เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 20800|ตอบกลับ: 54

[Adminstrator]


เหงาจุง

อาสึนะ คิริโตะ HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 48005
 • Money: 5462907
 • Tz: 51705
 • Posts: 5438
 • Donate: 970 THB
 • Joined: 11-11-2011
พลังน้ำใจ: 210297
   Pet:
Rem V.1
หัวฟ้านางเอก

โพสต์เมื่อ 8-10-2013 15:58:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
aQEOU.jpg
' U' J. L. c3 r" M7 r. t
& n7 u7 K+ Y) G8 m' `
  @  c$ `$ Y+ m7 f
  R* T4 ^& q$ U, \2 t* c5 z: @, k+ X9 U
ตัวละคร
Spoiler: show
8 q1 ]# ]/ m% D' s
SpoilerMizuno Takahiro | CV: Yamashita Seiichiro' Q" a9 L: w# P8 q& Y
chara_takahiro.png
. i3 U7 L+ @) R  ^
( d' L3 k# a4 l9 ]
Kisaki Mio | CV: Shimizu Ai
- m5 o. r2 C( s0 V3 g chara_mio.png

1 j2 P9 H" W* l8 ?7 {, \" ]- H" }. O
Celia Cumani Aintree | CV: Mizusawa Kei2 J, @2 y( o- p& O+ s8 }
chara_sufilia.png
! ?: E: O: y. w: K
& V$ o  p; |9 u6 T
Lisa Eosutore | CV: Taguchi Hiroko1 z, K2 ]8 {' j- c, O1 B( s
chara_lisa.png

4 w" l9 @& \7 B  a% A8 L
# s& Z3 P1 z7 X2 ?5 ]& I! G$ \Noelle Marres Ascot | CV: Nakamura Eriko/ a$ q/ s' }) N( t1 Z+ n: k
chara_noel.png
& j0 ]6 g. g7 `! n0 R6 R5 ^1 d: _2 l
; }9 }2 X9 w; x: s, }
Beltiyu Althusser | CV: Yuzuki Ryota
6 z3 }5 g# W% j( D& j0 a6 G chara_beltiyu.png

# m/ u8 I7 }% p' d' U& f3 ~; y2 o, @' {3 ^, I) S7 s  s
Ryuzoji Akane | CV: Nabatame Hitomi# B5 G% o6 V$ Y$ U1 t
chara_akane.png

/ ?* L3 d( b6 |2 y2 u0 r0 H6 h! b  d* a" z
+ f& [8 k- K' |1 ~5 [4 j
+ i4 O' j' R' q5 e

( e' W$ a/ Z# G+ [8 c
. q' K4 M6 Q3 z3 A! U, r- b$ F- a+ _6 c3 K

: X% J1 m* i# i# H[Anime] Walkure Romanze Ep.01 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
2 t& z# C7 j0 h1 z) }% D
Spoiler: show

! h) Y+ k2 n3 ~: pดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
9 z: x8 ~- H9 m0 P3 Z; Zhttp://dl-11.one2up.com/onetwo/c ... 25165f01bc3fcd3.rar3 s. [6 Y$ Y; y0 l
5 E7 K) i* T* _( v* U3 a, S
ดูบนเว็บ, ^& l6 D2 E9 |9 Z( e  ?4 e
http://videobam.com/KmdOk9 o5 ~) W7 t5 ]" @* d

  e! c9 W& D! @) p% h
6 J- b' j( B4 d2 E9 q
[Anime] Walkure Romanze Ep.02 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
. {  t2 b, ?: p& g1 {
Spoiler: show
. c" d% _% n0 T1 j- g
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
4 ?1 O+ R/ G0 |, ^  ]http://dl-11.one2up.com/onetwo/c ... f10a8a3c5047e23.rar
8 p2 k5 J# y  D* [- K/ g
( O/ t* y  P$ N2 Y) ?- r: K: ?ดูบนเว็บ
; C0 X; Q: O  U, w1 V7 E2 p8 thttp://videobam.com/EupDL) Q1 g9 ~7 x8 B! l) E& U  i
, J7 g; H5 _7 N, l- Z
4 l) ~! @, B+ h1 v6 v5 B
[Anime] Walkure Romanze Ep.03 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
- W, D  P$ f6 U7 F( C
Spoiler: show
  t4 k- S) E; G# k* b6 z( w

