
8 I3 b  N' b% [# ?& _. Qhttp://dl-2.one2up.com/onetwo/co ... 13ac3b6df4c212a.rar' N0 h0 }: c" B6 _4 J
http://dl-4.one2up.com/onetwo/co ... 13ac3b6df4c212a.rar3 m# B) p9 e0 y* U
http://dl-5.one2up.com/onetwo/co ... 13ac3b6df4c212a.rar9 @$ d) U3 p9 _" y, I9 I
https://mega.co.nz/#!IUJEjBCK!Nn ... MumardOIRDnzR-0xiDY
" S% R( T0 {* s( G1 T1 }) D5 s
ดูบนเว็บ$ ^/ q9 u* S4 I  Q8 W
http://videobam.com/bvsRo
; _2 |( B/ y% ^! y5 R" Q6 Ahttp://videobam.com/CWngV
4 ?3 h( a: z( _4 k
% [9 {1 {; C; B
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.06 [TH][ซับไทย][ไปคิง]) r' w5 Q5 O& W
Spoiler: show

7 K7 j0 L6 b. N' g4 E: r" D% V, x+ \# f' z- A1 }2 |) t! z$ W
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
" E/ Z% A. `) b5 |# e! Phttp://dl-19.one2up.com/onetwo/c ... f25eb70d2fa74a2.rar
9 r- u  W2 l# a, w# A2 Y. p; `http://dl-8.one2up.com/onetwo/co ... f25eb70d2fa74a2.rar- O+ m6 c1 p, a  s' X# C+ F" L) L
http://dl-9.one2up.com/onetwo/co ... f25eb70d2fa74a2.rar! e8 V6 o' s1 ^+ N% f2 t
http://www.uploadmass.com/?01d2a77eba
, M( _) O3 c3 k% [. v/ B. qhttps://mega.co.nz/#!UNBBySDD!A2 ... D4Q2vD9EfltmoQ9AfI0* {# O1 s9 x/ J' `6 r
! l3 v) t; O$ x" B2 k% Z+ T
- W( g) t. ~1 V6 r* ^/ m/ [

' {) U/ P: R  w  v- k1 L3 y; g

+ U6 y' w8 B1 N: B( \( L% O[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.07 [TH][ซับไทย][ไปคิง]; K0 H: J6 ?$ H' u8 h
Spoiler: show
: T5 {4 P1 T: n/ K9 V7 t

# d" A4 l. s8 f- d9 x& {ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
6 u' o* Z  X. x4 J% q' f7 Ehttp://dl-15.one2up.com/onetwo/c ... 1b57e3122d763b3.rar
4 d, w( b% L' G7 E# |http://dl-1.one2up.com/onetwo/co ... 1b57e3122d763b3.rar
! Q' b0 b9 u8 f9 u# l# dhttp://dl-16.one2up.com/onetwo/c ... 1b57e3122d763b3.rar) N- _4 U, V; W& x$ z# k+ Z
http://www.uploadmass.com/?fb32e26db58 Y8 U- V) |. u5 V
http://www.uploadmass.com/?0b38b28a97
- F& S. Z9 Z& nhttp://www.uploadmass.com/?760fee9ab9, Z8 w% Z) B1 X% q/ `& S
http://www.uploadmass.com/?0fdea89799
. E7 e/ x/ T4 thttp://www.uploadmass.com/?ced073e2fc, d. r/ P( b$ G2 C7 `
http://www.uploadmass.com/?2d7a47e9ce
& j5 X  R5 O  N% Ahttp://www.uploadmass.com/?eddaae583f* ]- ]8 B# H7 v+ P* H6 I" Y; b
http://www.uploadmass.com/?327ea4ac47
3 \! B" x9 n; ?0 p# Y' |+ B4 shttp://www.uploadmass.com/?c9bafb7d78
0 h. h# }5 m- P8 D! u" [http://www.uploadmass.com/?bfe2d40036
; H+ q' `& @' S  P9 X6 zhttp://www.sendspace.com/file/qd0qic
, }: G7 u- z$ }/ Mhttp://www.firedrive.com/file/75CC90262B3C0452
" w2 Y7 H# C1 u+ k& A
/ b) ~3 k8 q% r) w' @3 @% t  B8 L* ?  }% I4 `" q
; w' n& ?+ E: |1 X: Z1 c+ I0 i
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.08 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
4 n. ]. d, t4 A% D/ o3 \) D
Spoiler: show
' T6 e! o& @- a( v! t0 T3 E# O9 V
, E# ]! Z% Z$ d/ W6 J( C
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
5 A6 p; r* m; Qhttp://dl-13.one2up.com/onetwo/c ... 824fc76f936d992.rar
) O) u- L, c  r$ x$ ?) E% Ghttp://dl-5.one2up.com/onetwo/co ... 824fc76f936d992.rar' q7 h) q  ?, X0 y: r
http://dl-17.one2up.com/onetwo/c ... 824fc76f936d992.rar
2 e3 D) \: Q" Rhttp://www.sendspace.com/file/yyh91c; w, p5 V$ T8 [# g8 b; v  @
https://mega.co.nz/#!JNo1WAZR!v- ... SPKnLEsI0OaY0hdorLI
8 d. {4 {- ]- O) Z# m$ t4 ^! @0 T( i
: t6 q1 S  D: Z! L7 R) Y, @6 N
9 u, |  N; Q% z  V7 G0 v( U1 _