0 q6 q- k7 w' d: v8 xดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)- Y% G- k0 B( w: ?2 K
http://dl-16.one2up.com/onetwo/c ... 8926a22bd187a81.rar) U  @4 k$ G, q/ a
5 O. o; T0 B- X1 `: t3 M1 x
ดูบนเว็บ
7 {4 ]/ D, H) O' v! V" t' Shttp://videobam.com/srfOU7 v" h; d5 A, k: O
) Y# N  U8 d) A. z. J& w! E* j

* w" }' O: R0 z' s[Anime] Walkure Romanze Ep.04 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
( P5 R' S$ W6 }+ n+ F
Spoiler: show

' A" ^9 i. h# k  A# \! h( F9 Y% s; N# A9 X' _0 s5 L$ _
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)+ ^- R; X5 F& o
http://dl-12.one2up.com/onetwo/c ... 8c2e1bd43dff830.rar/ m, I2 m) c# e) X4 _
http://dl-13.one2up.com/onetwo/c ... 8c2e1bd43dff830.rar
* l# y: ~$ ~' \0 q5 o. Mhttp://dl-18.one2up.com/onetwo/c ... 8c2e1bd43dff830.rar
7 M4 r/ j: }" B+ t$ L0 z. Ahttps://mega.co.nz/#!0RomjbbR!Sl ... kihi_449fjF09ir2srs7 e7 ^! s3 R1 [) r' ~
7 O" z6 n- i/ m7 j* |+ I2 v: v. p  {
ดูบนเว็บ- E% Y" d& E- @8 q8 |: ]( b
http://videobam.com/DYSzZ
" m% T- ^# _  C0 ]http://videobam.com/wXCjL
1 [2 p9 j1 U  {' H- G$ l
1 k3 R2 \# N; B% {

- s. P2 W# s/ P[Anime] Walkure Romanze Ep.05 [TH][ซับไทย][ไปคิง]1 x" {# X& T0 p/ m
Spoiler: show

2 l' }# o- q; L3 B# }1 x; {$ E9 c4 U  V. |# G* p' |3 a# v# N
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด). e3 Y( }* @$ P# h# W0 t
http://dl-12.one2up.com/onetwo/c ... 6d970ff65fb69fe.rar
+ E: B# n; h6 _https://mega.co.nz/#!QUACnZyD!Jp ... kToGTaXJp2R_6adGZuU. I& C4 K6 ~& j, d
% s7 a$ T) J. N  z
ดูบนเว็บ$ N* c" K; [& c* R4 f
http://videobam.com/BiLQT2 M, B6 @2 E. ^7 ]
http://videobam.com/MhEVo/ t0 x) q, k1 N" V& I) e
  u4 T8 E' j- @

: L/ [. k2 J  t+ h[Anime] Walkure Romanze Ep.06 [TH][ซับไทย][ไปคิง]  O- X( e( q2 y  S* e7 t9 P0 d
Spoiler: show

, e: n, y) g# C: B; c8 v7 Q$ B" K0 Q) Z% u+ e2 u
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)7 h. N% {: }. R4 O3 }0 `
http://dl-18.one2up.com/onetwo/c ... 0d6dbefd376f703.rar) l# a9 \. P. Q5 }- c% p
http://dl-19.one2up.com/onetwo/c ... 0d6dbefd376f703.rar
4 E! h# g7 O5 a7 _https://mega.co.nz/#!kABRFBAQ!NQ ... Gw50WwdpZ-W3f_-EB8g5 d7 i3 t# W( M% Y' y
http://www.sendspace.com/file/mmzx6h" I- \1 z: d+ C! j0 t+ F5 P
& i7 {1 o. X, R
ดูบนเว็บ
$ m% v3 D8 P! b: w# c' L: jhttp://videobam.com/zkhQi
7 p( q# e, M, M6 khttp://videobam.com/yAnyp
' [6 s6 Q7 O5 @6 I$ h3 I& a7 x4 o4 p' M0 ~

+ _* J, L- t9 W, H- Z4 P; j

. K! i: j6 m/ S[Anime] Walkure Romanze Ep.07 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
: p! \  B0 S! g
Spoiler: show

* g! ]0 f7 s: y% G1 }2 o$ y) [8 |9 `ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
) e" c) @: \3 ], v$ i' ]http://dl-15.one2up.com/onetwo/c ... a3ec7b62f734138.rar/ d9 B7 o( Q2 v- V# `
http://dl-4.one2up.com/onetwo/co ... a3ec7b62f734138.rar
  S$ A  ]/ Y+ T  f# A' Hhttps://mega.co.nz/#!ZcIlTBIR!VM ... 7TQyxex7jqZ7y7F1ElA+ b0 s9 n# ^" C' B) e, Q

! u9 Q7 _; F0 R0 Y' ^ดูบนเว็บ
9 {# L! Z) e# W) A1 f5 Whttp://videobam.com/GuafQ
& ~% E1 K, U  h5 Q' U: hhttp://videobam.com/AuhLS
) s; C8 s: |+ Z& i4 \! P$ H" I5 P1 t$ M4 z- N0 Q& }: p

4 w; o6 b7 I; g2 N3 d" j

$ z8 y# S: Q, Y  Y" S2 I$ V+ b[Anime] Walkure Romanze Ep.08 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
7 i  l( O3 f4 v
Spoiler: show

, P- o7 x7 `9 _0 O  t) o' G# P1 n/ d& j0 I( h2 y& J
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
1 b+ o0 f4 P) Shttp://dl-7.one2up.com/onetwo/co ... fc067604813e2a9.rar
' x; M+ I8 Z7 H! B1 N* J6 Qhttp://dl-8.one2up.com/onetwo/co ... fc067604813e2a9.rar
  C! F. I1 M1 \& r5 bhttp://dl-10.one2up.com/onetwo/c ... fc067604813e2a9.rar  }9 Z* _" N) D0 }  n
https://mega.co.nz/#!UIBjmT7B!AF ... 7t8tLSJOAbStWFVaa-I7 }. _: Z" @/ n; g
http://www.putlocker.com/file/B7A7A94101078310
* p( R9 Z* }* G7 e2 w- |
# K  E1 U4 c$ y, Fดูบนเว็บ
. Y) u8 k8 ~) K$ b, F" R) Hhttp://videobam.com/pCDqZ
) M& V5 W( e, x( J% z( }# qhttp://videobam.com/lpEkK
+ ^0 w2 m( L5 r% u* T  p1 J; G. ]7 \+ Q8 r' f
% J9 H9 m, H/ {$ E/ b6 y! ^( B1 Q% X! h
( Y7 F" J$ a8 Z6 \! `
[Anime] Walkure Romanze Ep.09 [TH][ซับไทย][ไปคิง]0 `2 p0 n; p" u; v. b' r
Spoiler: show
" E# Y: [, c. f" C" i
$ I* L' z  ?/ e
ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)0 _: u+ M. A  q1 Y) }
http://dl-6.one2up.com/onetwo/co ... 08e789d485627b0.rar$ k2 k) V3 C& e$ k
http://dl-4.one2up.com/onetwo/co ... 08e789d485627b0.rar& u& F3 Q7 V0 S  z; \: o4 g
http://dl-5.one2up.com/onetwo/co ... 08e789d485627b0.rar$ J" e# |) w. s% x* R! s
https://mega.co.nz/#!cMQFmLYa!J1 ... nyJCq1K5fXiNjzYhY0A1 v$ |+ ~/ e4 @7 _
http://www.sendspace.com/file/z0d3ag
4 T/ b: m3 p) ^/ r
  a/ m. H) c# X: nดูบนเว็บ4 o2 O: }$ v/ v) `
http://videobam.com/BHnAj/ O. f. E4 q' {. K3 K+ s
http://videobam.com/hiHAQ
. n8 Q/ p* G  A9 W
4 C! n6 C8 R; W# ~# G% K1 H7 F3 n, @8 O# F6 S6 I8 A5 a
+ ^% j; V, s3 s3 g. ?! T  o7 U
[Anime] Walkure Romanze Ep.10 [TH][ซับไทย][ไปคิง]
9 F8 y6 ?  b0 L+ Y" |
Spoiler: show
" f  K$ f% B8 j$ }8 y0 P( Q' g' g