  v6 w. b9 d5 N8 ]  E[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.09 [TH][ซับไทย][ไปคิง]9 \0 O" W* S- w. U3 o3 A2 p3 i- y, y
Spoiler: show
8 @. h9 j) H4 G

/ K' ]1 F& m& _ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด), j' D5 R8 K7 t8 s$ {) _, q
http://dl-19.one2up.com/onetwo/c ... efe503ed3f29959.rar
: d1 f, l" w. H& v3 R( Y  shttp://dl-7.one2up.com/onetwo/co ... efe503ed3f29959.rar
/ n; R4 P" Q" q9 w/ H0 Thttp://dl-11.one2up.com/onetwo/c ... efe503ed3f29959.rar
/ \; ]0 r; B% y. t* O2 P; ^6 ]- p0 ^1 ?. }$ k& h
/ T$ ~8 r$ n$ _- ~' o' E5 e, s
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.10 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
5 y; g( N- w- n8 ]* F  v
Spoiler: show
$ f6 |3 J, [" ~, t0 g8 y9 r
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
: R- p- p4 R! e8 A7 mhttp://dl-19.one2up.com/onetwo/c ... ed8266cd6fa5691.rar6 x1 q6 V7 p9 x' M( B' `
http://dl-10.one2up.com/onetwo/c ... ed8266cd6fa5691.rar+ Q- a# E7 Z" J9 M5 T
http://dl-7.one2up.com/onetwo/co ... ed8266cd6fa5691.rar8 g% z  o( b/ u. q" E5 p
' }: q6 w, j4 j  Q& B; r
ดูบนเว็บ: W! D4 b- G6 T' x8 g
http://videobam.com/hVITG
# k2 _. v  w+ ]! R1 j. a, Q: F- K" G; x
, X( L# I* `: h/ l& B5 N. C" H: [
[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.11 [TH][ซับไทย][ไปคิง]0 ]% r! i* z" o0 `; f0 u
Spoiler: show

4 {" B& e) H1 }: x- i: ?) g
4 x* }6 u) I! zดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
+ l% g1 L7 e2 C* bhttp://dl-1.one2up.com/onetwo/co ... dd1aff79dd7345f.rar
: S9 Q. G4 p, `/ Uhttps://mega.co.nz/#!hh4GSIQA!EX ... wC6S3soRVVk5O14v9LE( ], h% c/ D" V7 O6 L/ ?% e) U, a

: g) m0 h; G$ G6 H4 uดูบนเว็บ2 |8 h; c$ [, C- k
http://videobam.com/dpqtU
. }% _, I# `$ I+ l4 y' q) X
, B/ v5 l! O" F9 S" T5 Z$ u& S) n

  J% R" ~; _' I: Z& u% d. ]& m[Anime] Sekai Seifuku -Bouryaku no Zvezda- Ep.12 END [TH][ซับไทย][ไปคิง]
+ W4 W! j& }4 j- b/ k0 A0 c8 N
Spoiler: show
0 `: G1 s  w( [$ q5 F& c

- W! q( D1 g4 ?8 J6 Oดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
9 J$ X* O$ I2 }* mhttp://dl-15.one2up.com/onetwo/c ... ef4d92c9163cc72.rar$ k, W6 F; ]3 Y- E- C  D
http://dl-19.one2up.com/onetwo/c ... ef4d92c9163cc72.rar% @$ r0 g/ M6 N+ b3 n6 Y
http://dl-7.one2up.com/onetwo/co ... ef4d92c9163cc72.rar
% ?; n6 l& ]4 H8 {6 |$ U/ H; K; E( O4 I9 {) k0 t3 C+ b; Z% o
8 }) V9 N. x8 }
( u$ g7 _3 y% o
 • ถูกใจ!

  Lunar พลังน้ำใจ +1

 • ongbow พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  Anyalux พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  RX-7 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  svd3100 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  Hikal2i พลังน้ำใจ +2

 • IloveLoli พลังน้ำใจ +2

 • amnat01 พลังน้ำใจ +2


[Donate Tz]


Kuriyama Mirai Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Yaya Mio Sinon Halloween 2014

 • โมเอะ: 184
 • Money: 289
 • Tz: 194
 • Posts: 50
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 19-12-2013
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
Hatsune Miku Cos


โพสต์เมื่อ 12-1-2014 13:53:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนครับ กำลังห่รัยดูยุพอดี

[Expert Member]


 • โมเอะ: 95
 • Money: 154
 • Tz: 95
 • Posts: 12
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 25-7-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 12-1-2014 19:03:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
น่าดูๆ ขอบคุณครับ


[Platinum Member]


Azusa HBD Tz Yui Hatsune Miku Kuriyama Mirai Yaya Mio Happy new year 2015 Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 288
 • Money: 569
 • Tz: 288
 • Posts: 116
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 3-10-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 12-1-2014 19:40:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆคับ ที่นำมาแบ่งปัน

[Gold Member]


 • โมเอะ: 176
 • Money: 582
 • Tz: 176
 • Posts: 322
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-10-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 12-1-2014 22:11:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจมากจร้า

[Perfect Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Tokisaki Kurumi Itsuka Kotori Tobiichi Origami Yoshino Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015

 • โมเอะ: 1024
 • Money: 4403
 • Tz: 1024
 • Posts: 137
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-9-2013
พลังน้ำใจ: 12
   Pet:
Yaya v.2


โพสต์เมื่อ 16-1-2014 00:59:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หนายเอ๋ยๆ ขอมั้ง

[Silver Member]


 • โมเอะ: 98
 • Money: 273
 • Tz: 98
 • Posts: 64
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 21-12-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 18-1-2014 09:54:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
Thank you so much, krub

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 12
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 18-1-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 18-1-2014 14:22:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนครับ กำลังห่รัยดูยุพอดี- _, v: Q9 p# R. F

6 t8 f' u  b% h

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 12
 • Tz: 2
 • Posts: 5
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 18-1-2014
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 18-1-2014 14:24:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนครับ กำลังห่รัยดูยุพอดี1 f- I) D1 }" V! f. z# U8 j
1 O7 ~1 j+ C* x. x; a; i

[Gold Member]


อยากให้เมะโลลิมาเยอะๆจ้างงงง

Tokisaki Kurumi 2Y Tokisaki Kurumi Yoshino Itsuka Kotori Tobiichi Origami Yatogami Tohka Itsuka Shido Kuriyama Mirai Yaya Mio Tsumugi Sinon Christmas ! 2014

 • โมเอะ: 201
 • Money: 325
 • Tz: 201
 • Posts: 20
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-11-2013
พลังน้ำใจ: 2
โพสต์เมื่อ 19-1-2014 14:07:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ทำไมตอน2โหลดย็ากยาก เนาะ

ดราเมจแรงยิ่งนัก!!


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 3-12-2016 16:37 , Processed in 0.094444 second(s), 48 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th