) @% v1 h. F" \3 d$ \8 }5 Zดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)8 c/ S+ s. b( H4 l$ U: @
http://dl-10.one2up.com/onetwo/c ... 330289f51e9a519.rar, u6 y/ u( F& l6 h. ~7 X" E$ o0 }7 k
https://mega.co.nz/#!hB5gXaAB!GA ... yjQOsZ9O9hsnHXg5hOQ* K2 D, N; V' q; X' o
" c% Y* E% W2 t8 ], Z
ดูบนเว็บ+ L, W$ d( O; A
http://videobam.com/FhiTh
" p* p" h* K0 E( S2 ^http://videobam.com/ztbrO
, d# Y" ]  R# x$ L& B/ {$ m) X1 t' A% B' m2 |
; Q2 C; s$ Q! h
[Anime] Walkure Romanze Ep.11 [TH][ซับไทย][Minami-FS] ; I3 V. j* x8 v) Y2 j; W6 g* l
Spoiler: show
" o& @' g4 E4 I  x6 q

) e6 ?* c9 p* ]; |; _. [% {) cDownload : https://mega.co.nz/#!35Qy2SIB!U9 ... RIMxDNw2TmruU6n9Cr0
- }3 J! F* Y4 A" E
  ]6 c. l7 Z6 X( mPassword : minami-fansub" A) P/ a; h$ m
; g& V# _) `5 n- z7 M0 A
5 U: t5 @* ]& ~$ [# \, |2 A( I
[Anime] Walkure Romanze Ep.12 END [TH][ซับไทย][Minami-FS] 4 D# \* Z+ t4 _5 |* m
Spoiler: show

& {, j' x+ ^; c/ K7 s/ o
4 o; g9 k$ o' e0 ^Download : https://mega.co.nz/#!qJwTUCJC!GG ... E-Y9o6-9G6Oo9ASwUrk
8 v1 T7 K1 Y" j* g. a
  D- Z: _" c  `+ f0 j4 G9 xPassword : minami-fansub- v" w% E8 S: f
0 O& z9 Q$ p8 J) `9 v
 • ถูกใจ!

  thundercrash พลังน้ำใจ +2

 • mane พลังน้ำใจ +5

 • masiya โมเอะ +1 Money +1 Tz +1 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  hing0000 พลังน้ำใจ +1

 • nitti313 พลังน้ำใจ +2

 • anaries007 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  pvd_yk พลังน้ำใจ +2

 • youridee พลังน้ำใจ +1

 • enju7aihara พลังน้ำใจ +2

 • bigmt10 พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  Anyalux พลังน้ำใจ +2

 • gradia พลังน้ำใจ +4

 • ถูกใจ!

  MidNightt พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  po09107215 พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  tsunagod พลังน้ำใจ +2

 • ถูกใจ!

  kol พลังน้ำใจ +2

 • Forzen_Gold พลังน้ำใจ +1

 • ถูกใจ!

  gorock1230 พลังน้ำใจ +1

 • kunter พลังน้ำใจ +2

 • thumb พลังน้ำใจ +1
[ThaiZeed Master]


เค้าเป็นผู้หญิงน้าา=w=

Rika Halloween 2013 Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori

 • โมเอะ: 2947
 • Money: 15767
 • Tz: 3184
 • Posts: 1796
 • Donate: 600 THB
 • Joined: 20-7-2013
พลังน้ำใจ: 69410
   Pet:
Hestia V.6
นมไงละ..

โพสต์เมื่อ 8-10-2013 15:59:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณ สำหรับการแบ่งปันที่มีค่า

[Gold Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Mio

 • โมเอะ: 254
 • Money: 386
 • Tz: 254
 • Posts: 14
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 18-7-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 8-10-2013 16:04:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณเด้อท่าน

[Donate Tz]


Rika Halloween 2013 Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Tobiichi Origami Tokisaki Kurumi Yoshino Itsuka Kotori Yatogami Tohka Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi Sinon Christmas ! 2014 Saitama

 • โมเอะ: 609
 • Money: 2752
 • Tz: 609
 • Posts: 122
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 19-7-2013
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
tsumugi


โพสต์เมื่อ 8-10-2013 16:21:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chikmos เมื่อ 8-10-2013 16:22
- N" Q/ X# h( k+ i  _" Z$ }. X8 k# D4 r/ |/ ^  a$ v
กรรม . . . นี้ มัน กำเดาไหล   tumblr_mthaml5inf1r2vcn2o1_500.gif[Prince Member]


Rika Halloween 2013 Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Mio Yaya Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama

 • โมเอะ: 1109
 • Money: 4709
 • Tz: 1109
 • Posts: 164
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 10-9-2013
พลังน้ำใจ: 3
   Pet:
Yaya v.2
คาวาอี้

โพสต์เมื่อ 8-10-2013 19:27:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

[Professional Member]


Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori

 • โมเอะ: 524
 • Money: 1583
 • Tz: 523
 • Posts: 305
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 27-4-2012
พลังน้ำใจ: 7
   Pet:
Yaya


โพสต์เมื่อ 8-10-2013 19:46:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบพระะคุณท่านอย่างเเรงกล้าเลยครับ เเล้วจะมารับตอนต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ

[Perfect Member]


โดดเดี่ยวผู้น่ารัก

HBD Tz Azusa Yui Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama

 • โมเอะ: 1784
 • Money: 1643
 • Tz: 1781
 • Posts: 253
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 24-5-2012
พลังน้ำใจ: 965
   Pet:
Touwa Erio


โพสต์เมื่อ 8-10-2013 20:18:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
จัดหนักเลย[Perfect Member]


Rika Halloween 2013 Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 757
 • Money: 2201
 • Tz: 767
 • Posts: 162
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-9-2013
พลังน้ำใจ: 0
   Pet:
Northern Ocean Hime
อ....อะเร๊ะ ??

โพสต์เมื่อ 8-10-2013 20:31:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

[Platinum Member]


HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Happy new year 2015 Saitama

 • โมเอะ: 234
 • Money: 583
 • Tz: 234
 • Posts: 228
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 27-7-2013
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 8-10-2013 21:03:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
. U! B' Q5 u! ]5 ?
ขอบคุณครับ

[Prince Member]


โสด ฮิปฮิปฮูเร่

ThaiZeeD Hatsune Miku

 • โมเอะ: 1269
 • Money: 3895
 • Tz: 1433
 • Posts: 150
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 7-3-2012
พลังน้ำใจ: 1181
โพสต์เมื่อ 8-10-2013 21:17:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
  มาให้เคลิ้มกันอีกเรื่อง... ขอบคุณครับ
อยากดูแล้วเรื่องนี้ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 22-3-2019 21:24 , Processed in 0.103058 second(s), 49 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th